SK/Prabhupada 0979 - Situácia v Indii je veľmi chaotická

From Vanipedia


Situácia v Indii je veľmi chaotická
- Prabhupāda 0979


730408 - Lecture BG 04.13 - New York

Prabhupāda: Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu tvorí akýsi mozog ľudskej spoločnosti. Brāhmaṇov. Ich úlohou je... Brāhmaṇa, toto slovo pochádza z :

namo brahmaṇya-devāya
go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ
(CC Madhya 13.77, Viṣṇu Purāṇa 1.19.65)

Takže slovo brāhmaṇa označuje toho, kto pozná Boha. To je brāhmaṇa. A vďaka tomu, že pozná Boha, učí ostatných ako sa stať vedomými Boha. Bez toho, aby sme boli vedomými Boha je ľudská spoločnosť jednoducho zvieracia. Pretože zvieratá si nemôžu byť vedomé Boha, nemôžeš ísť a kázať medzi zvieratá, kázať mačkám a psom. Nie je to možné. Nemajú rozum na to,aby pochopili čo je Boh. Takže ak v ľudskej spoločnosti chýba brāhmaṇa, ktorý by mohol učiť o Bohu ktorý môže povzniesť iných ku vedomiu Boha, potom je tá spoločnosť zvieracia. Iba jedenie, spanie, sexuálny život a obrana, toto isté robia aj zvieratá. Zvieratá tiež vedia ako jesť, ako spať, ako si užívať sexuálny život a ako sa chrániť. Vedia to svojím vlastným spôsobom.

Takže iba vykonávaním týchto záležitostí neznamená byť človekom. V tom prípade úloha byť ľudskou bytosťou nebude naplnená. Ako Kṛṣṇa odporúča, v spoločnosti musia byť štyri druhy ľudí: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). Musí byť trieda brahmanov, trieda kṣatriyov, vaiśyov... Oni už sú ale nie sú príliš vedecky ustálené, ako je to navrhnuté v Bhagavad-gīte. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13). Tieto sú guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Guna znamená podľa kvality. V Indii sú tieto štyri triedy ľudí ale v skutočnosti to sú len názvy. V skutočnosti je aj tam chaotická situácia. Pretože nikto nenasleduje nariadenie dané v Bhagavad-gīte, guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. V Indii môže byť osoba narodená v brahmanskej rodine ale jeho guṇa, vlastnosti sú menšie ako u śūdru ale i tak je stále prijímaný ako brāhmaṇa. To je problém. Preto je situácia v Indii chaotická.

Ale toto je vedecký proces. Vy, ľudia Západu, by ste mali tomuto porozumieť. A naši chlapci a dievčatá, ktorí sa pripojili sa tomu snažia pochopiť a realizovať tieto zásady. Takže ak sa podujmete na zapojenie sa do hnutia vedomia Kṛṣṇu, ktoré je určené pre brāhmaṇov, ak rozviniete vlastnosti brāhmaṇu, potom vaše, Západné národy budú... Obzvlášť Amerika, môže sa stať krajom, kde bude prvá trieda. Máte inteligenciu. Máte zdroje. Ste zvedaví, doháňate dobré veci. Takže máte dobré vlastnosti. Beriete toto vedomie Kṛṣṇu vážne a stanete sa prvotriednym národom tohto sveta. Taká je moja prosba.

Ďakujem vám veľmi pekne. Hare Kṛṣṇa.

Oddaní: Jaya, všetka chvála Śrīla Prabhupādovi!