SK/Prabhupada 0980 - Nemôžeme byť šťastní vďaka hmotnému blahobytu, taká je skutočnosť

From Vanipedia


Nemôžeme byť šťastní vďaka hmotnému blahobytu, taká je skutočnosť
- Prabhupāda 0980


720905 - Lecture SB 01.02.06 - New Vrindaban, USA

Pradyumna: Preklad: "Najvyššie zamestnanie alebo dharma pre celé ľudstvo je proces, vďaka ktorému je možné dosiahnuť milujúcu oddanú službu Najvyššiemu Pánovi. Takáto oddaná služba musí byť nemotivovaná a neprerušená, aby kompletne uspokojila samu seba."

Prabhupāda:

sa vai puṁsāṁ paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihatā
yayātmā suprasīdati
(SB 1.2.6)

Každý hľadá uspokojenie, atyantikṣu. Každý bojuje o existenciu, aby mohol byť definitívne šťastný. Ale v tomto hmotnom svete si ľudia myslia, že budú uspokojení vďaka vlastníctvu množstva hmotného majetku ale to nie je pravda. Na príklad vo vašej krajine máte dostatočne veľa hmotného nadbytku oproti ostatným krajinám ale stále nie ste uspokojení. Napriek všetkým dobrým činnostiam, ktoré sme vykonali pre hmotný pôžitok, dosť jedla, dosť... Pekný byt, autá, cesty, sexuálna sloboda a dobré riešenia pre ochranu - všetko je kompletné- ale stále sú ľudia nespokojní, zmätení, a mladšia generácia sa mení na hippies, protestujú, nie sú spokojní pretože nie sú šťastní. Pár krát som citoval príklad z Los Angeles, keď som sa ráno prechádzal v Beverly Hills, množstvo hippies pochádzalo z veľmi vážených domov. Zdalo sa že jeho otec mal veľmi pekné auto ale obliekali sa ako hippies. Protestovali voči tzv. hmotnému usporiadaniu, ktoré sa im nepáčilo. V skutočnosti nemôžeme byť šťastní vďaka hmotnému blahobytu a to je fakt. Je to tiež spomenuté v Śrīmad-Bhāgavatame. Prahlāda Mahārāja hovoril svojmu ateistickému otcovi... Jeho otec bol Hiraṇyakaśipu. Hiraṇya znamená zlato a kaśipu znamená mäkká posteľ, vankúš. To je materiálna civilizácia. Chcú veľmi mäkkú posteľ, spoločnosť v posteli a dostatočné bankové vyváženie, peniaze. To je ďalšie označenie pre Hiraṇyakaśipu. Tiež nebol šťastný. Hiraṇyakaśipu nebol šťastný - teda minimálne nebol šťastný, že jeho syn Prahlāda sa stával oddaným Pána, ktorého nemal rád. Takže sa vypytoval svojho syna : "Ako sa cítiš? Si malý chlapec, dieťa, ako sa môžeš cítiť tak pohodlne aj napriek všetkým mojim hrozbám. Aký je vlastne tvoj prínos?" On odpovedal: "Môj drahý otec, na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (SB 7.5.31). Nerozumné osoby, tie nevedia že skutočný cieľ ich šťastia je Viṣṇu, Boh, Najvyšší Pán." Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ (SB 7.5.31). Durāśayā, dur, nádej proti nádeji, dúfajú v niečo, čo nikdy nebude naplnené. A čo to je? Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ.