HE/Prabhupada 1061 - בבְּהָגַוַד-גִיתָא נושא התוכן הוא להבין חמש תובנות, או אמיתות שונות

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1060 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1062

בבְּהָגַוַד-גִיתָא נושא התוכן הוא להבין חמש תובנות, או אמיתות שונות - פרבהופאדה 1061


ה-19-20 בפברואר, 1966, המבוא לבְּהַגַוד-גִיתא, הרצאה - ניו יורק

אז שְׂרִי קְרִישְנָה, הוא יורד, יַדָא יַדָא הִי דְהַרְמַסְיָה גְלָאנִיר בְּהַוַתִי (ב.ג. 4.7), רק על מנת לבסס את מטרת החיים האמיתית. מיד כשהאדם שוכח את מטרת חייו האמיתית, התכלית של חיי אנוש, זה נקרא דְהַרְמָסְיָה גְלָאנִיהּ, ההפרעה לעסקם של חיי אדם. אז, בנסיבות אלו, מתוך אנשים רבים, רבים, מי שמתעורר, ומעורר את רוח ההבנה של המעמד שלו, עבורו מדוברת בְּהָגַוַד-גִיתָא זו. אנחנו כמו נבלעים, על ידי הנמרה הגדולה של הבורות, והריבון, בעל חסד ללא סיבה לישויות החיים, במיוחד עבור האדם, דיבר את בְּהַגַוַד-גִיתָא. כך עשה את חברו, אַרְג'וּנָה, התלמיד.

אַרְג'וּנָה היה בוודאי... כשותף של קְרִישְנָה, הוא היה תמיד מעל כל הבערות. עדיין, אָרְג'וּנַה הופל אל תוך חשכת הבורות בקרב בקוּרוּקְשֵׂתְרָה רק כדי שישאל אודות בעיות החיים מפי הריבון העליון, כך שהריבון יסביר אותם, לתועלת דורות העתיד של המין האנושי, וישרטט את התוכנית של חייו כדי לנהוג, כדי שחייו, המשימה של חיי אנוש, תוכל להיות שלמה.

אז בבְּהַגַוַד-גִיתָא הנושא והתוכן, הן חמש אמיתות, או תובנות שונות. האמת הראשונה היא מהו אלוהים. זה השלב הראשון בלימוד מדע האלוהים. אז מדע האלוהים, הוא מוסבר כאן. כעת, המעמד המהותי של ישויות החיים, הגִ'יוַה. אִישְׂוַרַה וגִ'יוַה. הריבון, הריבון העליון, נקרא אִישְׂוַרַה. אִישְׂוַרַה משמעותו שליט, וגִ'יוַה, ישויות החיים הן... הגִ'יוֹות, ישויות החיים, הן לא אִישְׂוַרַה, או השליט. הן נשלטות. אם אגיד באופן מלאכותי, "אני לא נשלט, אני חופשי," סימן זה אינו מאפיין בן-אדם שפוי. ישות חיים נשלטת בכל היבט. לפחות, בחייה המותנים היא נשלטת. אז בבְּהַגַוַד-גִיתָא הנושא מבהיר את אִישְׂוַרַה, הריבון העליון, וישויות החיים הנשלטות, ופְּרַקְרֶתִי, הטבע, או הטבע החומרי. הבאים הם הזמן, או תוחלת החיים של היקום כולו, דהיינו המימוש או ההתפשטות של הטבע החומרי, ומשך הזמן, או הזמן הנצחי. וקַרְמַה. קַרְמַה משמעותה פעילות. כל דבר, היקום כולו, התממשות או התפשטות היקום כולה, הכל מלא בפעילויות שונות. ישויות החיים בייחוד, עסוקות כולן בפעילויות שונות. אז עלינו ללמוד מן הבְּהַגַוַד-גִיתָא, אִישְׂוַרַה, מיהו אלוהים, גִ'יוַה, מה הן ישויות החיים אלו, ופְּרַקְרֶתִי, מהי ההתפשטות הקוסמית הזאת, כיצד היא נשלטת על ידי הזמן, ומהן פעילויות אלה?

כעת מתוך חמישה נושאים אלו, בבְּהַגַוַד-גִיתָא מתבססת העובדה, שהריבון העליון, או קְרִישְנָה, או בְּרָהְמַן או פַּרַמָאתְמָא... נוכל לקרוא באיזה שם שנחפוץ. אלא שהשליט העליון. יש שליט עליון. אז השליט העליון הוא הכי גדול. וישויות החיים, הן זהות באיכות כמו השליט העליון. בדיוק כמו השליט העליון, הריבון, יש לו שליטה על ענייני היקום בטבע החומרי, איך ש... זה יוסבר בפרקים מאוחרים יותר של בְּהַגַוַד-גִיתָא, שטבע חומרי זה אינו עצמאי. הוא פועל תחת ההשגחה של הריבון העליון. מַיָאדְהְיַקְשֵׁנָה פְּרַקְרְתִיהּ סוּיַתֵה סַה-צַ'רָאצַ'רַם (ב.ג. 9.10). "טבע חומרי זה עובד לפי הדרכתי," מַיָאדְהִיַקְשֵׁנַה, "על פי ההשגחה שלי."