HE/Prabhupada 0036 - מטרתם של החיים שלנו

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0035 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0037

מטרתם של החיים שלנו
- פְּרַבּהוּפָּאדַה 0036


הרצאה על ב.ג 2.11-1 - יוֹהַנֶסְבּוּרְג, ה-17 באוֹקטוֹבֶּר, 1975

אז כשאנו מבולבלים לנוכח העניינים הללו שבחומר, מה לעשות - לעשות או לא לעשות, זו הדוגמא - בזמן הזה עלינו למצוא גוּרוּ, מורה רוחני. זאת ההוראה כאן, אנו רואים: פְּרּיצְ'צְ'הָאמי תְוָאםּ דְהַרְמַה-סַמְמֻוּדְּהַה-צֵ'תָאהַּ. בזמן שאנו נסערים, אנחנו לא מבדילים איך יש לנהוג, על פי הדְהַרְמַה, ולא משתמשים במעמד שלנו כראוי. זהו: קָארְפַּנִּיַה-דוֹשׁוֹפַּהַתַה-סְוַבְּהָאוַהּ (ב.ג. 2.7). בנסיבות הללו יש צורך ב-גוּרוּ, במורה הרוחני. זו ההוראה הוֵדית. תַד-וִיגְ'נָֿאנָארְתְהַםּ סַה גוּרוּם אֵוָאבְּהִיגַצְ'צְ'הֵת שׂרוֹתְרִייַםּ בְּרַהְמַה-נִישְׁטְהַם (מוּנְדַקַה אוּפַּנישַׁד 1.2.12). זו החובה.

זאת הצִיוִוילִיזַצְיַה, שאנו פוגשים כל כך הרבה בעיות בחיים. זה טבעי. בעולם החומרי הזה, העולם החומרי אינו אלא בעיות חיים. פַּדַםּ פַּדַםּ יַד ויפַּדָאם (שׂ.ב. 10.14.58), - העולם החומרי משמעותו, בכל צעד יש סכנה. זה העולם החומרי. לכן, עלינו לקבל הדרכה מהגוּרוּ, מהמורה, מהמורה הרוחני, כיצד להתקדם, מפני ש...

דבר זה יובן בהמשך, שמטרת חיינו, לפחות בצורת האדם הזו, בציוִוילִיזַצְיה האָארִייַנית מטרת החיים היא להבין את מעמדנו המקורי, "מי אני. מה אני." אם אנחנו לא מבינים "מה אני", אז אני שְׂקוּל-ערך לחתולים ולכלבים. הכלבים, החתולים, הם אינם יודעים. הם חושבים שהם הגוף. דבר זה יוסבר.

אז, במצב כזה של חיים, כאשר אנחנו מבולבלים... בעצם, אנחנו מבולבלים כל רגע. לכן זה חיוני להתקרב לגוּרוּ אמיתי. כעת, אַרג'וּנה מתקרב לקרישנה, גוּרוּ מדרגה ראשונה. הוא גוּרוּ מדרגה ראשונה. גוּרוּ פירושו, הריבון העליון. הוא גוּרוּ של כולם, פַּרַמַה-גוּרוּ. מי שמייצג את קרישנה, גם הוא גוּרוּ. זה יוסבר בפרק הרביעי. אֵוַם פַּרַמְפַּרָא-פְּרָאפְּתַם אימַםּ רָאגַ'רְשַׁיוֹ וידוּהּ (ב.ג. 4.2). אז קרישנה מראה דוגמא, איפה עלינו להיכנע ולקבל גוּרוּ. הנה קרישנה. אז עליך לקבל את קרישנה או את נציגו כְּגוּרוּ. אז, בעיותיך יִיפַּתְרוּ. אחרת, זה לא אפשרי, מפני שהוא יכול לומר מה טוב עבורך, ומה רע.

הוא (אַרְג'וּנה) שואל, יַצ' צְ'הְרֵיַיהּ סְיָאן נישְׂצ'יתַםּ בְּרֻוּהִי תַת (ב.ג. 2.7) - אם אתה רוצה עצה, הוראה, נישְׁׂצ'יתַם, שהיא חופשית מאשליה ללא ספק, ללא טעות, ללא רמאות, זה נקרא נישְׁׂצ'יתַם. אז תוכל לקבל זאת מקרישנה או מהנציג שלו. אתה לא יכול לקבל מידע נכון מאדם בלתי-מושלם או רמאי. זאת לא הוראה נכונה. זה הפך לאופנה בימים אלו, שכל אחד הופך לגוּרוּ ונותן דעה משלו, "אני חושב", "לדעתי." לא זה גורוּ. גוּרוּ, משמעותו שעליו לתת ראיות מהשָׂאסְתְרַה. יַהּ שָׂאסְתְרַה-וידְדְהים אוּתְסְרּיגְ'ַיה וַרְתַתֵה קָאמַה-קָארַתַהּ (בּ.ג. 16.23): "מי שלא נותן ראיות, הוכחות, מהשָׂאסְתְרַה," נַה סידְדְהיםּ סַה אַַוָאפְּנוֹתי, "לעולם הוא לא חווה הצלחה," נַה סוּקְהַם, "גם לא אושר בעולם החומרי," נַה פַּרָאםּ גַתים, "מה לדבר על קידום והתעלות בחיים הבאים." זאת ההוראה.