SV/Prabhupada 0072 - Tjänarens uppgift är att överlämmna sig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0071
Nästa Sida - Video 0073 Go-next.png

Tjänarens uppgift är att överlämmna sig
- Prabhupāda 0072


Lecture on CC Madhya-lila 20.108-109 -- New York, July 15, 1976

Så ingen kan vara herre. Det är inte möjligt. Du hittar i denna instruktion, ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya (CC Adi 5.142). Endast Kṛṣṇa är Herren, och alla är tjänare. Detta är vår ståndpunkt, faktiskt. Men artificiellt försöker vi bli herrar. Det är kampen för tillvaron. Vi försöker bli något som vi inte är. Vi vet att detta ord, "kamp för tillvaron", "den starkaste överlever". Så det här är kamp. Vi är inte herrar; ändå försöker vi att bli mästare. De som tillämpar Māyāvāda filosofi, de genomgår också allvarlig typ av självtukt, botgörningar, men vad är tanken? Tanken är att "jag ska bli ett med Gud." Samma misstag. Samma misstag. Han är inte Gud, men han försöker att bli Gud. Trots att han har utfört så mycket sträng självtukt, vairāgya, avsägelse, allt... Ibland ger de upp all materiell njutning, går till skogen, genomgår sträng botgöring. Vad är idén? "Nu ska jag bli ett med Gud." Samma misstag.

Så māyā är mycket stark, så att dessa misstag fortsätter även fast man är mycket så kallad andligt avancerad. Nej Därför Caitanya Mahāprabhu berör den viktigaste punkten omedelbart med Sin undervisning. Det är Caitanya Mahāprabhu's filosofi. När Kṛṣṇa säger sista ordet , sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja... (BG 18.66). Han talar från en position; Han är Kṛṣṇa, Gudomens Högsta Personlighet. Han frågar, krävande, "Du rackare, ge upp allt. Bara överlämna dig till mig. Då ska du bli glad." Detta är den sista instruktionen av Bhagavad-gītā. Caitanya Mahāprabhu, samma Kṛṣṇa men agerar som en hängiven till Kṛṣṇa; Därför talar Han samma sak. Kṛṣṇa sade: "Överlämna dig," och Caitanya Mahāprabhu sa att "varje levande varelse är tjänare till Kṛṣṇa." Det betyder att han måste överlämna sig. Tjänarens verksamhet är att överlämna sig, inte att argumentera med härskaren eller att påstå att "Jag är likvärdig med dig." Detta är fanatiska, galna förslag.

piśācī pāile yena mati-cchanna haya
māyā-grasta jīvera se dāsa upajaya

En anställd kan inte bli mästare. Det är inte möjligt. Men så fort... Så länge vi framhärdar på denna felaktiga uppfattning om livet, att "Jag är inte herre, jag är tjänare," eh, "Jag är inte tjänare, jag är herre", då kommer han att lida. Māyā kommer att ge honom lidande. Daivī hy eṣā. Precis som kriminella, skurkar och tjuvar, de trotsar regeringens ordning: "Jag bryr mig inte om regeringen." Men det betyder att han frivilligt accepterar lidande. Han måste följa regeringens lagar. Om han inte på vanligt sätt bryr sig, den kriminella, då kommer han att sättas i fängelse. och med våld, genom slag, genom straff, måste han acceptera." Ja, ja, jag accepterar"

Så det här är māyā. Daivī hy eṣā guṇamayi mama māyā duratyayā (BG 7.14). Vi är under kontroll av māyā. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Varför? Eftersom vi förklarar oss mästare. Tjänare förklarar sig att bli herre; därför lidande. Och så snart vi accepterar att "jag är inte härskare, jag är tjänare" då finns det inget lidande. Mycket enkel filosofi. Det är mukti. Mukti betyder bara att komma till rätt plattform. Det är mukti. Mukti definieras i Śrīmad-Bhāgavatam, muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Mukti betyder att ge upp denna nonsens verksamhet, anyathā. Han är tjänare, men han tänker att han är mästare. Det är anyathā, precis tvärtom.

Så när han ger upp denna motsatta uppfattning om livet som att han är mästare, då är han mukti; han befrias omedelbart. Mukti tar inte så mycket tid att du måste genomgå så mycket svår självtukt och gå till djungeln och gå till Himalaya och meditera och trycka näsan och så många saker. Det kräver inte så många saker. Bara du förstår en enkel sak, att "jag är tjänare till Kṛṣṇa" - du är mukta omedelbart. Det är definitionen av mukti som ges i Śrīmad-Bhāgavatam. Muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa avasthitiḥ. Precis som med en brottsling i fängelset, om han blir undergiven att "Hädanefter ska jag vara laglydig. Jag ska sedan följa statens lagar mycket lydigt " då släpps han ibland i förtid på grund av att han ger ett uttalande. Så vi kan bli omedelbart befriade från detta fängelse av materiell existens om vi accepterar denna undervisning av Caitanya Mahāprabhu, jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇera dāsa (CC Madhya 20.108-109).