OR/701106 ପ୍ରବଚନ - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁମ୍ବାଇ ରେ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି

OR/Oriya - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ
"ତେଣୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 'ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ'। ତେବେ ଏହି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାହସର ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ 'ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ', ମୁଁ କିପରି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କି? ଏବଂ ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ହେଉଛି ମାଂସର ଅର୍ଥ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମାଂସର । ମାଂସର ଖଡ଼ତି ।"
701106 - ପ୍ରବଚନ SB 06.01.06 - ମୁମ୍ବାଇ