SK/Prabhupada 0797 - V mene Krišnu kážu ľuďom, aby sa dali na Krišna vedomie. Sú to veľkí vojaci

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Predchádzajúca stránka - video 0796
Nasledujúca stránka - video 0798 Go-next.png

V mene Krišnu kážu ľuďom, aby sa dali na Krišna vedomie. Sú to veľkí vojaci
- Prabhupāda 0797


Arrival Address -- Vrndavana, September 3, 1976

Prabhupāda: Védske poznanie je zjavenie. Védska poznanie sa nedá pochopiť takzvanou svetskou učenosťou, čítaním gramatiky. Nie. Védske poznanie môže pochopiť osoba, ktorá má neoblomnú vieru v bona fide gurua. Guru znamená predstaviteľ Kṛṣṇu—Kṛṣṇa a Jeho predstaviteľ. Opakovane sme preberali fakt, že guru znamená bona fide služobník Kṛṣṇu. Guru neznamená kúzelník alebo žonglér. To nie je guru. Guru znamená... Vysvetľuje to Śrī Caitanya Mahāprabhu veľmi jednoducho, ako sa stať guruom. Spýtal sa každého, obzvlášť tých, ktorý sú narodení v Indii, bhārata bhūmite manuṣya-janma haila yāra (CC Adi 9.41). Obzvlášť. Pretože my, Indovia, bhāratīya, máme vybavenie stať sa guruom celého sveta. Máme to vybavenie. Pretože tu máme literatúru, védsku literatúru, obzvlášť Bhagavad-gītā, ktorú vyslovil Kṛṣṇa Samotný. Keď sa snažíme pochopiť, čo je cieľom života a kážeme po celom svete, potom sa stanete guruom. A ak chceme podvádzať ostatných v mene takzvaných yogīnov, svāmīov, učencov, to vás nespraví guruom. Guru... Caitanya Mahāprabhu hovorí, že sa stanete, všetci Indovia, všetci bhāratīya, guru. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (CC Madhya 7.128). Kdekoľvek ste. A ako sa stanem guruom? Yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa upadeśa. To je celé.

Takže toto hnutie pre vedomie Kṛṣṇu znamená nasledovať pokyn Caitanyu Mahāprabhua. A pokyn Caitanyu Mahāprabhua je kázať kṛṣṇa-upadeśa. A toto je kṛṣṇa upadeśa: na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). To nie sú nami zostavené slová, to je kṛṣṇa-upadeśa, že "Každý, kto Mi nie je odovzdaný, duṣkṛtina, je okamžite zaradený do štyroch skupín." Aké sú to? Duṣkṛtina, mūḍhāḥ, narādhamāḥ, māyayāpahṛta-jñānā, āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. Takže je to veľmi jednoduchá vec. Kto je mūḍha? Ak sa človek neodovzdá Kṛṣṇovi, ak niekto nerozumie čo Kṛṣṇa, je buď duṣkṛtina,znamená hriešny; mūḍha, darebák; narādhama, najnižší z ľudí; a māyayāpahṛta-jñānā, a jeho takzvané vzdelanie a tituly sú zbytočné pretože skutočné poznanie mu bolo odobrané. Māyayāpahṛta-jñānā. Takže tu nie je potrebné bojovať o... Ale môžeme pochopiť čo sú zač títo ľudia vo všeobecnosti. Sú v jednej z tíchto štyroch skupín ľudí.

Musíme im teda čeliť. Naše hnutie pre vedomie Kṛṣṇu čelí týmto darebákom, týmto duṣkṛtina, týmto narādhamas, a žiada ich, aby sa stali Kṛṣṇa vedomí. To je hnutie pre vedomie Kṛṣṇu. Nemôžete nečinne sedieť na ukážku svojej veľkoleposti na odľahlom mieste, napodobňovať Haridāsa Ṭhākura: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Nie. Musíte kázať. To je nariadenie Caitanyu Mahāprabhua. Āmāra ājñāya guru hañā tāra ei deśa (CC Madhya 7.128). To je ozajstné nasledovanie Caitanyu Mahāprabhua. Nie napodobňovať Haridāsa Ṭhākura. To nie je možné. Môžete ... Aj keď to robíte veľmi pekne, je to pre vaše bezpečie. Za predpokladu, že to robíte pekne, ale to je pre vaše bezpečie. Ale ten, kto čelí nebezpečnej situácii v prospech druhých, tí sú veľmi rýchlo rozoznaní Kṛṣṇom.

na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
(BG 18.69)
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
(BG 18.68)

Takže ak budete čeliť ... Tak ako boj s vojakmi, čelia nebezpečenstvu pre krajinu. Sú uznaní. Potobne tí, ktorí sú kazatelia- v mene Kṛṣṇu, kážu, ľuďom, aby sa dali na Kṛṣṇa vedomie, sú veľkí vojaci.

Som preto veľmi šťastný, že vy Európania a Američania, obzvlášť, mi pomáhate. Takže pokračujte v tomto procese, a je to veľmi jednoduchý spôsob, ako byť rozpoznaný Kṛṣṇom. Pretože hovorí, na ca tasman manusyesu kaścin me priya-krttamaḥ (BG 18.69). Kto? Ten, kto káže toto vedomie Kṛṣṇu. Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli sem do Vṛndāvanu, a cestujete, kážete. Poďme teda zasvätiť tento život kázaniu vedomia Kṛṣṇu po celom svete. A nevadí, že zomrieme kázaním. Aj tak, bude to úžasné.

Ďakujem veľmi pekne.

Oddaný: Jaya!