HE/Prabhupada 1044 - בילדות, לא רציתי לקחת שום תרופה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1040 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1048

בילדות, לא רציתי לקחת שום תרופה
- פרבהופאדה 1044


הליכת בוקר - מָאוּרִיצְיוּס, ה-3 באוקטובר, 1975

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מדיניות אֶמפִּירִית היתה דבר טוב מאוד, אך ורק במידה וזה היה נעשה למען קרישנה. אז הם היו יכולים לאחד את העולם כולו.

בְּרַהְמָאנַנְדַה: היה להם יכולת ניהול טובה מאוד.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הו, כן. אבל הכול היה מתוכנן בשביל עינוג החושים שלהם.

בְּרַהְמָאנַנְדַה: ניצול.

פּוּשְׁטַה קְרּישְׁנַּה: אם אי פעם היה לנו כוח כזה, והינו מנסים לעשות משהו כזה, הם היו מאשימים אותנו שאנחנו נוהגים כמו במסעות הצלב.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: עכשיו, אפילו מסעות הצלב... אם הם היו יכולים להפיץ את הרעיון של הנצרות, אהבת אלוהים, זה היה נחמד. אבל זו לא הייתה המטרה. זה היה מבוסס על ניצול.

פּוּשְׁטַה קרישנה: אפילו בכוח?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. אם זה בכוח, אם אתה מציע למישהו תרופה נחוצה, זה טוב בשבילו. בילדותי לא לקחתי תרופות. בדיוק כמו גם עכשיו. (צחוק) אז נתנו לי תרופה בכוח בעזרת כפית. שני אנשים היו צריכים לתפוס אותי, ואמא שלי הייתה מושיבה אותי על הברכיים שלה ואז בכוח הייתי לוקח. אף פעם לא הסכמתי לקחת אף תרופה.

הַרִיקֵשַׁה: שנעשה את זה עכשיו שְׁרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אם כן, אתם תהרגו אותי.