HE/Prabhupada 0572 - מדוע לומר, "הו! אתה לא רשאי לדבר בכנסיה שלי"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0534 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0587

מדוע לומר, "הו! אתה לא רשאי לדבר בכנסיה שלי"
- פרבהופאדה 0572


ראיון לעיתונות - ה-30 בדצמבר, 1968, לוֹס אַנְגֵ'לֶס

עיתונאי: האם אתה חושב, באמת, מנקודת מבט מאוד פרקטית, האם אתה חושב שיש לתנועה שלך סיכוי לשרוד פה באמריקה?

פרבהופאדה: לפי מה שראיתי עד עכשיו יש לזה סיכוי גדול. (הפסקה...)

עיתונאי: אז המסר שלך לא יותר שונה מזה של משה או ישו או כול מנהיג רוחני אחר. אם אנשים יתנהלו לפי האתיקה של עשרת הדברות, ויפעלו על פי זה, זה איפה שזה.

פרבהופאדה: אנחנו מבקשים מאנשים... אנחנו לא אומרים "תנטשו את הדת שלכם. בואו איתנו." אבל לפחות תתנהלו לפי העקרונות שלכם. ו... בדיוק כמו תלמיד. אחרי שמסיימים... לפעמים בהוֹדוּ קורה שלמרות שהם עברו את בחינות התואר הראשון באונברסיטה ההוֹדית, הם באים לאונברסיטה במדינה זרה בשביל ללמוד עוד. למה הם באים? בשביל לקבל עוד השכלה. באותה הדרך כול כתב קדוש שאתה חיי לפיו, אבל אם אתה מקבל עוד השכלה כאן בתנועה לתודעת קרישנה, למה שלא תסכים לקבל אותה אם אתה רציני לגבי אלוהים? למה שתגיד "הו, אני נוצרי. אני יהודי. אני לא יכול לבוא למפגשים שלכם." למה שתגיד, "הו, אני לא יכול להרשות לך לדבר בכנסיה שלי." אם אני מדבר על אלוהים, למה שתהיה לך התנגדות?

עיתונאי: ובכן, אני לגמרי מסכים איתך. אני בטוח שאתה יודע ואני בטוח מודע לעובדה שרק לאחרונה, למשל, קתולים לא יכלו אפילו לבוא לפה בגלל כנסיות אחרות. זה השתנה.