SV/Prabhupada 0004 - Överlämna dig inte till nonsensLecture on BG 10.2-3 -- New York, January 1, 1967

Processen är ... Det nämns även i Bhagavad-gita. Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Om du vill förstå denna trancendentala vetenskap, då måste du följa denna princip. Vad är det där? Tad viddhi praṇipātena. Du måste överlämna dig. Samma sak: precis som namanta eva. Om du inte blir undergiven, kan du inte vara en överlämnad själ. Och till vem? Praṇipāta. Var hittar du en person som "Han är ... Här är en person som jag kan överlämna mig till? Detta innebär att vi måste göra en liten test om var vi skall överlämna oss. Så mycket kunskap måste du ha. Överlämna dig inte till vilken som helst nonsens.. Du måste ...

Och hur kan man veta vem som är intelligent eller nonsens? Även detta nämns i śāstra. Det nämns i Kaṭha Upaniṣad. Tad viddhi praṇipātena pari ... (BG 4.34). Katha Upanisad säger att tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham [MU 1.2.12]. Detta śrotriyam innebär den som kommer i lärjungesuccessionen. Och vad är beviset på att han har kommit i en lärjungesuccession? Brahma-niṣṭham. Brahma-niṣṭham betyder att han är helt övertygad om den Högsta Absoluta Sanningen. Så där skall du överlämna dig. Praṇipāta. Praṇipāta betyder prakṛṣṭa-rūpeṇa nipātam, inga reservationer. Om du hittar en sådan person, överlämna dig då till honom. Praṇipāta. Och försök att tjäna honom, försök att behaga honom, och ställ frågor till honom. Allting kommer att uppenbaras. Du måste finna en sådan auktoriserad person och överlämna dig till honom. Att överlämna sig till honom betyder att man överlämnar sig till Gud, för han är Guds representant. Men du har rätt att göra frågor, inte slösa tid, men för att förstå. Detta kallas paripraśna. Det här är processen.

Så allt är där. Vi måste helt enkelt ta till vara på detta. Men om vi inte antar processen och helt enkelt slösar bort vår tid genom berusning och spekulation och alla möijliga andra meningslösa aktiviteter, åh, då är det inte möjligt någonsin. Du kommer aldrig att förstå vad som är Gud. Eftersom inte ens halvgudarna och de stora vise kan förstå Gud. Vad är våra pyttesmå insatser? Så detta är processen. Och om du följer, asammūḍhaḥ, asammūḍhaḥ, om du följer principerna och sakta men säkert, asammūḍhaḥ , utan tvekan, om du gör ... Detta är ... Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Om du följer kommer du att förstå, dig själv, "Ja. Jag får ut någonting av det här."

Detta är inte att du är blind, eller att du följer blint. När du följer principerna, kommer du att förstå. Precis som om du äter ordentlig närande mat, kommer du att känna dig stark och din hunger kommer att bli tillfredstäld. Du behöver inte fråga någon. Du kommer att känna själv. På samma sätt, om du kommer till den rätta vägen och om du följer principerna, kommer du att förstå, "Ja, jag gör framsteg." Pratyakṣa ... I det nionde kapitlet Han har sagt pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukham. Och det är mycket lätt. Och du kan göra det med ett glatt humör.

Och vad är processen? Vi sjunger Hare Kṛṣṇa och äter kṛṣṇa-prasāda och studerar Bhagavad-gītā filosofi, lyssnar på fin musik. Är det mycket svårt? Är det mycket svårt? Inte alls. Så genom denna process kommer du att bli asammūḍhaḥ. Ingen kan lura dig. Men om du vill bli lurad så finns det många skoijare och bedragare. Så skapa inte ett samhälle där alla är antingen skoijare eller dom som har blivit lurade. Följ bara Parampara systemet så som det är föreskrivet i den vediska litteraturen, och så som det har blivit rekommenderat av Kṛṣṇa. Försök att förstå det från den auktoritativa källan och försök att tillämpa det i ditt liv.

Därefter asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Martyeṣu betyder ... Martya betyder de som är berättigade till att dö. Vem är? Dessa betingade själar, till att börja med från Brahmā ner till en obetydlig myra, så är de alla martya. Martya innebär att det finns en tid då de kommer att dö. Så martyeṣu. Bland de döende dödliga blir han den mest intelligenta. Asammūḍhaḥ sa martyeṣu. Varför? Sarva-pāpaiḥ pramucyate. Han är fri från alla typer av reaktioner från syndfulla handlingar. I denna värld, i denna materiella värld, menar jag, medvetet eller omedvetet, så begår vi alla alltid syndfulla handlingar. Så vi måste bli fria från dessa reaktioner. Och hur blir man fri från dem? Det anges också i Bhagavad-gita. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko' yam karma-bandhanaḥ (BG 3.39). Om du gör, agerar endast för Kṛṣṇa... Yajña betyder Viṣṇu eller Kṛṣṇa. Om du bara gör alla dina gärningar för Kṛṣṇa, då blir du befriad från reaktionerna från allting. Śubhāśubha-phalaiḥ. Vi gör något lyckobringande eller olycksbådande.

Men de som är i Kṛṣṇamedvetande och agerar på det sättet, Han har ingenting att göra med vad som är gynnsamt eller icke gynnsamt. eftersom han är i kontakt med den mest gynnsamma, Kṛṣṇa. Så därför sarva-pāpaiḥ pramucyate. Han blir befriad från alla reaktioner från syndfulla aktiviteter. Detta är processen. Och om vi antar den här processen, så kan vi slutligen komma i kontakt med Kṛṣṇa och vårt liv blir framgångsrikt. Processen är mycket enkel, och vi kan, alla kan ta upp. Tack så mycket.