LV/Prabhupada 0795 - Mūsdienu Pasaule - Viņi ir Ļoti Aktīvi, bet Muļķīgi Aktīvi Neziņā un Kaislībās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0794
Next Page - Video 0796 Go-next.png

Mūsdienu Pasaule - Viņi ir Ļoti Aktīvi, bet Muļķīgi Aktīvi Neziņā un Kaislībās
- Prabhupāda 0795


Lecture on SB 1.2.24 -- Los Angeles, August 27, 1972

Piemērs ir: tāpat kā jūs vēlaties pabeigt savu darbu, nepieciešama uguns. Malka arī ir uguns posms, dūmi ir vēl viens uguns posms. Bet kā uguns nepieciešamība, lai nonāktu labestības stāvoklī, tā ir nepieciešamība, īpaši cilvēka dzīvē. Citās dzīvības formās viņi lielākoties ir neziņā. Tāpat kā zeme. Zemei ir potenciāls radīt malku, kokus, augus, ir zemes laukumi, kas neko neražo, tuksneši. Tai ir savs potenciāls. Ja uzliesiet ūdeni, tai ir iespēja ražot koku, bet... Līdzīgi neziņā tās dzīvās būtnes nespēj izzināt Absolūto Patiesību. Tas nav iespējams. Tādēļ pakāpeniskā attīstībā no neziņas uz kailsību. Un kaislībā ir mazliet darbības. Kā dzīvniekam izpaužas darbība. Kā sunim, esam redzējuši, puldmalēs un citviet, ātri skrien, šur un tur, bet bezjēdzīgi. Pērtiķis ir ļoti aktīvs. Jūs savā valstī neesat redzējuši pērtiķus. Mūsu valstī ir pērtiķi. Lieki rada kavēkļus. Bet viņi ir ļoti aktīvi. Toties cilvēki nav tik aktīvi, tiem ir smadzenes, viņi strādā ar smadzenēm. Muļķīgai darbībai nav nozīmes. Bez smadzenēm, vienkārša aktivitāte ir bīstama. Vajadzīga saprātīga darbība. Kā Augstākās Tiesas tiesnesim. Viņam labi maksā, bet viņš sēž savā krēslā un vienkārši domā. Citi var uzskatīt, ka "mēs tik smagi strādājam, nepelnām tik daudz, bet šis vīrs saņem tik lielu algu. Viņš tikai sēž." Jo muļķīga darbība ir nevērtīga. Tā ir bīstama. Mūsdienu pasaulē viņi ir ļoti aktīvi, bet muļķīgi darbīgi, neziņā un kaislībā, radžas un tamas. Tādēļ ir apjukuma radīta rīcība. Muļķīga rīcība, ir negadījumi. Vajadzīga saprātīga darbība. Jo tāpat kā tad, ja nenonākat uguns līmenī, jūs nevarat izmantot materiālas lietas. Vajadzīga uguns. Līdzīgi, lai padarītu dzīvi veiksmīgu, ir pakāpeniska izaugsme no ūdensdzīvniekiem uz augu, no auga uz kukaini, no kukaiņa uz rāpuļiem, no rāpuļa uz putnu, tad zvēru, tad cilvēku, tad civilizētu dzīvi. Šādi, pakāpeniski, mēs nonākam cilvēka dzīves līmenī. Un Vēdu zināšanas domātas cilvēkiem, ne šiem citiem dzīvniekiem.