PL/Prabhupada 0072 - Bycie oddanym to zadanie sługi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Strona poprzednia - Video 0071
Strona kolejna - Video 0073 Go-next.png

Bycie oddanym to zadanie sługi - Prabhupāda 0072


Lecture on CC Madhya-lila 20.108-109 -- New York, July 15, 1976

Nikt nie może być panem. To nie możliwe. Znajdziecie to w tej nauce, ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya (CC Adi 5.142). Tylko Kṛṣṇa jest panem, a każdy jest sługą. To jest nasza prawdziwa pozycja. Ale sztucznie próbujemy zostać panem. To jest walka o egzystencję. Próbujemy być kimś, kim nie jesteśmy. Znamy te powiedzenia, "zmagania o egzystencję," "ewolucja drogą doboru naturalnego." To jest zmaganie. Nie jesteśmy panem, a próbujemy się nim stać. Filozofia Māyāvāda, oni również poddają się surowym wyrzeczeniom i pokutom, ale jaka jest idea? Ideą jest "Zostanę jednym z Bogiem." Ten sam błąd. Ten sam. Ktoś nie jest Bogiem, a próbuje się Nim stać. I choć zrobił tyle surowych wyrzeczeń, vairāgya, wyrzeczenie się wszystkiego... Czasami porzucają oni wszelką materialną przyjemność, idą do lasu i poddają się surowym wyrzeczeniom. Jaka jest idea tego? "Teraz stanę się jednym z Bogiem." Ten sam błąd. Māyā jest bardzo silna. Te błędy występują nawet, jeśli ktoś jest zaawansowany w tak zwanej duchowości. Nie. Dlatego Caitanya Mahāprabhu porusza natychmiast główną kwestię w Swej nauce. To jest filozofia Caitanyi Mahāprabhu. Kṛṣṇa mówi na koniec, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.. (BG 18.66). Przemawia ze Swojej pozycji; Jest Kṛṣṇą, Najwyższą Boską Osobą. Prosi, wymaga, "Draniu, porzuć wszystko. Po prostu podporządkuj się Mi. Wtedy będziesz szczęśliwy." To jest ostatnia nauka Bhagavad-gīty. Caitanya Mahāprabhu, ten sam Kṛṣṇa, lecz zachowujący się jak wielbiciel Kṛṣṇy; dlatego mówi o tym samym. Kṛṣṇa powiedział, "Podporządkuj się," a Caitanya Mahāprabhu powiedział, "Każda żywa istota jest sługą Kṛṣṇy." To oznacza, że muszą się podporządkować. Zadaniem sługi jest podporządkowanie się, a nie spieranie się z panem czy twierdzenie "Jestem z tobą równy." Są to fanatyczne, szalone propozycje.

piśācī pāile yena mati-cchanna haya
māyā-grasta jīvera se dāsa upajaya

Sługa nie może zostać panem. To nie jest możliwe. Lecz gdy tylko... Tak długo, jak będziemy utrzymywać tą błędną koncepcję życia, zamiast "Nie jestem panem; jestem sługą," to "Nie jestem sługą; jestem panem," to będziemy cierpieli. Māyā zada im cierpienie. Daivī hy eṣā. Tak jak wyjęci spod prawa, dranie i złodzieje, ignorują porządek państwa: "Nie obchodzi mnie rząd." To oznacza, że dobrowolnie akceptują cierpienie. Muszą dbać o prawa państwa. Jeśli nie dbają, zostaną wsadzeni do więzienia i przemocą, biciem, karą muszą to zaakceptować: "Tak, tak, przyjmuję to." To jest māyā. Daivī hy eṣā guṇamayi mama māyā duratyayā (BG 7.14). Jesteśmy pod rządami māyi. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Dlaczego? Bo ogłaszamy się panami. Sługa cierpi, gdy deklaruje się panem. Gdy tylko zaakceptujemy, że "Nie jestem panem, jestem sługą," to nie będzie cierpienia. Bardzo prosta filozofia. To jest mukti. Mukti znaczy znalezienie się na odpowiednim miejscu. To jest mukti. Mukti wyjaśnione jest w Śrīmad-Bhāgavatam, muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Mukti znaczy zostawienie tego bezsensownego zajęcia, anyathā. Ktoś jest sługą, a uważa się za pana. To jest anyatha, przeciwieństwo. Gdy porzuca tą odmienną koncepcję życia, że jest panem, wtedy jest mukti; natychmiast wyzwolony. Mukti nie potrzebuje zbyt wiele czasu i poddawania się surowym wyrzeczeniom, przebywania w dżungli, chodzenia w Himalaje, medytowania z przytkanym nosem i tak dalej. To nie wymaga wielu rzeczy. Po prostu zrozum jedną rzecz, "Jestem sługą Kṛṣṇy"- a natychmiast jesteś mukta. To jest definicja mukti podana w Śrīmad-Bhāgavatam. Muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa avasthitiḥ. Tak jak przestępca w więzieniu, jeśli staje się uległy, "Od tej pory będę przestrzegał prawa. Będę przestrzegał prawa bardzo posłuszenie," to czasami wychodzi na wolność wcześniej na podstawie obietnicy. Możemy zostać natychmiast wyzwoleni z więzienia materialnej egzystencji, jeśli przyjmiemy naukę Caitanyi Mahāprabhu, jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇera dāsa (CC Madhya 20.108-109).