NE/Prabhupada 0290 - जब कामवासना पूरा हुँदैन, तब क्रोध उत्पन्न हुन्छ

From Vanipedia


जब कामवासना पूरा हुँदैन, तब क्रोध उत्पन्न हुन्छ- Prabhupāda 0290


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

उपेन्द्र: प्रभुपाद, क्रोधको प्रकृति कस्तो हुन्छ ? क्रोध कसरी.......

प्रभुपाद: क्रोध भनेको काम | जब तिमी कामुक हुन्छौ र तिम्रो कामवासना पुरा हुँदैन, तिमी क्रोधित हुन्छौ | त्यति हो | यो कामवासनाको अर्को लक्षण हो | काम एष क्रोध एष रजो-गुण​-समुद्भवः | जब तिमी रजो गुणद्वारा धेरै नै प्रभावित हुन्छौ, तब तिमी कामुक हुन्छौ | र जब तिम्रो कामवासना पुरा हुँदैन, तब तिमी क्रोधित हुन्छौ | र त्यसपछिको अवस्थामा भ्रम उत्पन्न हुन्छ | र त्यसपछि प्रणश्यति हुन्छ, तब तिमी संसार रुपी कुवामा हराउँछौ | तसर्थ यो काम र क्रोधलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ | यो नियन्त्रण भनेको तिमीले आफुलाई सतो गुणमा राख्नुपर्छ, रजो गुणमा होइन | भौतिक प्रकृतिका तीन गुण छन्: तमो गुण, रजो गुण र सत्त्व गुण | तसर्थ यदि कसैले भगवानको विज्ञान जान्न चाहन्छ भने उसले आफुलाई सत्त्व गुणमा राख्नुपर्छ | अन्यथा उसले सक्दैन | तसर्थ हामीले आफ्ना शिष्यहरुलाई सिकाउँदैछौँ कि "तिमी यसो नगर, तिमी यसो नगर, तिमी यसो नगर," किनकि उसले आफुलाई सत्त्व गुणमा राख्नुपर्छ | अन्यथा ऊ बुझ्न सक्षम हुनेछैन | कृष्ण भावना तमो गुण र रजो गुणको स्तरमा बुझ्न सकिंदैन | सारा संसार तमो गुण र रजो गुणको प्रभावमा छ | तर यो प्रक्रिया यति सरल छ कि यदि तिमीले केवल चार नियम पालन गर्छौ र हरे कृष्ण जप्छौ भने तिमीले तत्काल भौतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण गुणलाई पार गर्छौ | क्रोध रजो गुणको स्तरमा हुन्छ |