HE/Prabhupada 1055 - ראה האם במילוי חובותיך, עשית את אלוהים מרוצה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1054 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1056

ראה האם במילוי חובותיך, עשית את אלוהים מרוצה
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 1055


שיחה ב' - ה-22 במאי, 1975, מלבורן

פְּרָבְּהֻפָּאדַה: התקדמות הידע בכל מחלקה, זה טוב מאוד. אלא שמהי המטרה? המטרה היא להלל את הריבון העליון. בדיוק כמו שאתה עורך דין. הצעת לנו עזרה ברגע קשה. למה? כי רצית להמשיך את הפיאור של האל, בדרך זו: "האנשים האלו עושים טוב. למה שיהיו במצוקה?" אז פירושו של דבר, שעזרת לשבח את האל. אז זו ההצלחה שלך, כעורך דין. אז כל מי שעוזר לתנועה הזו,ש, "הם מפיצים תודעת קְרִישְׁנַה, תודעת אלוהים. יש לעזור להם בכל המובנים," זוהי השלמות. הכל נדרש, אלא שהפסגה היא, בעניין השבח של העליון. אז זה מושלם. במקום אחר... (הצידה:) מצאו פסוק זה:

אַתָהּ פּוּמְבְּהִיר דְוִיגָ'ה-שְרֵשְּטְהָא
וַרְנַאשְרָמַה-וִיבְּהָאגָשַהּ
סְוָנֻשְּטִהיתָסְיַה דְהַרְמָסיה
סַמְסִידּהִיר הָרִי-תוֹשַנָם
(ש.ב. 1.2.13)

בדיוק כפי שעזרתם למוסד זה במצבים מאתגרים וקשים. זה אומר שעשיתם את קרישנה מרוצה. זוהי ההצלחה שלכם. הדבקים שלי עוברים, לעתים קרובות, דרך קשיים. הם רצו עזרה משפטית. אתה כעורך דין עזרת להם, ובכך עשית את קרישנה, אלוהים, מרוצה. זוהי מטרת החיים. בין אם כעבודה ברבדים שונים - כעורך דין, או כאיש עסקים, או כמלומד, או כפילוסוף, או מדען או כלכלן... קיימות כל כך הרבה דרישות. אין הבדל בהן. אבל עליך לראות, אם אתה מצליח. ומהו תקן מדידה זה של הצלחה? תקן המדידה הוא, האם עשית את אלוהים מרוצה. (הצידה:) אתה תקרא את זה. אָתָהּ פֻּמְבְּהיר דְוִיגָ'ה-שְׁרֵשְטְהָאהּ...

שְרֻתַקירְתי: אַתַהּ...

פְּרָבְּהֻפָּאדַה: פֻּמְבְּהִיר.

שְרֻתַקִירְתִי: אַתַהּ פֻּמְבְּהִיר דְוִיגַ'ה-שְׁרֵשְׁטְהָאהּ.

פְּרָבּהֻפָּאדַה: הממ. מצא את הפסוק.

שְׁרֻתַקִירְתִי:

אַתַהּ פֻּמְבְּהִיר דְוִיגַ'ה-שְׁרֵשְׁטְהָא
וַרְנַאשְׁרָמַה-וִיבְּהָאגָשַׁהּ
סונֻשְׁטְהִיתַסְיה דְהַרְמָסִיה
סַמְסִידְּהִיר הָרִי-תוֹשָׁנַם
(ש.ב. 1.2.13)

"הו, הטוב בנולדים בשנית, המסקנה היא שהשלמות העליונה שאדם משיג על ידי ביצוע החובות המתאימות, דְהַרְמָה, לפי מחלקות החברה השונות (וָארְנַה) ומסדר החיים (אָאשְׁרָמַה), היא סיפוק הריבון, הַרִי.

פְּרָבְּהֻפָּאדַה: זהו זה. זה צריך להיות..."בין אם על ידי המקצוע שלי, על ידי העסק שלי, על ידי הכשרון שלי, על ידי היכולות..." - ישנן קטגוריות שונות - "האם עשיתי את אלוהים מרוצה?", אז הנסיון מוצלח. אם עשית את אלוהים מרוצה בעיסוקך כאיש משפטים - אתה בלבוש שונה, זה לא משנה. אתה טוב בדיוק כפי שהם, אם אתה משרת את אלוהים עם כל הזמן והמרץ שלך. כי גם העסק שלהם הוא, לרצות את אלוהים. באופן דומה, אם הבאת את אלוהים להיות מרוצה, גם עם העיסוק המשפטי שלך, אתה טוב כמו אדם קדוש (סָאדְהוּ). זו צריכה להיות המטרה: "האם עשיתי את אלוהים מרוצה, באמצעות משלח היד או חובתי המקצועית?" זהו תקן המדידה. הבה ואנשים ייקחו לכך. אנו איננו אומרים "אתה תשנה את המעמד שלך. אתה תהפוך לסַנְּיָאסִי או שתוותר על המקצוע שלך, ותהיה גלוח-ראש. לא, אנו לא אומרים זאת. (צחוק) אנו, אחרי הטבע שלנו. (צחוק) אז זו תודעת קרישנה, שאתה תישאר במעמדך, ותראה, האם בביצוע חובותיך, עשית את אלוהים מרוצה. אז הכל יהיה בסדר גמור.