OR/710824 ପ୍ରବଚନ - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲଣ୍ଡନ ରେ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି

OR/Oriya - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ
"ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର କୂଅ ଦେଖିଛି। ତୁମ ଦେଶରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୧୯୬୯ରେ ଜନ୍ ଲେନନଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବଗିଚାରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର କୂଅ ଅଛି। ଅନ୍ଧାର କୂଅର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ଖାଲ, କୂଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘାସରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ । ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଭିତରେ ପଡିଯାଇପାରନ୍ତି । ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘାସରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ କେହି ନାହାଁନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବିନା... ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଅର୍ଥ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଆମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛୁ । ଏହା ଆଚ୍ଛାଦିତ । ଗୋଲାକାର ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆକାଶରେ ଦେଖୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆବରଣ । ଠିକ୍ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ପରି: ଏକ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ, ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ । ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ ଭିତରେ ଏହା ଅନ୍ଧକାର, ଏହା ଆଲୋକ ବିନା । ସେହିପରି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ପରି। ଆମେ ଭିତରେ ଅଛୁ। "
710824 - ପ୍ରବଚନ SB 01.02.03 - ଲଣ୍ଡନ