HE/Prabhupada 1060 - אלא אם כן מקבלים את הבְּהָגַוַד-גִיתַא ברוח צנועה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1059 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1061

אלא אם כן מקבלים את הבְּהָגַוַד-גִיתַא ברוח מסורה... - פרבהופאדה 1060


ה-19-20 בפברואר 1966 - המבוא לבְּהַגַוַד-גִיתָא, הרצאה

סָרְוַם אֶתַד רֱתַם מָנְיֵה: (ב.ג. 10.14) "אני מקבל זאת, אני מאמין שכל הדברים שדיברת, כולם כפני הדברים כפי שהם. ואישיותך, אישיות אלוה, בכלל לא פשוטה להבנה. על כן אפילו האלים למחצה אינם יכולים לדעת אותך. הדבר אומר שאישיות אלוה העילאי נשאר בלתי-מובן, גם על ידי אישיויות הגדולות יותר מאדם על כוכב זה, וכיצד יכול אדם להבין את שְרִי קְרִישְנָה, מבלי ליהפך לדבק שלו?

לכן בְּהָגַוַד-גִיתָא צריכה להילקח, ברוח של דבק של שְרִי קְרִישְנָה. אין על אדם לחשוב שהוא שווה, באותה רמה כמו שְרִי קְרִישְנָה, או אין על אדם לחשוב שקְרִישְנָה הוא אישיות רגילה, אפילו אישיות גדולה מאוד. לא. שְרִי קְרִישְנָה הוא אישיות אלוה העילאי. כך שלפחות באופן תיאורטי, לפי ההצהרה של בְּהָגַוַד-גִיתָא או זו של אָרְג'וּנַה, מי שמנסה להבין את הבְּהָגַוַד-גִיתָא, עלינו לקבל את שְרִי קְרִישְנָה כאישיות אלוה העילאי, ואז, ברוח צנועה זו... אלא אם כן אדם מקבל את הבְּהָגַוַד-גִיתָא ברוח צנועה, כפי שהיא מתקבלת משמיעה, קשה מאוד הדבר להבין את בְּהָגַוַד-גִיתָא משום שזו תעלומה גדולה.

אז בבְּהָגַוַד-גִיתָא זו... אנו סוקרים מהי בְּהָגַוַד-גִיתָא זו. בְּהָגַוַד-גִיתָא זו נועדה למשות אנשים, מן הבורות של הקיום החומרי. אדם מצוי בקשיים בכל כך הרבה דרכים, כפי שאָרְג'וּנַה היה בעניין הלחימה בקרב בקוּרוּקְשֶתְרַה. וככזה, הוא התמסר לשְרִי קְרִישְנָה, ובכך דוברה הבְּהָגַוַד-גִיתָא. באופן דומה, לא רק אָרְג'וּנַה, אלא כל אחד ואחד מאיתנו תמיד מלא חרדות בגלל, הקיום החומרי הזה. אַסָד-גְרַהָאת. זה... הקיום שלנו הוא בסביבה של, או אווירה, של אי-קיום. למעשה, איננו בלתי-קיימים. קיומנו הינו נצחי, אלא שבדרך זו או אחרת הושמנו באַסָת (אי-נצח). אַסָת פירושו זה שאינו קיים.

עתה מתוך כל כך הרבה בני-אדם שלמעשה שואלים, מהו מיקומי ואודות מי אני, מדוע הוא מושם במצב לא-סביר זה של סבל... אלא אם כן אדם מתעורר למעמד זה בו, אלא אם כן, אדם מתעורר למעמד זה, בו הוא שואל "מדוע אני סובל? אני לא רוצה את כל המצוקות הללו. ניסיתי למצוא פיתרון לכל הייסורים, ונכשלתי." אלא אם כן אדם נמצא במעמד הזה, הוא אינו נחשב לבן-אדם שלם. אנושיות מתחילה כאשר סוג זה של שאלות מתעורר במוחו של אדם. בבְּרָהְמַה-סֻתְרַה שאלה מסוג זה נקראת בְרָהְמַה-גִ'גְ'נָאסָא. אַתְהָאתוֹ בְרָהְמַה-גִ'יגְ'נָאסָא. ואילו כל פעילות של בן-האדם נחשבת לכשלון אלמלא שאלה זו בראשו. אז אנשים שעוררו שאלה זו במוחם כפי "מה אני, ומדוע אני סובל, מהיכן באתי ולהיכן אלך לאחר מותי," כאשר שאלות אלו באות, מתעוררות בראשו של בן-אדם שפוי, אז הוא למעשה התלמיד המושלם להבנת בְּהָגַוַד-גִיתָא. ועליו להיות שְרַדְּהָאוָאן. שְרַדְּהָאוָאן. עליו לרכוש כבוד, כבוד אוהד באישיות אלוה העילאי. אדם כזה, כאדם האידאלי היה אָרְג'וּנַה.."