HE/Prabhupada 1053 - משום שעליך להיות חלק מחברה מתפקדת, לא אומר שאתה שוכח את הדבר האמיתי

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1052 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1054

משום שעליך להיות חלק מחברה מתפקדת, לא אומר שאתה שוכח את הדבר האמיתי
- פרבהופאדה 1053


ה- 22 במאי, 1975, שיחה ב' - מֶלְבורן

פרבהופאדה: הגוף שלך, אתה עצמך, הכל שייך לאלוהים. הגוף הזה הוא גוף חומרי. האנרגיה החומרית, אדמה, מים, אוויר, אש - הכל שייך לאלוהים. הים שייך לאלוהים, מים, אוקיינוס רחב ידיים. לא יצרת דבר, גם האב הקדמון שלך לא יצר. אז הגוף הזה בנוי מאדמה, מים, אוויר, אש, חמישה אלמנטים. אז... הגוף שייך גם הוא לאלוהים. כל עוד אני הנשמה, אני גם כן חלק בלתי-נפרד מאלוהים. אז הכל שייך לאלוהים. זו תודעת קרישנה. אנחנו חושבים בטעות, "זה שלנו". זו היא מָאיָא. מָאיָא פירושה מה שאיננו עובדה.

זו המשמעות של מָאיָא.

מַדְהוּדְוִישַׁה: שְְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה, המושג הזה שהכל שייך לאלוהים, לא יכול לעבוד, אלא אם כן כולם מאמינים שהכל שייך לאלוהים.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז כולם יכולים להיות מטורפים. זה לא משנה את העובדה. אם מישהו מטורף בא לחדר הזה והוא נאבק, "אני בעל הרכוש כאן, צא החוצה," אין זו העובדה.

רֶיימוֹנְד לוֹפֵּז: אני יכול להבין, אתה יודע, שדיברת על הים וכו'. אבל זה בשביל אנשים שישתמשו בו.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: להשתמש. אתה יכול להשתמש. תֵנַה תְיַקְתֵנַה בְּהוּנְגִ'יתַה (אישׂו 1). זו ההוראה הוֵדית. מה שניתן לך, תשתמש בו בדיוק כמו שאדון אחד, יש לו חמישה בנים. הוא נותן לאחד מהם, "זה הרכוש שלך. הרכוש הזה שלך. בזה אתה יכול להשתמש." אבל הבנים צריכים להכיר, "זה הרכוש של האב, שהוא נתן לנו." באותו האופן, בשָׂאסְטְרַה הוֵודית נאמר ש"הכל שייך לאלוהים, וכל דבר שהוא נתן לך, אתה יכול להשתמש. אך תסיג גבול אל מה ששייך לאחרים.

רֶיימוֹנְד לוֹפֵּז: אבל אם הוא נתן... אתה אמרת שאם הוא נתן לך משהו ואתה אל תסיג גבול לאחרים, אבל ישנם כמה דברים שיש לאדם אחד, או קבוצה של אנשים, שאני, באופן אישי, חושב שניתן לומר באמת...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מהמקור עלינו לקבל, שהכל שייך לאלוהים. בדיוק כמו אבות ובנים. הבן צריך לדעת, "הרכוש הזה הוא של אבי." ידע זה אמיתי. כעת, "כל דבר שאבי נתן לי, אני אשתמש בו. למה שאסיג גבול אל אחרים, אל אחי הבכור, אשר קיבל את שיש לו מהאב?" זה הגיון בריא. "למה שאריב עם אח שלי? אבי נתן לו את הרכוש הזה, אז הזכות עליו שייכת לו, וכל דבר שהוא נתן לי, אשתמש בו אני. למה שאסיג גבול כלפי הרכוש שלו?" הגיון זה הוא בריא.

ריימונד לופז: אני יכול להבין כשאתה אומר, "אל תסיג גבול לרכוש של אחרים." ואני מאמין, אם אני מבין אותך נכון, שמה שאתה אומר הוא אם יש לך משהו, אם מישהו נתן לך דבר מה ואחר רוצה אותו, אז תן לו. אני יכול להבין את זה. אבל אתה לא מגיע למקום הזה, ולא יכול להגיע לשלב כזה לפעמים, שמסיבה זו או אחרת אתה לא רוצה שישתמש בו?

פרבהופאדה: אני לא רוצה להשתמש בדבר מה שלי?

מַדְהוּדְוִישֲׁה: הוא אומר שאם מישהו לא רוצה... אם אתה לא רוצה שמישהו יעשה שימוש במה שיש לך. אם מישהו מנסה לקחת בכוח...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לא, זה משהו אחר.

ריימונד לופז: הסיטואציה יכולה לעלות, שאתה לא תרצה שמישהו ישתמש במה שאתה השתמשת מסיבה מסויימת. יכול להיות, שמי שעשה בו שימוש, היה אתה. הסיטואציה הזו יכולה לעלות שאתה לא רוצה...

מַדְהוּדְוִישַׁה: אנו מאמינים שהכל שייך לאלוהים. אם מישהו אחר לא מאמין בתפיסה הזאת ומנסה להשתמש במה...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה לא נכון, את זה אני אומר. זאת התפיסה שלו, שהיא שגויה מטבעה.

וָאלי סְטְרוֹבּס: ובכן, איך אתה מתפייס, או עובד עם מצב כזה... אם הכל שייך לאלו..., ויש לנו חברה רצה ומתפקדת, ו...

פרבהופאדה: אבל אל תשכח שהכל שייך לאלוהים. משום שעליך להיות חלק מחברה מתפקדת, לא אומר שאתה שוכח את הדבר האמיתי.

ריימונד לופז: אז אני בכלל לא מתנגד לרעיון. אבל העניין הוא, שיש במערכת שאנחנו עובדים בתוכה תפיסות שונות.

פרבהופאדה: צריך לתקן זאת. יש לתקן זאת.

רֵיימוֹנְד לוֹפֶּז: זה צריך להיות, סליחה?

פרבהופאדה: מתוקן.

מַדְהוּדְוִישַׁה: מתוקן.