SV/Prabhupada 0005 - Prabhupada's liv på 3 minuterInterview -- September 24, 1968, Seattle

Intervjuare: Kan ni berätta något om er egen bakgrund? Altså, var ni fick er utbildning, hur ni blev en lärjunge till Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Jag är född och utbildad i Calcutta. Calcutta är mitt hem. Jag är född 1896, och jag var min fars favoritbarn, så min utbildning började lite sent, och ändå, blev jag utbildad i högstadiet, gymnasiet i åtta år. I lågstadiet i fyra år, högstadiet och gymnasiet, åtta år, på Universitetet i fyra år. Sedan gick jag med i Gandhi's rörelse, nationella rörelsen. Men genom min goda lycka träffade jag min Guru Mahārāja, min andliga mästare, 1922. Och sedan dess, var jag attraherad av denna tradition, och så småningom gav jag upp mitt familjeliv. Jag blev gift 1918 när jag fortfarande var en tredje årets student. Och så fick jag mina barn. Jag utövade affärsverksamhet. Sedan drog jag mig tillbaka från familjelivet 1954. För fyra år var jag ensam, utan familj. Sedan ingick jag enligt systemet i försakelsens livsordning 1959. Då hängav jag mig till att skriva böcker. Min första publikation kom ut 1962, och när det fanns tre böcker, då började jag min resa till ert land 1965 och jag anlände hit i september 1965. Sedan dess försöker jag predika detta Kṛṣṇamedvetande i USA, Kanada, i de europeiska länderna. Och centren utvecklas gradvis. Mängden lärjungar ökar också. Låt mig se vad som kommer att ske.

Intervjuare: Hur blev ni en lärjunge själv? Vad var ni, eller vad följde ni innan ni blev en lärjunge?

Prabhupāda: Samma princip som jag sa, tro. En av mina vänner, drog med mig med våld till min andlige mästare. Och när jag pratade med min andlige mästare, satte jag igång. Och sedan dess, började fröet att växa.