HE/Prabhupada 0067 - הגוסוואמים נהגו לישון שעתיים בלבד בלילה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0066 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0068

הגוֹסְוואמים נהגו לישון שעתיים בלבד בלילה
- פרבהופאדה 0067


הרצאה על שׂ.ב. 1.16.30-26 - הָוָואִי, ה-23 בינואר, 1974

אז המידה בה התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה נעה קדימה, זה מעוצמת הַחֵסֵד של שְׂרִי צַ'יְתַנְיה מַהָאפַּרַבְּהוּ למען האנשים הסובלים בעידן זה, קַלי-יוּגַה. אחרת, להפוך מודע לקְרּישְׁנַּה, זו עבודה ממש לא קלה, עבודה לא קלה בכלל. אז אלו שמקבלים את הסיכוי להפוך מודעים לְקְרּישְׁנַּה, בזכות חסדו של שְׂרִי צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ, עליהם לשמור על ההזדמנות ולא לאבד אותה; זה יהיה הרה אסון - כמו התאבדות ממש. אל תיפלו.

זה קל מאוד. פשוט יש לזמר את המנטרה הַרֵא-קְרִישְׁנַּה, לא תמיד, עשרים וארבע שעות, למרות שְצַ'יתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ ממליץ: קִירְתַנִייַהּ סַדָא הַריהּ (צ'.צ' אָדי 17.13) - לזמר תמיד. אבל איננו יכולים לעשות זאת כיוון שאנחנו כל כך נסערים מההשפעה של קַלי. אז עשו לפחות שישה-עשר סיבובים. אל תחמיצו את זה. אל תחטיאו את זה. מהו הקושי, שישה-עשר סיבובים? לכל היותר זה ייקח שעתיים. יש לכם עשרים וארבע שעות. אתם רוצים לישון, בסדר גמור; הקדישו, אפילו, עשר שעות לשינה. זה לא מה שמומלץ. אל תישנו יותר משש שעות. אבל הם רוצים לישון. הם רוצים לישון עשרים-וארבע שעות. זה הרצון שלהם בְּקַלי-יוּגַה. אבל, לא. ככה, הזמן שלכם הולך לאיבוד. צמצמו כמה שאפשר, אכילה, שינה, מין והזדווגות, והגנה. כאשר אלו סמליים, זו היא השלמות.

כיוון שאלו לא יותר מאשר צרכים גופניים. אכילה, שינה, מין והזדווגות, והגנה אלו צרכים גופניים. אבל אני לא הגוף הזה - דֵהינוֹ 'סְמין יַתְהָא דֵהֵה קַוּמָארַם (ב.ג. 2.13). אז התובנות הללו לוקחות זמן. אלא שכאשר אנחנו מתקדמים באמת בתודעת קְרּישְׁנַּה, מוטל שנזכור מהי החובה שלנו - לישון לא יותר משש שעות; לא יותר משמונה שעות. זהו גג, לאלו שאינם יכולים לשלוט. אבל לא עשר שעות, שתים עשרה שעות, חמש עשרה שעות, לא. אז מה היא התועלת...?

מישהו רצה לראות דָבֵק אחד מתקדם, ובשעה תשע הוא היה עדיין ישן. אז מה, הוא דָבֵק מתקדם? הֵא? האם לא כך? אז...? איזה מן סוג של דָבֵק הוא? דָבֵק צריך לקום מוקדם בבוקר, בשעה ארבע. בשעה חמש, עליו לסיים את האמבטיה ודברים נוספים. אז עליו לזמר ודברים אחרים רבים... עשרים וארבע שעות של תעסוקה מתמדת צריכות להיות שם. אז שינה איננה טובה.

הגוֹסְוָאמִים נהגו לישון רק שעתיים. אני גם כותב ספר בלילה, וגם ישן, לא יותר משלוש שעות. אבל לפעמים אני ישן קצת יותר, אולי מעט. לא כמו... אני לא מחקה את הגוֹסְוָאמִים. זה לא אפשרי. אלא שעד כמה שהדבר ניתן, על כולם להימנע. ולהימנע משינה פירושו שאם נאכל פחות, אז נימנע. אכילה, שינה, אחרי אכילה, ישנה שינה. אז אם נאכל יותר, יותר שינה. אם נאכל פחות, פחות שינה.

אכילה, שינה, מין והזדווגות. מאלו האחרונים יש, להימנע. זוהי הגבלה גדולה. חיי מין צריכים להצטמצם עד כמה שזה אפשרי. לכן יש לנו הגבלה זו, "ללא חיי מין, מחוץ למסגרת המתונה." חיי מין, אנחנו לא אומרים, "זה אסור." איש לא יכול. לכן חיי מין פירושם חיי נישואין, מסגרת קטנה של הסכמה. רשיון, "בסדר גמור, קחו את הרישיון הזה." אבל לא בשביל חיי מין מחוץ למסגרת זאת. אז לעולם לא תוכלו.

אכילה, שינה, מין והזדווגות, והתגוננות. התגוננות, אנחנו מתגוננים בכל כך הרבה דרכים, אלא עדיין, מלחמה ישנה, והמתקפה השוחקת של הטבע החומרי... המדינה שלכם מתגוננת היטב כל כך, אך כעת מלאי הדלק אצלכם אזל. אינכם יכולים להסתתר. באופן דומה, כל דבר יכול להילקח בכל רגע. אז היו תלויים במגן ובהגנה, שְׁקְרּישְׁנַּה נותן לכם, אַוַשְׂיַה רַקְשׁיבֵּה קְרּישְׁנַּה - זה נקרא התמסרות.

התמסרות, פירושה... קְרּישְׁנַּה אומר, "התמסר אלי," סַרְוַה-דְהַרְמָאן פַּריתְיַגְ'יַה (ב.ג. 18.66). בוא נאמין לזה, "קְרּישְׁנַּה רוצה התמסרות כנועה. אני אכנע. הוא צריך להגן עלי בשעת סכנה." זה נקרא התמסרות.