Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

PL/Prabhupada 0471 - Najprostszy sposób by zadowolić Krysznę to użyć swego serca

From Vanipedia


Najprostszy sposób by zadowolić Krysznę to użyć swego serca
- Prabhupāda 0471


Lecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Prabhupāda: Tak więc Prahlāda Mahārāja uważał że, mimo że urodził się w rodzinie, rodzinie asura, ugra, ugra-jatam, nadal, jeśli zdecyduje się służyć Krsnie, Panu Nṛsiṁha-devie z bhakti, podążając śladami gaja-yūtha pāya, króla słoni ... Był zwierzęciem. Znacie tę historię, został zaatakowany przez krokodyla w wodzie. Tak więc między sobą walczyli o byt ale mimo wszystko krokodyl jest zwierzęciem wodnym, miał wielką siłę. I słoń, chociaż jest również bardzo dużym, potężnym zwierzęciem, ale nie był zwierzęciem wodnym, więc był bardzo bezradny. W końcu zaczął intonować święte imię Pana i modlił się, więc został zbawiony. Został uratowany, a ponieważ krokodyl złapał nogę słonia, został także zbawiony, ponieważ (słoń) był Vaisavą. I to zwierzę, krokodyl, był u stóp Vaisavy, więc także został zbawiony. (śmiech) To jest historia którą znacie. Tak więc, chāḍiyā vaiṣṇava sevā. Pośrednio służył Vaiṣṇavie temu on także został wyzwolony.

Tak więc bhakti jest tak dobrą rzeczą, że bardzo łatwo można uzyskać łaskę Najwyższej Osoby. A jeśli Kṛṣṇa jest z ciebie zadowolony, to co pozostaje? Wszystko, już masz. Wszystko, już masz. Yasmin vijñāte sarvam eva vijnātah bhavanti (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3). Najprostszy sposób, aby zadowolić Kṛṣṇę... Nie potrzebujesz dużo pieniędzy, wykształcenia i niczego podobnego. Po prostu potrzebujesz swoje serce: "O Kṛṣṇa, Ty jesteś moim Panem, jesteś moim mistrzem na wieki. Jestem Twoim sługą na wieki. Pozwól mi zaangażować się w Twoją służbę. " To jest Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oto znaczenie mantry Hare Kṛṣṇa: "O Kṛṣṇa, o energio Kṛṣṇy jestem Twoim sługą. W taki czy inny sposób upadłem w ten materialny stan. Uprzejmie podnieś mnie i zaangażuj w służbę. " Ayi nanda-tanuja patitah kiṅkaraṁ māṁ viṣame bhavaṁ budhau. Tego naucza nas Caitanya Mahaprabhu. Bhavaṁ budhau. Ten materialny świat jest niczym wielki ocean, bhava. Bhava oznacza powtarzanie narodzin i śmierci, a ambu oznacza āmbudhau, czyli w morzu, w oceanie. Więc ciężko walczymy o egzystencję w tym oceanie. Tak więc Caitanya Mahaprabhu mówi: ayi nanda tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ mam: "Jestem Twoim wiecznym sługą, w taki czy inny sposób upadłem w ten ocean i walczę." Podnieś mnie". Ayi nanda-tanuja patitah kiṅkaraṁ mam vṣame bhavambudbudhau kṛpāya. Przez Twoją bezprzyczynową łaskę ...

ayi nanda-tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpāya tava pāda-paṅkaja-sthita-dhūlī sadṛśsaṁ vicintaya
(CC Antya 20.32, Śikṣāṣṭaka 5)

To jest bhakti-marga, służba oddania, aby stać się bardzo pokornym, łagodnym, zawsze módlcie się do Kryny, "Łaskawie uważaj mnie za jedną z cząstek pyłu lotosowych stóp Twojej Wysokości." To bardzo prosta rzecz. Man-manā. W ten sposób pomyśl o Kṛṣṇie. zostań Jego wielbicielem, ofiaruj pokłony, i cokolwiek patraṁ puṣpaṁ, mały kwiat, wodę, którą możecie dać, ofiarujcie Kṛṣṇie. W ten sposób żyjcie bardzo spokojnie i bądźcie szczęśliwi. Dziękuję Wam bardzo.

Wielbiciele: Jaya Prabhupada.