SR/Prabhupada 0073 - Vaikuntha znači bez teskobe

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0072
Sledeća stranica - Video 0074 Go-next.png

Vaikuntha znači bez teskobe
- Prabhupāda 0073


Lecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Ne znači da vi morate to da radite u ovom društvu. Vi možete naučiti ovi veštinu (umetnost) i raditi to kod kuće. Vi takođe možete da pripremate takve preparacije, fine preparacije, u svom domu i nuditi Kṛṣṇi. To nije previše teško. Mi svakog dana pripremamo i nudimo Kṛṣṇi i mantramo mantru,

namo brahmaṇya-devāya
go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ

To je sve. To nije tako teško. Svako može da pripremi hranu i da je ponudi Kṛṣṇi i da je nakon toga časti i onda sa članovima porodice ili sa prijateljima možete sesti i mantrati ispred slike Kṛṣṇe,

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

i živeti čist život. Samo pogledajte rezultat. Ako svaki dom, svaka osoba prihvati ovaj princip razumevanja Kṛṣṇe, postaće... Čitav svet će postati Vaikuṇṭha. Vaikuṇṭha znači tamo gde nema teskobe. Vaikuṇṭha. Vai znači bez, a kuṇṭha znači teskoba. Ovaj svet je pun teskobe. Sadā samudvigna-dhiyām asad-grahāt (SB 7.5.5). Zato što smo prihvatili ovo privremeno postojanje (egzistiranje) u materijalnom životu, mi smo uvek opterećeni teskobom. Sasvim suprotno je u duhovnom svetu gde se planete nazivaju Vaikuṇṭha. Vaikuṇṭha znači bez teskobe.

Mi želimo da budemo oslobođeni teskobe. Svako pokušava da se oslobodi teskoba, ali ne zna kako da izađe iz te teskobe. Uzimajući zaštitu intoksikacije nije dovoljno da se osoba oslobodi teskoba. To je droga. To je zaborav. Ponekad mi sve zaboravimo, ali kad ponovo dođete svesti tu su iste teskobe i ista stvar. Dakle, to vam neće pomoći. Ukoliko želite da budete oslobođeni teskoba i ako zapravo želite večni život sa blaženstvom i znanjem, onda je ovo taj poces. Ovo je taj proces. Morate da razumete Kṛṣṇu. Ovde je jasno navedeno na me viduḥ sura-gaṇāḥ (BG 10.2). Niko ne može da razume. Ali, postoji način. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234). To je proces. Na nekoliko mesta u Śrīmad-Bhāgavatamu ovaj proces je opisan na različit način. Na jednom mestu je navedeno

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām
(SB 10.14.3)

To je veoma lep stih. Rečeno je da ajita, niko ne može da zna. Drugo ime Boga je Ajita. Ajita znači da niko ne može da Ga pobedi. Niko ne može da Mu priđe. Prema tome, Njegovo ime je Ajita. Dakle Ajita postaje osvojen. Ajita jito 'py asi. Iako je Gospod nesaznatljiv, Gospod je neosvojiv, ipak, On je osvojen. Kako? Sthāne sthitāḥ.