NE/Prabhupada 0542 - गुरुको योग्यता के हो ? कसरी सबैजना गुरु बन्न सक्छन् ?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0541
Next Page - Video 0543 Go-next.png

गुरुको योग्यता के हो ? कसरी सबैजना गुरु बन्न सक्छन् ?
- Prabhupāda 0542


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973


त्यसैले कृष्णले भन्नुहुन्छ कि आचार्यं मां विजानीयान्: (श्री भा ११।१७।२७) "तिमी म जसरी आचार्य स्वीकार |" किन ? म देख्छु कि उनी एक मानिस हुन् | उनको पुत्रले उनलाई पिता भन्छन, वा उनी एक मानिस जस्तै देखिन्छन्, त्यसैले किन उनी भगवान जस्तै हुनु ? किनकि उनी भगवान बोल्नुभएको जसरी बोल्छन्, त्यति हो | तसर्थ | उनले केहि परिवर्तन गर्दैनन् | जस्तै भगवान भन्नुहुन्छ, कृष्ण भन्नुहुन्छ सर्व​-धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज (भ गी १८।६६) | गुरु भन्नुहुन्छ कि तपाई कृष्ण वा भगवानमा शरणागत हुनुहोस् | उही शब्द | भगवान भन्नुहुन्छ मन्-मना भव मद्-भक्तो मद्-याजी मां नमस्कुरु (भ गी १८।६५) | गुरु भन्नुहुन्छ कि तपाई सधैं कृष्णको बारेमा सोच्नुहोस्, तपाई उहाँमा शरणागत हुनुहोस्, तपाई उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाई उहाँको भक्त बन्नुहोस् | कुनै परिवर्तन छैन | किनकि उहाँले भगवानले भन्नुभए जसरी भन्नुहुन्छ, तसर्थ उहाँ गुरु हुनुहुन्छ | तपाईले उहाँ भौतिक रुपमा जन्मेको देखे पनि, उहाँको स्वभाव अरु मानिसको जस्तै भए पनि | तर किनकि उहाँले वेदमा भनिएको जसरी उही सत्य भन्नुहुन्छ, वा भगवानद्वारा, तसर्थ उहाँ गुरु हुनुहुन्छ | किनकि उहाँ आफ्नो इच्छाले कुनै परिवर्तन गर्नुहुनन, तसर्थ उहाँ गुरु हुनुहुन्छ | त्यो व्याख्या हो | यो धेरै सरल छ | चैतन्य महाप्रभुले सबैलाई गुरु बन्न भन्नुभएको छ | सबजना | किनकि गुरुको खाँचो छ | संसार धुर्तले भरिएको छ, तसर्थ तिनीहरुलाई सिकाउन धेरै गुरुको खाँचो छ | तर गुरुको योग्यता के हो ? कसरी सब गुरु बन्न सक्छन् ? यो प्रश्न हुन सक्छ, अर्को प्रश्न | किनकि चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, आमार आज्ञाय गुरु हञा तार एइ देश (चै च मध्य ७|१२८) | एइ देश भनेको जहाँ तपाई बस्दै हुनुहुन्छ, तपाई गुरु बन्नुहोस् र तिनीहरुको उद्वार गर्नुहोस् | मानौं तपाई सानो क्षेत्रमा बस्दै हुनुहुन्छ, तपाई त्यस क्षेत्रको गुरु बन्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरुको उद्वार गर्न सक्नुहुन्छ | "यो कसरी सम्भव छ ? मेरो कुनै शिक्षा छैन, मेरो कुनै ज्ञान छैन | म कसरी गुरु बन्न सक्छु र तिनीहरुको उद्वार गर्न सक्छु ?" चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि यो थोरै पनि कठिन छैन | यारे देख तारे कह ऽकृष्ण​ऽ-उपदेश (चै च मध्य ७|१२८) | यो तपाईको योग्यता हो | यदि तपाई केवल कृष्णद्वारा दिइएको संदेश दिनुहुन्छ तपाई गुरु बन्नुहुन्छ | कृष्णले भन्नुभयो, सर्व​-धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज (भ गी १८|६६) | तपाई प्रचार गर्नुहोस्, तपाई सबैलाई अनुरोध गर्नुहोस्,"महाशय, तपाई कृष्णमा शरणागत हुनुहोस् |" तपाई गुरु बन्नुहोस् | धेरै सजिलो कुरा | कृष्णले भन्नुभयो, मन्-मना भव मद्-भक्तो मद्-याजी मां नमस्कुरु (भ गी १८।६५) । तपाई भन्नुहोस् कि "तपाई कृष्णको भक्त बन्नुहोस्, तपाई प्रणाम गर्नुहोस् | यहाँ एक मन्दिर छ, यहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ | कृपया यहाँ आउनुहोस् | तपाई प्रणाम गर्नुहोस्, र यदि तपाई पत्रं पुष्पं फलं तोयं (भ गी ९|२६) अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ | तपाई अर्पण नगर्नुहोस्.....तर यो धेरै सजिलो कुरा छ | जसले पनि थोरै फुल, थोरै फल, थोरै जल पाउँ सक्छ | यो थोरै पनि कठिन छैन |" त्यसैले यो गुरुको योग्यता हो | गुरुले कुनै जादु देखाउदैनन् वा कुनै आश्चर्यजनक वस्तु उत्पादन गर्ने तब उनी गुरु बन्छन् | त्यसैले व्यवहारिक रुपमा मैले यो गरेको छु | मानिसले मलाई श्री दिन्छन् कि मैले जादु गरें, तर मेरो जादु भनेको मैले चैतन्य महाप्रभुको सन्देश लिएँ | यारे देख तारे कह ऽकृष्ण​ऽ-उपदेश (चै च मध्य ७|१२८) | त्यसैले यो रहस्य हो | तसैले तपाईहरु जो पनि, तपाई गुरु बन्न सक्नुहुन्छ | यो होइन कि म असाधारण मानिस हुँ, एक असाधारण भगवान कुनै रहस्यमय स्थानबाट आएको |यों होइन- यो धेरै सजिलो कुरा हो |