HE/Prabhupada 0066 - עלינו להסכים לקבל את הרצונות של קרישנה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0065 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0067

עלינו להסכים לקבל את הרצונות של קרישנה
- פרבהופאדה 0066


הרצאה על ב.ג. 16.4 - הָוָואִי, ה-30 בינואר, 1975

עכשיו הבחירה בידיים שלנו, אם אנחנו רוצים, או לא רוצים, להיות דְבֵקִים, או שאנחנו מעדיפים להיות עם הַזֵּדִים. זו הבחירה שלי. קרישנה אומר, "וַתֵּר על העיסוק הזדוני, ותתמסר אלי." זה הרצון של קְרּישְׁנַּה. אבל אם אתה לא מסכים לרצון של קְרּישְׁנַּה, אם אתה רוצה ליהנות מן הרצון שלך, גם אז, קְרּישְׁנַּה יהיה מרוצה, והוא ייתן לך את שנחוץ. אלא, שזה לא כל כך טוב. מוטב שנסכים לרצון של קְרּישְׁנַּה. אל לנו להרשות לרצונות האנוכיים שלנו, למאוויים הזדוניים, לצמוח. זה נקרא תַפַּסְיַה. את הרצונות שלנו יש להקריב. לזה קוראים קורבן. עלינו רק לקבל את הרצון של קְרּישְׁנַּה. זו ההוראה של בְּהַגַוַד-גִיתָא. הרצון של אַרְג'וּנַה היה להימנע מקרב. אלא שהרצון של קְרישְׁנַּה, היה להילחם, בדיוק להיפך. ארְג'וּנַה לבסוף הסכים לרצון של קְרּישְׁנַּה: "כן," קַרּישְׁיֵה וַצַ'נַםּ תַוַה (בּ.ג. 18.73): "כן, אני אפעל לפי רצונך." זה בְּהַקְתי.

זה הוא ההבדל בין בְּהַקְתי וְקַרְמַה. קַרְמַה פירושו למלא את רצונותיי, וּבְּהַקְתי פירושו למלא את רצונותיו של קְרישְׁנַּה. זה הוא ההבדל. עכשיו, החובה שלך היא לבחור, האם אתה רוצה למלא את רצונותייך או האם אתה רוצה למלא את רצונו של קְרּישְׁנַּה. אם הבחירה שלך היא למלא את הרצון של קְרּישְׁנַּה, אז חייך הם הצלחה.

אלו החיים שלנו, מלאי מודעות לקְרּישְׁנַּה. "קְרּישְׁנַּה רוצה כך, מטרתי היא למלא את זה. לא אעשה דבר עבור עצמי." זו היא וְרִּינְדָאוַנַה. כל התושבים של וְרּינְדָאוַנה, הם מנסים למלא את הרצון של קְרּישְׁנַּה. רועי הבקר, העגלים, הפרות, העצים, הפרחים, המים, הגוֹפִִּיוֹת, התושבים הבוגרים, אמא יַשׂוֹדָה, נַנְדה, כולם עסוקים במילוי רצונו של קְרּישְׁנַּה. זוהי וְרּינְדָאוַנַה. אז תוכלו להפוך את העולם החומרי הזה לְוְרּינְדָאוַנַה במידה ואתם מסכימים למלא את רצונו של קְרּישְׁנַּה. זו היא וְרּינְדָאוַנַה. ואם אתם רוצים למלא רצונות משלכם, זה חומרי. זה ההבדל בין החומרי לרוחני.