SK/Prabhupada 0149 - Hnutie Krišna vedomia znamená nájsť najvyššieho otca

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa Consciousness Movement Means to Find Out the Supreme Father - Prabhupāda 0149


Tenth Anniversary Address -- Washington, D.C., July 6, 1976

Toto hnutie pre vedomie Krišnu znamená hľadanie zvrchovaného otca. Zvrchovaného otca. Tak sa dá zhrnúť podstata tohto hnutia. Ak nevieme, kto je náš otec, nie sme na tom práve najlepšie. Aspoň v Indii je zvykom, že keď niekto nepozná meno svojho otca, nedostáva sa mu príliš rešpektu. A na súde platí taký systém, že keď udávate svoje meno, musíte uviesť aj meno svojho otca. To je indický, Védsky systém, že uvediete svoje vlastné meno, meno vášho otca a meno vašej dediny. Tieto tri veci dohromady. Myslím, že tento systém v iných krajinách nie je zavedený, ale v Indii to tak je. Prvé meno je vaše vlastné, druhé je meno vášho otca, a tretie meno je dedina alebo krajina, kde ste sa narodili. Taký je systém. Otcovo ... musíme teda poznať svojho otca. To je hnutie pre vedomie Krišnu. Ak budeme naďalej zabúdať na nášho otca, nebude to s nami moc dobré. A aký druh otca? Paraṁ brahma paraṁ dhāma (BG 10.12) Ten najbohatší. Nie nejaký chudák, ktorý nedokáže nakŕmiť ani svoje deti. Nie taký otec. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Tento otec je tak bohatý, že Sám o Sebe nakŕmi milióny a bilióny živých bytostí. V Afrike žijú stovky a milióny slonov. A kŕmi aj ich. A v tejto miestnosti je diera, kde žijú milióny mravcov. Aj tie nakŕmi. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Toto sú informácie z Véd. Ľudský život teda znamená, že máme pochopiť, kto je náš otec, aké sú Jeho zákony, kto je Boh, aký je náš vzťah s Ním. To je Védanta. Védanta nie je len rozprávanie nejakých nezmyslov bez žiadneho vzťahu s otcom. Śrama eva hi kevalam Ak neviete, kto je váš otec ... dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ viṣvaksena-kathāsu yaḥ notpādayed yadi ratiṁ śrama eva hi kevalam (SB 1.2.8) To nechceme. A Krišna hovorí, vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Stali sa z vás Védantisti, to je moc pekné. Na počiatku Védanty sa hovorí, že Absolútna Pravda je to, z čoho všetko pochádza. Athāto brahma jijñāsā To je počiatok. A ľudský život je určený k porozumeniu tejto Absolútnej Pravdy, jijñāsā. Človek by sa mal pýtať na Absolútne. To je ľudský život, nájsť Absolútnu Pravdu. A nasledujúca sútra hneď hovorí, že Absoltuna Pravda je zdrojom všetkého. A čo je toto všetko? Môžeme nájsť dve druhy vecí = pohyblivé a nehybné. To sami poznáme. Niektoré veci sú pohyblivé a niektoré sú nehybné. Dva druhy vecí. Z toho potom vyplýva ďalšia rozmanitosť. To je niečo iné. Ale tieto dve veci sú základ. Čo sa týka týchto dvoch veci, nad oboma existuje niekto, kto ich ovláda, pohyblivé i nehybné. Musíme sa teda pýtať, čo je zdrojom týchto pohyblivých a nehybných vecí, ako sa veci majú. To je vysvetlené vo Šrímad Bhágavatame, anmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ (SB 1.1.1). To je vysvetlenie. Pôvodným zdrojom vecí je abhijñaḥ. Ako to? Anvayād itarataś cārtheṣu. Ak som niečo vytvoril, viem o tom všetko, každý detail. Anvayād, priamo alebo nepriamo, to viem. Keď niečo vytvorím ... Dajme tomu, že poznám nejaký špeciálny recept, potom viem do úplného detailu, ako ho použiť. To je ten pôvodca. Týmto pôvodcom je teda Krišna. Krišna hovorí, vedāhaṁ samatītāni: (BG 7.26) "Ja poznám všetko - minulosť, prítomnosť i budúcnosť." Mattaḥ sarvaṁ pravartate. Aham ādir hi devānām (Bg 10.2). Podľa teórie stvorenia ... Nie je to teória, je to fakt. Brahmā viṣṇu maheśvara. Toto sú tí hlavní dévatovia. A Višnu je ten pôvodný. Aham ādir hi devānām. Vo stvorení je prvý Mahá Višnu, potom z neho vzíde Garbhodakašáji Višnu. A z neho potom vzíde Kšírodakašáji Višnu, Višnuova expanzia, a až z Neho potom vzíde Brahma. Brahma sa zrodí z Garbhodakašáji Višnua na lotosovom kvete, a potom dá zrodenie Rudrovi. Tak sa vysvetľuje stvorenie. Krišna teda hovorí aham ādir hi devānām. On je tiež pôvodcom Višnua, pretože ako hovorí šástra, kṛṣṇas tú bhagavān svayam (SB 1.3.28). Pôvodnou Osobnosťou Božstva je Krišna. A Jeho prvou expanziou je Baladéva. Z Neho potom pochádza Čatur-vjúha, Vásudéva, Sankaršana, Aniruddha a tak ďalej. Potom Nárayána. Z Nárájana druhá Čatur-vjúha az nej potom Sankaršana, Mahá Višnu. Týmto spôsobom sa musí učiť šástre. A toto skutočne v šástře nájdete, hovorí sa tam, kṛṣṇas tu bhagavān svayam. A Krišna hovorí, aham ādir hi devānām (Bg 10.2). Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate (BG 10.8). A Ardžuna to prijíma, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Musíme teda prijať šástru. Šástra-cakṣuṣāt: musíme vidieť skrz šástru. A ak sa naučíte šástre, potom tam nájdete, že kṛṣṇas tú bhagavān svayam. Toto hnutie pre vedomie Krišnu teda znamená, že predstavujeme ľudskej spoločnosti Najvyššiu Osobnosť Božstva. To je toto hnutie pre vedomie Krišnu. Začali sme toto hnutie v roku 1966, vtedy sme ho zaregistrovali. Náš Rúpánuga Prabhu to už vysvetlil. Berte teda toto hnutie veľmi vážne. Ten istý Krišna započal toto hnutie v dávnych dobách, pred piatimi tisíckami rokov. Započal toto hnutie s Ardžunom ako Svojím žiakom. A potom Čaitanja Maháprabhu pred päťsto rokmi, to isté hnutie obnovil. On je Krišna Samotný. A tak to išlo ďalej. Nemyslite si, že sme si toto hnutie vymysleli. Nie. Je to autorizované hnutie potvrdené autoritami. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Toto sú mahádžanovia spomenutí v šástre.. Buďte teda pevní v hnutí pre vedomie Krišnu a snažte sa Krišnu pochopiť. Máme veľa kníh, autorizovanej literatúry. Urobte tak svoj život úspešným. Ďakujem vám mnohokrát.