SV/Prabhupada 0234 - Att bli en hängiven är den största kvalifikationenLecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Så Prahlāda Mahārāja ... Nṛsiṁhadeva erbjöd Prahlāda Mahārāja "Nu kan du ta vilken välsignelse du vill." Så Prahlāda Mahārāja svarade: "Min Herre, vi är materialister. Jag är född av en far som är absolut materialist. Så jag är också, eftersom jag är född av en materialistisk far, jag är också materialist. Och Du, Gudomens Högsta Personlighet, erbjuder dig att ge mig några välsignelser. Jag kan ta någon form av välsignelse från Dig. Jag vet. Men vad är det för mening med det? Varför skall jag be Dig om någon välsignelse? Jag har sett min far. Materiellt, var han så mäktig att även halvgudar, Indra, Candra, Varuṇa,, de var hotade av hans röda ögon. Och han tog över, kontroll över universum. Han var så kraftfull. Och rikedom, makt, rykte, allt komplett, men du har avslutat det på en sekund. Så varför erbjuder Du mig en sådan välsignelse? Vad ska jag göra med den? Om jag tar den välsignelsen från Dig och jag blir uppblåst, och gör allt fel mot Dig, då kan Du avsluta det inom en sekund. Så vänligen erbjud mig inte en sådan välsignelse, sådant materiellt överflöd. Bättre ge mig välsignelse att vara engagerad i tjänst av din tjänare. Jag vill ha den välsignelsen. Låt mig vara välsignad av dig att jag kan vara engagerad i tjänst till din tjänare, inte direkt din tjänare. "

Sedan, efter många böner, efter lugnat Herren ... Han var mycket arg. Sedan när han var lite blidkad, frågade han, "Min käre Herre, kan jag be Dig om en annan välsignelse. att min far var mycket, mycket ståndaktig fiende till dig. Det var orsaken till hans död. Nu ber jag dig vänligen ursäkta honom och ge honom befrielse. "Detta är en Vaiṣṇavason. Han frågade inte något för sig själv. Och trots att han visste att hans far var den största fienden, ändå, han frågar sin välsignelse, "Denna stackare kan befrias." Så Lord Nṛsiṁhadeva garanterade, sade: "Min käre Prahlāda, inte bara din far, men din fars far, hans far, upp till fjorton generationer, alla är befriade. Eftersom du är född i den här familjen. " Så alla som har blivit en Vaiṣṇava, en hängiven till Herren, han ger den största tjänst till familjen. För i relation med honom, hans far, mor, vem som helst, kommer de att vara befriade. Precis som vi har fått erfarenhet, om en person dör för tidigt i kampen , hans familj tas om hand av regeringen. På liknande sätt, att bli en hängiven är den största kvalifikation. Han har allt. Yatra yogeśvaro hariḥ yatra dhanur-dharaḥ pārthaḥ (BG 18.78). När Kṛṣṇa är där och när det finns en hängiven, all seger, all ära finns där. Det är garanterat.