LV/Prabhupada 0797 - Krišnas Pārstāvji Sludina Cilvēkiem Krišnas Apziņu. Viņi Ir Diženi Karotāji

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0796
Next Page - Video 0798 Go-next.png

Krišnas Pārstāvji Sludina Cilvēkiem Krišnas Apziņu. Viņi Ir Diženi Karotāji
- Prabhupāda 0797


Arrival Address -- Vrndavana, September 3, 1976

Prabhupāda: Vēdu zināšanas ir atklājums. Vēdu zināšanas nav saprotamas ar tā sauktajām parastajām zināšanām, lasot gramatiku. Nē. Vēdu zināšanas iespējams saprast tam, kuram ir nesvārtsīga ticība kvalificētam guru. Guru nozīmē Krišnas pārstāvis - Krišnam un Viņa pārtsāvim. Mēs vairākkārt esam apsprieduši, ka guru nozīmē kvalificēts Krišnas kalps. Guru nav burvju mākslinieks vai spekulētājs. Tas nav guru. Guru nozīmē... To izskaidro Šrī Čaitanja Mahāprabhu - ļoti vienkārši - kā kļūt par guru. Viņš visiem prasīja, īpaši Indijā dzimušajiem, bhārata bhūmite manuṣya-janma haila yāra (ČČ Ādi 9.41). īpaši. Jo mums, indiešiem, bhāratīya, ir iespēja kļūt par guru visai pasaulei. Mums ir tāda iespēja. Jo mums ir Vēdu literatūra, īpaši Bhagavad-gīta, ko teicis pats Krišna. Ja mēs mēģinām saprast, kāds ir dzīves mērķis un sludinām visā pasaulē, tad kļūsim par guru. Ja mēs vēlamies krāpt citus tikai kā tā sauktie jogi, svāmī un zinātnieki, tas mūs par guru nepadarīs. Čaitanja Mahāprabhu saka, lai visi indieši, bhāratīya, kļūst par guru. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (ČČ Madhja 7.128). Lai kur jūs arī būtu. Kā lai es kļūstu par guru? Yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa upadeśa. Tas arī viss.

Šī Krišnas apziņas kustība nozīmē sekot Čaitanjas Mahāprabhu norādījumiem. Un Čaitanja Mahāprabhu norāda sludināt kṛṣṇa-upadeśu. Un tā ir kṛṣṇa-upadeśa: na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). Tie nav mūsu sagudrotie vārdi, tā ir kṛṣṇa-upadeśa, ka "ikviens, kurš nav sevi uzticējis Man, duškritina, tūdaļ iedalāms vienā no četrām grupām." Kādas tās ir? Duškritina, mūdha, nārādhama, mājājāpahrita gjāna, āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. Tas ir ļoti vienkārši. Kas ir mūdha? Ja neuzticam sevi Krišnam, ja nesaprotam, kas ir Krišna, esam vai nu duškritinas, grēcīgie, mūdhas, muļķi, nārādhamas, zemākie no cilvēkiem, un mājājāpahrita gjānas, un tā sauktā izglītība un grādi ir bezjēdzīgi. Tāpēc, ka īstas zināšanas ir atņemtas. Mājājāpahrita gjāna. Nav vajadzības cīnīties... Bet mēs varam saprast, kādi šie cilvēki ir galvenokārt. Viņi ir vienā no četrām cilvēku grupām. Mums ar viņiem jāsastopas. Mūsu Krišnas apziņas kustība sastopas ar šiem muļķiem, šiem duškritinām, nārādhamām, lūdz viņus pieņemt Krišnas apziņu. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Jūs nevarat sēdēt, neko nedarot, nošķirtā vietā, atdarinot Haridāsu Thākuru. Harē Krišna, Harē Krišna. Nē. Jums jāsludina. Tāda ir Čaitanjas Mahāprabhu pavēle. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (ČČ Madhja 7.128). Tā ir īsta sekošana Čaitanjam Mahāprabhu. Neatdarināt Haridāsu Thākuru. Tas nav iespējams. Pat ja darāt ļoti labi, tas ir jūsu drošībai. Pieņemsim, ka darāt ļoti labi, bet tas ir jūsu drošībai. Tomēr to, kurš sastopas ar briesmām citu labad, Krišna atzīst ļoti ātri.

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
(BG 18.69)
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
(BG 18.68)

Ja sastopaties... Tāpat kā kareivji, kas cīnās sastopas ar briesmām valsts labā. Viņus atzīst. Līdzīgi sludinātāji - sludina kā Krišnas pārstāvji cilvēkiem, lai viņi pieņemtu Krišnas apziņu, viņi ir diženi karotāji. Esmu ļoti priecīgs, ka tieši jūs, eiropieši un amerikāņi, man palīdzat. Turpiniet šo procesu un ļoti viegli Krišna jūs atzīs. Jo Viņš saka, na ca tasman manusyesu kaścin me priya-krttamaḥ (BG 18.69). Ko? To, kurš sludina šo Krišnas apziņu. Es saku lielu paldies, ka esat ieradušies šeit Vrindāvanā, ceļojat un sludināt. Veltīsim šo dzīvi Krišnas apziņas sludināšanai visā pasaulē. Neņemsim vērā, ja mirsim sludinot. Tas tomēr būs slavējami. Liels jums paldies. Bhaktas: Džaja!