PL/Prabhupada 0470 - Mukti (wyzwolenie) to kolejny rodzaj oszustwa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Strona poprzednia - Video 0469
Strona kolejna - Video 0471 Go-next.png

Mukti (wyzwolenie) to kolejny rodzaj oszustwa
- Prabhupāda 0470


Lecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Śrīdhara Swāmī powiedział, że mukti to także kolejny rodzaj oszustwa. Dlaczego mukti? Kṛṣṇa nie wymaga, że "Dopóki nie jesteś mukta, wyzwolony, nie możesz służyć." Nie. Możesz służyć w każdych warunkach. Ahaituky apratihatā. Nie, że najpierw musimy zostać wyzwoleni. Ponieważ jak tylko rozpoczniesz bhakti, jesteś już wyzwolony. To jest tak wzniosły poziom, że ​​bhakta, bez żadnych innych dodatkowych działań, jest już wyzwolony. Brahma-bhūyāya sa kalpate.

māṁ ca ya 'vyabhicāreṇi
bhakti-yogena yaḥ sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Natychmiast.

sarva dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi...
(BG 18.66)

Tak więc, jeśli Kṛṣṇa bierze na siebie odpowiedzialność za wymazanie wszystkich reakcji twojego grzesznego życia, oznacza to, że natychmiast jesteś mukta, jesteś wyzwolony.

Wyzwolenie oznacza ... Jesteśmy uwikłani w ten materialny świat, ponieważ raz za razem tworzymy komplikacje. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). Ponieważ jesteśmy w takim położeniu, że musimy działać na swoją własną niekorzyść, niewłaściwie, nawet jeśli nie chcemy ... Nawet jeśli jesteś bardzo ostrożny, aby nie zabić nawet mrówki, wciąż, niepostrzeżenie, niedostrzegalnie, ty, idąc, zabijasz tak wiele mrówek. I nie myśl, że nie sprowadza to na ciebie grzechu. Stajesz się grzeszny. Zwłaszcza ci, którzy nie są wielbicielami, muszą być odpowiedzialni za zabijanie, tak wielu małych stworzeń podczas spaceru lub podczas ... Widziałeś to naczynie z woda. Jest w nim tak wiele małych zwierząt. Nawet ruszając to naczynie, zabijasz tak wiele żywych istot. Podczas zapalania ognia w piecu, jest tam tak wiele żywych istot. Zabijasz je. Tak więc, świadomie i nieświadomie znajdujemy się w takiej pozycji w tym materialnym świecie że musimy popełniać grzeszne czynności, nawet jeśli jesteśmy bardzo, bardzo ostrożni. Widzieliście wyznawców Dżinizmu, propagują brak agresji. Zakrywają usta kawałkiem materiału, żeby małe owady nie wpadły do ich ust. Ale to jest sztuczne. Nie możesz na tym zapanować. W samym powietrzu znajduje tak wiele żywych istot. W wodzie jest tak wiele żywych istot. Pijemy wodę. Nie możesz tego kontrolować. To niemożliwe. Ale jeśli skupisz się na służbie oddania, wtedy nie jesteś związany.

Yajñārthe karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Jeśli twoje życie jest poświęcone yajñi, by służyć Kṛṣṇie, wówczas te nieuniknione grzeszne czynności, które popełniamy bez żadnej wiedzy, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Manye mithe kṛtaṁ pāpaṁ puṇyaya eva kalpate. Dlatego nasze życie powinno być poświęcone po prostu świadomości Kṛṣṇy. Wtedy jesteśmy bezpieczni. W przeciwnym razie musimy być uwikłani w tak wiele reakcji naszych działań i związani powracającym cyklem narodzin i śmierci. Mām aprāpya nivartante mṛtyu-saṁsāra-vartmani (BG 9.3).

nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma
yad indriya-prītaya āpṛṇoti
na sādhu manye yato ātmano 'yam
asann api kleśada āsa dehaḥ
(SB 5.5.4)

Najbezpieczniejszą pozycją jest być zawsze zaangażowanym w świadomość Kṛṣṇy. Wówczas stajemy się duchowo zaawansowani i chronieni od reakcji grzesznego życia.