RO/Prabhupada 0151 - Trebuie să învățăm de la acarya

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Pagina precedentă – Video 0150
Pagina următoare - Video 0152 Go-next.png

Trebuie să învățăm de la acarya
- Prabhupāda 0151


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

Deci, facem diferite planuri, dar nu vor avea succes. Așa cum am explicat noaptea trecută, că ne gândim independent și că planificăm atât de multe lucruri în mod independent pentru a deveni fericiți. Asta nu este posibil. Asta nu este posibil. Aceasta este piesa iluzorie a lui māyā. Daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā. Nu puteți depăși asta. Atunci, care este soluția ultimă? Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Dacă ne predăm lui Kṛṣṇa, atunci ne reînviem poziția noastră inițială. Aceasta este ... Conștiența de Kṛṣṇa înseamnă în loc să păstrăm atât de multe lucruri în conștiență ... Toate conștiențele sunt poluate. Adevărata... Avem conștiență, acesta este un fapt, dar conștiența noastră este poluată. Așa că trebuie să ne purificăm conștiența. A purifica conștiența înseamnă bhakti. Bhakti, definiția dată în Nārada Pañcarātra ... Rūpa Gosvāmī ... Rūpa Gosvāmī spune,

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Aceasta este bhakti de primă clasă pentru că nu există nici un alt motiv. Anyābhilā ... Pentru că aici, în lumea materială, sub controlul naturii materiale Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ, ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartā ... (BG 3.27). Suntem sub controlul complet al naturii materiale, prakṛti. Dar pentru că suntem proști, ne-am uitat poziția noastră, deci ahaṅkāra, o ahaṅkāra falsă. Această ahaṅkāra este falsă: "Eu sunt indian", "eu sunt american", "eu sunt brāhmaṇa", "eu sunt kṣatriya". Aceasta este falsa ahaṅkāra. Prin urmare, Nārada Pañcarātra spune sarvopādhi-vinirmuktaṁ (CC Madhya 19.170). Deci cineva trebuie să devină eliberat, necontaminat de toate aceste desemnări, "Sunt indian", "eu sunt american," sunt asta "," sunt aia "." Eu sunt ... " Sarvopādhi vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam. Când cineva este purificat, nirmalam, fără nici o desemnare, astfel "sunt parte integrantă a lui Kṛṣṇa". Ahaṁ brahmāsmi.

Acesta este ahaṁ brahmāsmi. Kṛṣṇa este Para-Brahman. El este descris în Śrīmad-Bhagavad-gītā. Arjuna... Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān puruṣaṁ śāśvatam ādyam (BG 10.12). Arjuna a recunoscut și a spus: "Tu Ești recunoscut de toate autoritățile." Prahlāda Mahārāja este una dintre autorități. Am descris autoritățile. Brahmā este o autoritate, Domnul Śiva este o autoritate, iar Kapila este o autoritate, Kumāra, cei patru Kumāra sunt autorități, iar Manu este o autoritate. În mod similar, Prahlāda Mahārāja este o autoritate. Janaka Mahārāja este o autoritate. Cele douăsprezece autorități. Astfel, Arjuna a confirmat că "Tu vorbești despre Tine, că Tu ești Domnul Suprem" mattaḥ parataraṁ nānyat (BG 7.7); "și din discuția din Bhagavad-gītā, și eu Te accept ca fiind Parabrahman. Și nu numai asta, dar și toate autoritățile te acceptă pe Tine ". Mai recent, în vremea noastră, Rāmānujācārya, Madhvācārya, toți ācārya, și ei îl acceptă pe Kṛṣṇa. Chiar și Śaṅkarācārya îl acceptă pe Kṛṣṇa. Sa bhagavān svayaṁ kṛṣṇaḥ.

Astfel, Kṛṣṇa este acceptat de către toți ācārya ca fiind Personalitatea Supremă a Lui Dumnezeu. Deci, trebuie să învățăm de la un ācārya, și nu de la orice om comun sau de la orice ācārya auto-fabricat. Nu. Asta nu va fi bine. Așa cum noi ... Uneori la tribunal vom primi o decizie de judecată din partea unei alte instanțe și acest lucru este luat în serios pentru că este o autoritate. Nu putem fabrica o judecată. În mod similar, ācāryopāsanaṁ, în Bhagavad-gītā se recomandă. Trebuie să mergem la ācārya. Ācāryavān puruṣo veda: "Cel care a acceptat ācārya în succesiunea discipolilor, el cunoaște lucrurile". Deci, toți ācārya, ei îl acceptă pe Kṛṣṇa, Personalitatea Supremă a Lui Dumnezeu. Nārada îl acceptă, Vyāsadeva îl acceptă, și Arjuna îl acceptă de asemenea, el care l-a ascultat personal pe Kṛṣṇa, Bhagavad-gītā. Și Lord Brahmā. Ieri cineva a pus la îndoială faptul că "dacă a existat numele lui Kṛṣṇa înainte de Dvāpara-yuga?" Nu, a fost. În śāstra există Kṛṣṇa. În vede, în Atharva Veda și în altele, numele Lui Kṛṣṇa este acolo. Și în Brahma-saṁhitā - Domnul Brahmā, el a scris Brahma-saṁhitā - este clar explicat acolo, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs 5.1), anādir ādiḥ. Anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (Bs 5.1). Și Kṛṣṇa mai spune: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8). Sarvasya înseamnă să includeți pe toți devatā, pe toate entitățile vii, pe toți. Iar Vedānta spune: janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Deci Kṛṣṇa este Persoana Supremă Absolută, īśvaraḥ paramam, de la Domnul Brahma. El este distribuitorul cunoașterii vedice iar Kṛṣṇa spune, de asemenea, vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). Acesta este scopul final.