SK/Prabhupada 0665 - Krišnova planéta, Goloka Vrindavána, svieti sama

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnova planéta, Goloka Vrindavána, svieti sama
- Prabhupāda 0665


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Tamal Krishna: "Skôr zanechanie hmotnej existencie umožňuje človeku vstúpiť do duchovného neba, sídla Pána. Sídlo Pána je tiež jasne popísané v Bhagavad-gīte ako miesto, kde nie je potrebné ani slnko ani mesiac ani elektrina."

Prabhupāda: Teraz nájdete v Bhagavad-gīte, máme už ... Myslím, že v druhej kapitole je, tak či onak, sa hovorí, že:

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Teraz Kṛṣṇa opisuje: "Moje sídlo, aké je. V tomto nebi, kde je moje sídlo, tam nie je nutné slnečné svetlo, tam nie je nutné mesačné svetlo, tam nie je nutná elektrika. Teraz nemôžete nájsť také sídlo v tomto vesmíre. Cestovaním vo svojom Sputniku alebo akomkoľvek stroji, nenájdete také miesto, kde nie je slnečné svetlo ani žiadny mesačný svit. Slnečné svetlo je také rozsiahle, v celom vesmíre je slnečné svetlo. Kde nájdete také miesto? To znamená, že také miesto je nad nebom. Taktiež je uvedené: paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Za touto hmotnou prírodou je ďalšia duchovná príroda. Takže my ani nevieme, aká je podoba tejto hmotnej prírody a čo vieme o duchovnej prírode. Potom budete musieť načúvať od Kṛṣṇu , ktorí tam žije. V opačnom prípade zostanete v nezmysloch celý život.

Tu je tá informácia. Ako môžete vedieť to, čo nemôžete dosiahnuť, nemôžete poznať - vaše zmysly sú také nedokonalé. Ako to môžete poznať? Jednoducho musíte načúvať. Rovnako ako ste počuli o tom, kto je vašim otcom, od matky. Neexistuje žiadna iná cesta. Otec potvrdzuje, matka potvrdzuje: "Tu je tvoj otec, musíš to prijať." Nemôžete vykonať žiadny pokus. Za hranicou vašich schopností. Rovnako tak, ak sa chcete dozvedieť o duchovnom nebi a Božom kráľovstve, potom budete musieť jednoducho načúvať od autority. Nie je to otázkou experimentálneho poznania. Jednoducho načúvanie. Takže načúvanie znamená, že musíte uveriť, že nejaký pán je vašim otcom, načúvaním od autority vašej matky. Jednoducho z vedskej literatúry, ktorá je prijímaná ako matka, autority matky, poznania. Matka autorita. Veda-mātā. Nazýva sa veda-mātā. Veda znamená poznanie a je získané od matky. Takže veda-mātā, matka poznania, dá vám vedieť, čo je Kṛṣṇa. A tu Kṛṣṇa osobne vysvetľuje. Takže musíte veriť. Potom získate znalosti. V opačnom prípade je to nemožné. Nemôžete vykonať žiadny pokus. Potom ste zlyhali. Pokračuj.

Tamal Krishna: "Všetky planéty v duchovnom kráľovstve sú samo-svietiace ako slnko v hmotnom nebi ..."

Prabhupāda: Takže ... Pretože tu, táto planéta, planéta Zem nie je svietiaca, preto budete potrebovať osvetlenie slnkom, elektrinou, a mesiacom. Ale tam planéta ... Kṛṣṇa je samo-žiarivý - Jeho planéta je tiež samo ... Jedným z príkladov je slnko. Slnko je samo-svietiaca planéta. Ak v hmotnom svete existuje možnosť takejto svietiacej planéty, čo povedať o duchovnom svete? Tam sú všetky planéty svietiace. Samo-svietiace. Rovnako ako drahokam. Drahokam, diamant, kus diamantu, dáte do tmy, je samo-žiarivý. Niet pochýb o vyžarovaní. Vieme ukázať, "tu je diamant". Ten je samo-žiarivý. Aj v tomto hmotnom svete, nájdete. Takže tá planéta, Kṛṣṇova planéta, Goloka Vṛndāvana, tá je samo-svietiaca. Tento obraz nám bol daný z nášho Śrīmad-Bhāgavatamu, samo-žiarivého. Existuje mnoho miliónov planét v duchovnom nebi. Pokračuj.