LT/Prabhupada 0290 - Kai jūsų geismas nepatenkinamas, tampate pikti

From Vanipedia


Kai jūsų geismas nepatenkinamas, tampate pikti
- Prabhupāda 0290


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Upendra: Prabhupada, kokia yra pykčio prigimtis? Kaip pyktis...

Prabhupada: Pyktis reiškia geismą, aistrą. Kai turite geismą ir jis nėra išpildomas, tampate pikti. Tai tiek. Tai - kitas geismo bruožas. Kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ. Kai pernelyg esate veikiami aistros energijos, tampate aistringi. Kai jūsų aistros, troškimai neišpildomi, tuomet tampate pikti, tai kitas žingsnis. O dar kitas žingsnis - atsiranda sumišimas. Kitas žingsnis - praṇaśyati, tuomet esate pasimetę. Todėl žmogus turi kontroliuoti šį geismą ir pyktį. Kontrolė reiškia, jog turite laikytis dorybės energijoje, ne aistros energijoje. Yra trys materialios gamtos energijos: neišmanymo, aistros ir dorybės. Todėl jeigu kas nors nori pažinti Dievo mokslą, tuomet jis turi laikytis gerumo energijoje. Kitu atveju jis negalės. Todėl mes mokome savo mokinius: „Nedarykite to, nedarykite ano, nedarykite to, nedarykite ano,“ nes žmogus turi išlikti dorybės energijoje. Kitu atveju jis nebus pajėgus suprasti. Krišnos sąmonė negali būti suprantama neišmanymo ar aistros platformose. Visas pasaulis veikiamas neišmanymo ir aistros. Tačiau šis metodas yra toks paprastas, jog jūs paprasčiausiai laikotės keturių reguliatyviųjų principų ir kartojate Harė Krišna, ir tuomet jūs kaipmat pranokstate visas materialios gamtos energijas. Taigi pyktis yra aistros platformoje.