HE/Prabhupada 1071 - כאשר נבסס את הזהות שלנו בחברת הריבון, ונשתף עמו פעולה, נהיה מאושרים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 1070 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 1072

כאשר נבסס את הזהות שלנו בחברת הריבון, ונשתף איתו פעולה, נהיה מאושרים - פרבהופאדה 1071


ה-19-20 בפברואר, 1966, המבוא לבְּהַגַוד-גִיתָא, הרצאה - ניו יורק

אנו עשויים לזכור שכאשר אנו מדברים על "קְרִישְנה", זה לא שם המתייחס לקבוצה של אנשים. השם "קְרִישְנה" פירושו העונג הגבוה ביותר. זה מאושר שהריבון העליון הוא המאגר, הוא המחסן של כל העונג. אנו כולנו מחפשים אחר עונג ואושר. אָנַנְדַמָיוֹ 'בְּהִיָאסָאת (וֵדָאנְתַה-סוּתְרַה 1.1.12). ישויות החיים או הריבון עצמו, כי אנחנו מלאים במודעות, לכן התודעה שלנו מחפשת אחרי העונג והשמחה, אושר. הריבון גם הוא שמח ומאושר באופן נצחי, ואם נתרועע בחברתו, נשתף פעולה איתו, ניקח חלק בחברתו, נהיה גם אנחנו מאושרים. הריבון יורד לעולם בר-חלוף זה על מנת להראות את עלילותיו מלאות האושר בוְרִינְדָאוַנַה. כאשר הריבון שְׂרִי קְרִישְנַה היה בוְרִינְדָאוַנַה, הפעילויות שלו עם רועי הבקר ידידיו, עם עלמותיו, חבריו, ידידותיו העלמות, ועם תושבי וְרִינְדָאוָנַה והעיסוק שלו כמשגיח על העדר בילדותו, עלילות אלה של קְרִישְנָה היו מלאות כולן באושר ושמחה. וְרִינְדָאוָנַה כולה, על כל תושביה, חיפשה אחריו. לא ידעו דבר מלבד קְרִישְנָה. אפילו קְרִישְנָה הריבון מנע מאביו, נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה את הסגידה לאל-למחצה אִינְדְרַה, מפני שהוא רצה לבסס שאנשים לא צריכים לסגוד לאף אל-למחצה, אלא להשקיע את אהבתם בריבון שְרִי קְרִישְנָה. יען כי המטרה העליונה של החיים היא לשוב למעונו של הריבון. המעון של קְרִישְנה מתואר בבּהַגַוַד-גִיתָא, פרק 15, פסוק 6,

נַה תָד בְּהָאסַיַתֵה סוּרְיוֹ
נַה שַׂשָׂאנְקוֹ נַה פָּאוַקַהּ
יַד גַתְוָא נַה נִיוַרְתַנְתֵה
תַד דְהָאמַה פַּרַמַםּ מַמַה
(ב.ג. 15.6)

כעת התיאור של שמיים נצחיים אלה... כשאנחנו מדברים על שמיים, מכיוון שיש לנו תפיסה חומרית של השמיים, אנו חושבים על השמיים עם שמש, ירח, כוכבים, וכדו'. אלא שהריבון אומר, השמיים הנצחיים אין בהם צורך בשמש. נַה תָאד בְהָאסַיַתֵה סוּרְיוֹ נַה שַׂשָׂאנְקוֹ נַה פָּאוַקַהּ (ב.ג. 15.6). גם אין בשמיים הנצחיים צורך בירח. נַה פָּאוַקַה פירושו שאין צורך לא בחשמל, ולא באש לתאורה משום שהשמיים הרוחניים כבר מוארים על ידי הבְּרָהְמַגְ'יוֹתִי. בְּרָהְמַגְ'יוֹתִיר, יַסְיַה פְּרַבְּהָא (ב.ס. 5.40), הקרניים של מעונו של העליון. עתה בימים אלו כשאנשים מנסים להגיע לכוכבים אחרים, זה לא קשה מאוד להבין את מעונו של הריבון העליון. מעונו של הריבון העליון הוא בשמיים הרוחניים, ושמו גוֹלוֹקה. בבְּרַהְמָא-סַמְהִיתָא נאמר הדבר באופן בהיר ופשוט, גוֹלוֹקַה אֵוַה נִיוַסָתִי אָקְהִילָאתְמַה-בְּהוּתַהּ (ב.ס. 5.37). הריבון, על אף שהוא מתגורר לנצח במעונו, גוֹלוֹקַה, הוא עדיין אַקְהִילָאתְמַה-בְּהוּתַהּ, אפשרי לקירבתו גם מכאן. והריבון בא לכן לממש את צורתו האמיתית, סַצ'-צִ'יד-אָנַנְדַה-וִיגְרַַהַה (ב.ס. 5.1), כך שלא נהיה מוכרחים לאמץ את הדמיון. אין בצורה שלו כלל, שאלה של דמיון.