PL/Prabhupada 0780 - Możemy dostać przebłysk wiedzy o Prawdzie Absolutnej

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Strona poprzednia - Video 0779
Strona kolejna - Video 0781 Go-next.png

Możemy dostać przebłysk wiedzy o Prawdzie Absolutnej
- Prabhupāda 0780


Lecture on SB 7.6.20-23 -- Washington D.C., July 3, 1976

Prabhupāda: Devī-dhāma jest kontrolowana przez najsilniejszą energię, Durgę. Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir eka (Bs 5.44). Ale ona działa jako chāyeva, cień Najwyższej Osoby Boga. Zostało to również podsumowane w Bhagavad-gīcie:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate
(BG 9.10)

Jeśli w ten sposób przestudiujemy śāstry, znajdziemy tam wszystko. Jeśli chcesz odkryć Absolutną Prawdę, jak możesz to zrobić? Śāstra cakṣuṣā (SB 10.84.36): poprzez śāstry. Prawdę Absolutną odkryjesz poprzez wiedzę wedyjską. Jeśli rzeczywiście zaakceptujemy, że Veda oznacza wiedzę ... Vetthi veda vida jñāne. Veda oznacza wiedzę, jñāna. A więc Veda-anta, ostatni, ostatni etap wiedzy. Ostatnia etap wiedzy to Prawda Absolutna. Musisz do tego dojść. Tak więc, Prawda Absolutna, jeśli będziesz spekulował... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo (Bs. 5.34). To nie będzie możliwe. Śata-vatsara-sampragamyo, przez setki i setki lat, jeśli poruszasz się z prędkością ... Jaka to prędkość? Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Samolot, samolot, vāyor athāpi. Jaka jest prędkość? Vāyor athāpi. Panthās tu koṭi-śata-vatsara sampragamyo vāyor athāpi. Manaso vayu: z prędkością powietrza i umysłu. Umysł jest bardzo szybki. Ty siedzisz tutaj, ale możesz momentalnie przypomnieć sobie coś co miało miejsce w odległości dziesięciu tysięcy mil, tak szybki jest umysł. Więc nawet z prędkością umysłu nie możesz, podróżująć przez przestrzeń, koṭi-śata-vatsara, przez wiele milionów lat, wciąż pozostanie to niepoznane. Nie jest to zatem sposób na zrozumienie Prawdy Absolutnej, ale jeśli zaakceptujemy proces wedyjski, avaroha panthā, kiedy wiedza pochodzi od Prawdy Absolutnej, wtedy jest to możliwe.

Więc my, świadomi Kṛṣṇy, chcę powiedzieć, wielbiciele, staramy się zrozumieć Prawdę Absolutną dzięki łasce Prawdy Absolutnej. Prawda Absolutna to Kṛṣṇa. Kṛṣṇa mówi: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7): "Ja jestem Najwyższy". Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). W ten sposób, jeśli spróbujemy zrozumieć Kṛṣṇę, tak jak On mówi, jak jest to zapisane w śāstrach, tak jak jest to akceptowane przez ācāryów, wtedy możemy mieć jakąś poszlakę Prawdy Absolutnej. Tak jak mówi Kṛṣṇa,

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Ekspansja Prawdy Absolutnej, jak to działa, Kṛṣṇa streścił Arjunie, że ten materialny świat, materialny świat ... Ekāṁśena sthito jagat, ten materialny świat. Czym jest ten materialny świat? W tym materialnym świecie widzimy tylko jeden wszechświat, który jest w zasięgu naszej wizji. Istnieją miliony podobnych wszechświatów. Yasya prabhā prabhavato jadad-aṇḍa koṭi (Bs. 5.40). Jagad-aṇḍa oznacza jeden wszechświat, a w każdym wszechświecie, koṭiṣu aśeṣa. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭisv aśeṣu vibhūti-bhinnam. Istnieją miliony planet, a każda planeta jest inna niż tutaj. To jest Boskie stworzenie. Wszystko to razem, ekāṁśena sthito jagat, ten materialny świat jest jedną czwartą części całości Boskiego stworzenia. A trzy czwarte to świat duchowy, Vaikuṇṭhaloka. Zatem przez spekulację, przez nasze badania, jest to niemożliwe, ale możemy uzyskać przebłysk wiedzy o Prawdzie Absolutnej kiedy otrzymamy ją poprzez Prawdę Absolutną, Kṛṣṇę. To jest ruch świadomości Kṛṣṇy. Dziękuję Wam bardzo. Wielbiciele: Jaya Śrīla Prabhupāda.