OR/710103 ପ୍ରବଚନ - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁରତ ରେ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି

From Vanipedia

OR/Oriya - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ
"ଚାରି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି: ଆର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ; ଅର୍ଥାଥି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଲାଭର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି; ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ; ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ - ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ, ଆର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଥାଥି ଠାରୁ ଭଲ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା । ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସେବାରେ ନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସେବା ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଉପରେ । ଜ୍ଞାନ-କର୍ମାଦି-ଅନାବୃତମ (ଚ.ଚ. ମଧ୍ୟ ୧୯.୧୬୭) । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋପୀଙ୍କ ପରି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ୍ କି ନୁହେଁ । ନା। ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲେ - ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନୁହେଁ; ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା - କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ । ସେ କଦାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି କି ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତର ସିଦ୍ଧତା। "
710103 - ପ୍ରବଚନ SB 06.01.56-62 - ସୁରତ