HE/Prabhupada 0801 - הטכנולוגיה היא לא עסק של ברהאמנה, קשתריה או וישייה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0753 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0817

הטכנולוגיה היא לא עסק של בראהמנה, קשתריה או וישייה
- פרבהופאדה 0801


הרצאה על ש.ב. 1.7.16 - וְרִינְדָאוַנַה, ה-14 בספטמבר, 1976

הנה כאן, בְּרַהְמַה-בַּנְדְהוּ... אַשְׁוַותְתְהָאמָה נולד לבְּרַהְמַנַּה, דרוֹנָאצָ'ארְיַה. אבל הוא הרג את חמשת בניה של דְרָאוּפַּדִי בנבזות גדולה, כשהם היו ישנים. אין פה מה לדבר על בְּראהְמַנַּה, הוא פחוּת אף מקְשַׁתְרִיַיה. משום שגם קְשַׁתַרִיַיה, לא הורג איש בזמן השינה שלו. קְשַּׁתְרִיַיה מאתגר, מציע לו כלי נשק, נלחם, ואז אחד מהם נהרג. זהו... כאן הרי זה בְּרַהְמַה-בַּנְדְהוֹה אַתַתָאיִינַהּ. אַתַתָאיִינַהּ, אדם תוקפני. כל מי שחוטף את אישתו של אחר נקרא, אדם תוקפני. כל מי שמצית אש בביתו של אחר, הוא תוקפני. מי שבא להרוג עם כלי נשק, הוא תוקפני. בדרך זו, ישנה רשימה של תוקפנות לסוגיה. אז אדם תוקפני, אפשר להרוג מיד. אם מישהו תוקפני, אין חטא בהריגתו. אויב ששולח אש בביתו של אחר, משלח רעל, מתקיף באופן פתאומי ובנשק קטלני, שודד רכוש, חומס שדה חקלאי, או מפתה אישתו של אחר נקרא אדם תוקפני. הכל... זהו ידע וֵודי. לכל דבר יש הגדרה.

אז אַשְׁוַותְתְהָאמַה היה תוקפני. לכן ארג'ונה החליט להרוג אותו. הוא תוקפני, למרות שהוא נולד במשפחת בְּרָאהְמַנִּים... באופן טבעי אדם שנולד במשפחת בְּרָאהְמַנִּים, מצופה שיהפוך לבְּרָאהְמַנַּה מעצם כישוריו. זו הייתה ההכשרה. הבְּרַהְמַצָ'ארִי... באופן כללי שני הבנים של בְּרָאהְמַנַּה, ושל קְשַׁתְרִיַיה, שתי המחלקות האלו במיוחד, עד לוַויְשְׁיַה, הם אומנו כבְּרַהְמַצָ'ארִים, ואילו השוּדְרוֹת לא גילו עניין. הדלת פתוחה בפני כולם, אלא שהמחלקה התחתונה, מלבד בְּרָאהְמַנַּה, קְשַּׁתְרִיַיה, הם לא נוטים להפוך להיות בְּרַהְמַצָ'ארִים, או שההורים שלהם לא מעוניינים. בדיוק כפי שאנחנו הולכים לפתוח את בית הספר לבְּרַהְמַצָ'ארִים, או האָשְׁרַמַה, אבל אני בספק, אם יבואו ילדים רבים אל השערים שלהם. כי בעידן זה אנשים מעוניינים להפוך לשׁוּדְרוֹת. איש איננו מעוניין להפוך להיות בְּרָאהְמַנַּה. טכנולוגיה. טכנולוגיה פירושה שׁוּדְרַה. טכנולוגיה היא לא עסק של בְּרָאהְמַנַּה, קְשַּׁתְרִיַיה או וַיְישְּׁיַה. לא. בדיוק כמו נפח, צורף, נגר או איש מלאכה. אלו הם טכנולוגיה. הם נועדו למען השׁוּדְרוֹת. בְּרָאהְמַנִּים, הם נועדו להיות מאומנים, כיצד להפוך שוחרי אמת, איך לשלוט בחושים, איך להיות פשוט ונעים הליכות, איך להיות סובלני. קְשַּׁתְרִיַיה - איך להיות חזק, חסון, אמיץ, לא לברוח כשישנו אתגר נוכח, לא לנוס מתוך הלחימה, להיות בעל אדמה, לשלוט, אִישְׁוַורַה-בְּהָאוַושׁ צ'ה (ליישם את משפט האל ואת חוקתו), וצדקה. אלו הכישורים של קְשַּׁתְרִיַיה. הצדקה היתה ניתנת בידיים של הקְשַּׁתְרִיַיה. אפילו ישנם מקרים ששליטים מוסלמים שלטו על ארץ זו (הוֹדוּ) גם הם נתנו צדקה, אדמה ומקדשים בוְורִינְדָאוַונה. ישנם מקרים רבים לכך. אָווּרַנְגְזֵבּ נתן אדמה כלשהי, גַ'הַנְגִיר נתן אף הוא אדמה. ישנו עוד מקדש אחד, הוא נבנה על ידי גַ'הַנְגִיר, ובצד האחר של היַמוּנָה, ישנו כפר בשם גַ'הַנְגִיר-פּוּרַה. כפר זה ניתן לבְּרָאהְמַנִּים לצורך התחזוקה של המקדש. אז צדקה, זהו העסק של קְשַּׁתְרִיַיה, וביצוע יַגְ'נוֹת (הקרבות), לתת צדקה, לשלוט, לא לברוח מהלחימה, לאתגר, חוזק וחוסן - אלו הכישורים של קְשַּׁתְרְיַיה. וכישורי הוַיְישְׁיַה - חקלאות. קְרִישִּׁי קְרִישִּׁי-גוֹרַקְשְּׁיִה, והגנה על פרות. קְרִישִּׁי-גוֹרַקְשְּׁיִה-וָאנִיגְ'יַם. ואם ישנם עודפים, אז וָאנִיגְ'יַה, מסחר. אחרת אין שאלה של מסחר. ווַיְישְׁיַה ושוּדְרַה... פַּרִיצַ'רְיאָתְמַקַם (ב.ג. 18.44) — לעבוד בשביל שכר כלשהו. אלו החָרַשׁ, הצורף, האורג. לוקחים ממנו עבודה, והוא מקבל שכר ותחזוקה. זהו שׁוּדְרַה. אז בשָׁאסְְטְרַה נאמר, קַלָאוּ שׁוּדְרַה-סַמְבְּהַוַוהּ. בקַלִי-יוּגַה כמעט כולם שוּדְרַה. תמיד נמצא, שהם מעוניינים לקבל על עצמם איזה שירות. אפילו אדם נולד במשפחת בְּרָאהְמַנִים, הוא מחפש איזו משׁרה טובה. זו מנטליות של שׁוּדְרַה. זהו לא עסק של בְּרָאהְמַנַּה. בְּרָאהְמַנַּה לא יקבל על עצמו לשרת איש, בין אם הוא קְשַּׁתְרִיַיה, או וַיְישְׁיַה. רק שׁוּדְרוֹת יקבלו.