LT/Prabhupada 0154 - Visada laikykite savo ginklą pagaląstą

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Ankstesnis puslapis - video 0153
Sekantis puslapis - video 0155 Go-next.png

Visada laikykite savo ginklą pagaląstą
- Prabhupāda 0154


Room Conversation -- May 7, 1976, Honolulu

Tamāla Kṛṣṇa: Leidinyje „Back to Godhead“ („Atgal pas Dievą“) savo straipsnyje apie K. Marksą, jūs visa, ką jis kalbėjo, pavadinote nesąmone. Marksizmą pavadinote nesąmone.

Prabhupāda: Taip, apie ką yra jo filosofija? Ar tai dialektika?

Tamāla Kṛṣṇa: Dialektinis materializmas. Prabhupāda: Mes taip pat parašėme apie Dialektinį Dvasingumą.

Hari-śauri: Turite omeny Harikešą.

Prabhupāda: Taip, Harikeša.

Tamāla Kṛṣṇa: Taip, jis mums jį skaitė. Jis kartais pamokslauja, man rodos, Rytų Europoje. Mes gavome pranešimą. Ar jis jums rašė?

Prabhupāda: Taip, girdėjau apie tai, ar jam viskas gerai?

Tamāla Kṛṣṇa: Iš pranešimo galima spręsti, jog retkarčiais jis vyksta į kai kurias Rytų Europos šalis. Labiausiai jis koncentruojasi į Angliją, Vokietiją ir Skandinaviją. Jis turi partiją, jie sako kalbas, siūlančias įsitraukti, ir dalina knygas. Į kokias šalis jis kartais dar vyksta?

Krišnos bhakta: Į Čekoslovakiją, Vengriją, Budapeštą.

Tamāla Kṛṣṇa: Jis keliauja į komunistines Europos valstybes.

Krišnos bhakta: Savo furgonuose jie sumeistravo netikrus dugnus, po kuriais slepia knygas tam, kad pasienyje jų nepamatytų. Furgonuose paslėptos visos knygos. Kai jie atvyksta į šalį, šias knygas jie dalina studentams.

Tamāla Kṛṣṇa: Revoliucija.

Prabhupāda: Labai gerai.

Krišnos bhakta: Kartais, jis pasakojo, kai jis kalba, vertėjas išverčia ne viską, ką jis pasako, nes...

Tamāla Kṛṣṇa: Kartais jis pamiršta atsargius žodžius, nors dažniausiai kalba gan atsargiai. Vieną kitą kartą jis staiga pradeda tiesiogiai kalbėti apie Krišnos sąmonę, ir žiūrėdamas į jį vertėjas neverčia to į vietinę kalbą. Kartais jis užsimiršta ir pradeda kalbėti apie Krišną kaip apie Aukščiausią Dievo asmenį, Ir tada vertėjas staigiai į jį atsisuka. Tačiau dažniausiai jis neišsiduoda.

Prabhupāda: Jis atliko puikų darbą.

Tamāla Kṛṣṇa: Jis - šaunus žmogus, labai inteligentiškas.

Prabhupāda: Taigi... Jūs visi esate inteligentiški, jūs galite planuoti. Mūsų tikslas yra atrasti, kaip platinti knygas. Tai - pirmas rūpestis. Bhāgavata raštuose metaforiškai aprašyta, jog mums duotas šis kūnas ir skirtingos dalys. Visai kaip Ardžuna, sėdintis karietoje. Yra karietos vadeliotojas, yra arkliai, vadžios. Yra laukas, strėlė ir lankas. Visa tai - metaforos. Visa tai gali būti panaudota žudant Krišnos sąmonės priešus, ir tada mesti visą šią atributiką, karietą, mes... Visai kaip po kovos, pergalė, tada jūs nužudote priešus.. Ir analogiškai šis kūnas yra čia, protas yra čia, jutimai taip pat. Panaudokite juos tam, kad nugalėtumėte šią materialią egzistenciją. Tuomet palikite šį kūną ir sugrįžkite namo.

Tamāla Kṛṣṇa: Ar pasišventusysis, turiu omeny, kai jūs mus nuolatos raginate judėti pirmyn...

Prabhupāda: Tai - galąsti jūsų ginklus. Tai taip pat apibūdinta. Kai tarnaujate dvasiniam mokytojui, jūsų ginklai visuomet pagaląsti. O tuomet priimkite pagalbą iš Krišnos. Dvasinio mokytojo žodžiai galanda ginklą. Ir yasya prasādad bhagavata... Jei dvasinis mokytojas yra laimingas, Krišna nedelsdamas padės. Jis suteiks jums stiprybės. Įsivaizduokite, jog turite kardą, puikiai pagaląstą kardą, tačiau neturite jėgos. Ką darysite su kardu? Krišna suteiks jums jėgų kovoti ir nužudyti priešus. Viskas bus apibūdinta. Todėl Caitanya Mahāprabhu pasakė: guru-kṛṣṇa-kṛpāya (CC Madhya 19.151), Pagaląskite savo kardus pagal dvasinio mokytojo nurodymus, tuomet Krišna jums suteiks jėgų ir jūs būsite pajėgus nugalėti. Man rodos, praėjusį vakarą aiškinau šią metaforą. Štai eilutė: acyuta bala, acyuta bala. Ar Puṣṭa Kṛṣṇa yra čia?

Hari-śauri: Puṣṭa Kṛṣṇa?

Prabhupāda: Mes esame Krišnos kariai, Ardžunos tarnai. Jums papraščiausiai reikės atitinkamai elgtis, ir jūs įveiksite visus priešus. Jie neturi jokios jėgos, nors jų ir šimtus kartų daugiau. Visai kaip Pandavos ir Kuru. Jie neturėjo jokių galios, yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇaḥ (BG 18.78). Laikykitės Krišnos pusėje, ir viskas vyks sėkmingai. Tatra śrīr vijayo.