NE/Prabhupada 0149 - कृष्ण भावनामृत अभियान भनेको परम पिता पत्ता लगाउनु

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0148
Next Page - Video 0150 Go-next.png

कृष्ण भावनामृत अभियान भनेको परम पिता पत्ता लगाउनु
- Prabhupāda 0149


Tenth Anniversary Address -- Washington, D.C., July 6, 1976


यस कृष्ण भावनामृत अभियान भनेको परम पिता पत्ता लगाउनु हो | परम पिता | यस अभियानको मूल सार नै यहि हो | यदि हामीलाई आफ्नो पिता को हुनुहुन्छ थाहा छैन भने त्यो धेरै राम्रो स्थिति होइन | कम्तिमा भारतमा, यो चलन छ, यदि कसैले आफ्नो पिताको नाम भन्न सक्दैन भने उसलाई त्यति सम्मान गरिंदैन | र यो चलन छ कि अदालतमा तपाईले आफ्नो नाम लेख्नुहुन्छ र तपाईले आफ्ना पिताको नाम पनि लेख्नुपर्छ | त्यो भारतीय, वैदिक प्रथा हो, उसको नाम, उसको पिताको नाम र उसको गाउँको नाम | यी तीन कुराहरु हुनुपर्छ | मलाई लाग्छ यो चलन अरु देशहरुमा विद्यमान हुन सक्छ तर भारतमा भने यहि चलन छ | पहिलो नाम उसको आफ्नो नाम हुन्छ, दोस्रो नाम उसको पिताको नाम हुन्छ, र तेस्रो नाम ऊ जन्मिएको गाउँ वा देशको नाम हुन्छ | यो चलन छ | हामीले पिताको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ | त्यो कृष्ण भावनामृत अभियान हो | यदि हामी आफ्ना पितालाई बिर्सन्छौं भने त्यो धेरै राम्रो स्थिति होइन | र कस्तो प्रकारको पिता ? परं ब्रह्म परं धाम (भ गी १०|१२) | सबभन्दा धनी | गरिब पिता होइनन्, जसले आफ्ना बच्चाहरुलाई खुवाउन सक्दैनन् | त्यस्ता पिता होइनन् | एको यो बहूनां विदधाति कामान् | ती पिता यति धनी हुनुहुन्छ कि उहाँ एक्लैले लाखौं-करोडौं जीवहरुलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ | अफ्रिकामा लाखौं हात्तीहरु छन् | उहाँले तिनीहरुलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ | र एउटा कोठामा दुलो हुन्छ, त्यहाँ लाखौं कमिलाहरु हुन सक्छन् | उहाँले तिनीहरुलाई पनि खुवाउनुहुन्छ | एको यो बहूनां विदधाति कामान् | नित्यो नित्यानां चेतनश् चेतनानाम् (कठ उपनिषद २|२|१३) | यी वैदिक जानकारी हुन् | मानव जीवन यो बुझ्नको लागि हो कि पिता को हुनुहुन्छ, उहाँको कानुन के हो, भगवान् को हुनुहुन्छ, हाम्रो उहाँसँग के सम्बन्ध छ | यो वेदान्त हो | वेदान्तको मतलब यो होइन कि केहि नचाहिने कुरा बोल्ने र पितासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन | श्रम एव हि केवलम् | यदि तपाईलाई थाहा छैन कि तपाईको पिता को हुनुहुन्छ........

धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेन​-कथासु यः
नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्
(श्री भा १।२।८)

यो आवश्यक छैन | र कृष्णले भन्नुहुन्छ, वेदैश् च सर्वैर् अहम् एव वेद्यः (भ गी १५।१५) | तपाई वेदान्ति बन्नुहोस्, त्यो धेरै राम्रो हो | वेदान्तको सुरुवातमा भनिएको छ कि परमसत्य उहाँ हुनुहुन्छ जसबाट सबै कुरा आउँछ | अथातो ब्रह्म जिज्ञासा | यो सुरुवात हो | मानव जीवन भनेको परमसत्यलाई बुझ्नको लागि हो, जिज्ञासा | परमसत्य के हुनुहुन्छ भनेर जिज्ञासा गर्नुपर्छ | परमसत्यलाई भेटाउनु मानव जीवन हो | अर्को सूत्रमा तत्काल भनिएको छ कि परमसत्य उहाँ हुनुहुन्छ जो सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ | र त्यो सबै कुरा के हो ? हामीले दुई कुरा पाउँछौं: चल र अचल | व्यवहारिक अनुभव | केहि चल छन् र केहि अचल छन् | दुई कुराहरु | हामीले विविध कुरा विस्तार गर्न सक्छौं | त्यो अर्को कुरा हो | तर दुई कुराहरु मुख्य रुपमा छन् | यी दुई कुराहरु, हामीले देख्छौं कि यी दुई चल र अचल कुराहरु माथि एक नियन्त्रक हुनुहुन्छ | हामीले अब जिज्ञासा गर्नुपर्छ, यी दुई चल र अचल कुराहरुको स्रोतको स्थिति के छ ? श्रीमद् भागवतममा स्थिति वर्णन गरिएको छ, जन्माद्य् अस्य यतो ऽन्वयाद् इतरतश् चार्थेष्व् अभिज्ञः (श्री भा १।१।१) |

यो व्याख्या दिइएको छ | सबै कुराको मुल स्रोत अभिज्ञः हुनुहुन्छ | कसरी ? अन्वयाद् इतरतश् चार्थेषु | यदि मैले केहि सिर्जना गरेको छु भने मलाई सबै विवरण थाहा हुन्छ | अन्वयाद्, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा, मलाई थाहा हुन्छ | यदि मैले केहि उत्पादन गर्छु..... मानौं, यदि मलाई केहि विशेष पकवान बनाउन आउँछ भने मलाई यो सबै विवरण थाहा हुन्छ | त्यो स्रोत हो | त्यसैगरी, सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत कृष्ण हुनुहुन्छ | कृष्णले भन्नुहुन्छ, वेदाहं समतीतानि: (भ गी ७।२६) "मलाई सबै थाहा छ- भुत, वर्तमान र भविष्य |" मत्तः सर्वं प्रवर्तते | आहम् आदिर् हि देवानाम् (भ गी १०।२) | सृष्टिको सिद्धान्त अनुसार..... सिद्धान्त होइन, तथ्य | ब्रह्मा विष्णु महेश्वर | यी मुख्य देवताहरु हुन् | विष्णु मूल हुनुहुन्छ | अहं आदिर् हि देवानाम् | सृष्टिमा सर्वप्रथम महा-विष्णु; त्यसपछि महा-विष्णुबाट गर्भोदकशायी विष्णु | गर्भोदकशायी विष्णु बाट क्षीरोदकशायी विष्णु, विष्णुको विस्तार र उहाँबाट ब्रह्मा | ब्रह्मा गर्भोदकशायी विष्णबाट कमलको फुलमा आउँछन्, त्यसपछि उनले रुद्रलाई जन्म दिन्छन् | यो सृष्टिको व्याख्या हो | कृष्णले भन्नुहुन्छ अहं आदिर् हि देवानाम् | उहाँ पनि विष्णुको स्रोत हुनुहुन्छ किनकि हामीले शास्त्रबाट भन्छौं, कृष्णस् तु भगवान् स्वयम् (श्री भ १।३।२८) | मूल भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ | र कृष्णको पहिलो विस्तार बलदेव हुनुहुन्छ | त्यसपछि उहाँबाट यस चतुर्-व्यूह, वासुदेव​, शङ्कर्षण​, अनिरुद्ध​, त्यस्तै | त्यसपछि नारायण | नारायणबाट, दोस्रो चतुर्-व्यूह, त्यसपछि दोस्रो चतुर्-व्युहबाट शङ्ककर्षण, महा-विष्णु | यस प्रकारले तपाईले शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ | शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार, तपाईले वास्तवमा पाउनुहुन्छ, कृष्णस् तु भगवान् स्वयम् | र कृष्णले भन्नुहुन्छ, अहं आदिर् हि देवानाम् (भ गी १०।२) | अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते (भ गी १०।८) | र अर्जुनले स्वीकार्छन्, परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् (भ गी १०।१२) | त्यसैले हामीले शास्त्र स्वीकार्नुपर्छ | शास्त्र-चक्षुषात्: तपाईले शास्त्रको मदतले हेर्नुपर्छ | र यदि तपाईले शस्त्र अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुनेछ कि कृष्णस् तु भगवान् स्वयम् |

यस कृष्ण भावनामृत अभियान भनेको मानव सम्माजलाई परम पुरुषोत्तम भगवान् प्रस्तुत गर्नु हो | यो कृष्ण भावनामृत अभियान हो | हामीले यस अभियान १९६६मा स्थापित गर्यौं | हाम्रा रूपानुग प्रभुले पहिल्यै वर्णन गरिसके | यो अभियानलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुहोस् | उही कुरा कृष्णले पाँच हजार वर्ष अगाडि ऐतिहासिक रुपमा सुरु गर्नुभयो | र उहाँले यो अभियान आफ्ना शिष्य अर्जुनसँग सुरु गर्नुभयो | त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले पाँच सय वर्ष अगाडि यहि अभियान पुनः सुरु गर्नुभयो | उहाँ स्वयं कृष्ण हुनुहुन्छ | र यो चल्दैछ | यो नसोच्नुहोस् कि यो उत्पादित अभियान हो | होइन | यो आधिकारिक अभियान हो र यसको पुष्टि अधिकारीहरुले गरेका छन् | महाजनो येन गतः स पन्थाः (चै च मध्य: १७।१८६) | शास्त्रमा महाजनको वर्णन गरिएको छ | त्यसैले कृष्ण भावनामृत अभियानमा एकाग्र हुनुहोस् र कृष्णलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् | हामीसँग धेरै आधिकारिक साहित्यहरु छन् | र आफ्नो जीवन सफल बनाउनुहोस् |

धेरै, धेरै धन्यवाद |