LT/Prabhupada 0153 - Intelektas patikrinamas literatūriniu indėliu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0152
Sekantis puslapis - video 0154 Go-next.png

Intelektas patikrinamas literatūriniu indėliu - Prabhupāda 0153


Interview with Newsweek -- July 14, 1976, New York

Žurnalistė: Gal galėtumėte pakalbėti apie visas tris žmogaus funkcijas, kurias jau esate minėjęs - valgymą, miegojimą ir lytinius santykius, ir pasakyti man, kokių taisyklių ar patarimų turėtų laikytis žmonės, kurio ieško dvasinio nušvitimo ir ieško pagalbos savo gyvenime.

Prabhupāda: Taip. Apie tai rašoma mūsų knygose. Tai - mūsų knygos. Mes turime pakankamai medžiagos, kad suprastume. Tai nėra dalykas, kurį galite suprasti per minutę.

Žurnalistė: Kaip suprantu, per parą jūs miegate labai mažai, apie 3-4 valandas. Ar, jūsų manymu, kiekvienas save dvasiškai realizavęs žmogus taip pat ims taip gyventi?

Prabhupāda: Taip, jei pažvelgsime į Gosvamių elgesį, pamatysime tą patį. Jie praktiškai neturėjo jokių materialių poreikių. Valgymas, miegojimas, dauginimasis ir gynyba - jie praktiškai neturėjo šių poreikių. Jie tiesiog buvo įsitraukę į Krišnos reikalus.

Žurnalistė: Įsitraukę į ką?

Rāmeśvara: Į Krišnos reikalus, arba į tarnystę Dievui.

Bali-mardana: Jis pateikia anksčiau gyvenusių dvasinių mokytojų pavyzdį.

Žurnalistė: Tačiau mane domina, kodėl... Kodėl jis mano, jog 3-4 valandų miego žmogui visiškai pakanka?

Bali-mardana: Kitais žodžiais pasakius... Ji klausia, kodėl jūs miegate 3-4 valandas per parą. Kaip pasiekėte tokį lygį?

Prabhupāda: Tai nėra pasiekiama kažkaip dirbtinai. Kuo labiau esate įsitraukę į dvasines veiklas, tuo labiau išsilaisvinate iš materialių veiklų. Tai jau yra patikrinta.

Žurnalistė: Taigi, jūs teigiate, kad...

Prabhupāda: Aš nekalbu apie save, tai yra išbandyta ir patikrinta. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). Jeigū jūs esate pažengę bhakti, dvasiniame gyvenime, tuomet materialus gyvenimas ima vis mažiau jus dominti.

Žurnalistė: Ar, jūsų nuomone, egzistuoja skirtumai tarp žmonių iš skirtingų pasaulio vietų? Kitais žodžiais tariant, ar, jūsų nuomone, indai yra kitokie nei europiečiai, pavyzdžiui, yra labiau linkę priimti Krišnos sąmonę?

Prabhupāda: Ne, bet kuris protingas žmogus gali atrasti Krišnos sąmonę. Jau paaiškinau, jog žmogus negali priimti Krišnos sąmonės, jei jis nėra protingas. Taigi Krišnos sąmonė yra prieinama kiekvienam. Yra skirtingi intelekto lygiai. Europoje ir Amerikoje žmonės yra protingi, tačiau jų intelektas naudojamas materialiems tikslams. Tuo tarpu Indijoje žmonės intelektą naudoja dvasiniams tikslams. Todėl čia galite atrasti tokius aukštus dvasinio gyvenimo standartus, knygas, dvasinę literatūrą. Kaip, pavyzdžiui, Vyāsadeva. Vyāsadeva buvo namų šeimininkas, Jis gyveno miške, ir pažiūrėkite, koks jo indėlis į literatūrą. Niekas net negalėjo apie tai pagalvoti. Su indėliu į literatūrą žmogaus intelektas auga. Visi didieji materialaus pasaulio žmonės, mokslininkai, filosofai, netgi technikai, jie visi yra žinomi dėl savo raštų, indėlio, o ne dėl savo didelių kūnų.