HE/Prabhupada 0088 - תלמידים שהצטרפו אלינו פשוט האזינו

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0087 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0089

התלמידים שהצטרפו אלינו פשוט האזינו
- פרבהופאדה 0088


הרצאה על ב.ג. 7.1 - סָן דייֵגוֹ, ה-1 בְּיוּלי, 1972

בְּרַהְמָא אומר. הנסיון של בְּרַהְמָא... הוא הישות החיה העליונה במרחב יקום זה. הוא אמר, "כשאדם יוותר על ההרגל חסר-התוחלת של הספקולציה..." ג'נָֿאנֵה פְּרַיָאסַם אוּדַפָּאסְיַה. עליו להיות כנוע. על אדם להימנע מלהציג את עצמו כמי שיודע דבר מה, המסוגל לשער משהו, או להמציא משהו. בדיוק כמו המדענים-לכאורה, הם פשוט עוסקים בספקולציה ובעמל רב מעלים חרס. דבר לא יכול להיעשות על ידך. הכל כבר מסודר. אינך מסוגל לשנות. אתה פשוט יכול להתבונן איך החוק עובד, כל כך הרבה אתה יכול לעשות. לא תוכל לנסות ולשנות את החוק, אוּלָם באפשרותך להיטיב את האמצעים בידי החוק. לא. זאת אינך יכול לשנות: דַיְוִי הִייֵ אשָׁא גוּנַמַיִי מַמַה מָאיָא דוּרַתְיַיָא (ב.ג. 7.14) - דוּרַתְיַיָא משמעותו שזה קשה מאוד.

אז צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ, כשהודיעו לו על הצהרה זו מאת בְּרַהְמָא, שעל אדם לוותר על השיטה הספקולטיבית, שהוא יכול לברוא משהו... על ההרגלים השטותיים הללו יש עליו לוותר. עליו להפוך צנוע מאוד. צנוע יותר מהעשב. בדיוק כפי שאנחנו דורכים על העשב; הוא אינו מוחה. "קדימה, אדוני, לך לאן שמורות פניך." - סוג זה של ענווה: תְרּינָּאד אַפּי סוּנִיצֵ'נַה תַרוֹר אַפּי סַהישְׁנּוּנָא ; תַרוּ משמעותו עץ. העץ סובלני כל כך.

אז צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ אמר: "גְ'נָֿאנַה פְּרַיָאסַם אוּדַפָּאסְיַה נַמַנְתַה אֵוַה..." "או אז, אֲוַותֵּר על התהליך הספקולטיבי ואהפוך ענו יותר, כפי שאתה מייעץ. אז מהי חובתי הבאה?" החובה הבאה היא: נַמַנְתַה אֵוַוה, להיות צנוע, "סַן-מוּקְהַרִיתָאםּ בְּהַוַדִייַה-וָארְתָאם", עליך לקרוב לאדם שהוא דָבֵק, ועליך לשמוע מפיו. "סְתְהָאנֵה סְתְהיתָהּ" : הישאר במקומך. הישאר אָמֵריקָאִי. הישאר הוֹדִי. הישאר נוֹצְרִי. הישאר הִינְדִי. הישאר שחור. הישאר לבן. הישארי אישה, גבר, מי שאת/ה. פשוט הטה אוזנך לשיחות שניתנו מפי נשמות מוארות. דבר זה מומלץ.

וכשאתה שומע, אתה גם הוגה בזה. בדיוק כשם שאתה שומע אותי. אם אתה הוגה בזה, "מה סְוָאמִיגִ'י אמר...?" סְתְהָאנֵה סְתְהיתָהּ שְׂרוּתִי-גַתָאםּ תַנוּ-וָאןּ-מַנוֹבְּהיהּ. שְׂרוּתי-גַתָאם. שְׂרוּתי פירושו פשוט לקבל דרך האזנה. אם תהגו בכך ותנסו להבין עם הגוף, הַמֶּחְשָׁב, בהדרגה תבואו... מפני שהמטרה שלכם היא הגשמה-עצמית. אז העצמי פירושו העצמי העליון. הריבון העליון, הוא העצמי העליון. אנו חלקים בלתי-נפרדים.

אז בתהליך זה, צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ אומר, אלוהים, אַג'יתַה, מי שלעולם לא נכבש... אם אתה... בהצבת אתגר, אם אתה רוצה להכיר את אלוהים, לעולם לא תבין. אלוהים לעולם לא עונה לאתגר. כיוון שאלוהים גדול, מדוע שיקבל את האתגר שלך? אם אתה אומר, "או, אלי היקר, בוא בבקשה לכאן. אז אני אראה אותך," אז אלוהים אינו כזה, שהוא יבצע את הפקודה שלך. עליך לבצע את הפקודה שלו. אז הבנת אלוהים. אלוהים אומר: "אתה תתמסר," סַרְוַה-דְהַרְמָאן פַּריתְיַגְ'יַה מָאם אֵקַםּ שַׂרַנַםּ וְרַגַ'ה (ב.ג. 18.66). בתהליך זה, תלמד את אלוהים. לא ש"הו, אני אכיר את אלוהים. יש לי אינטליגנציה טובה, אשער לי השערות." לא.

אז שמיעה זו... אנו מדברים על השמיעה. תהליך השמיעה חשוב כל כך. כל המוסד הזה - התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה - התפשט כי הסטודנטים שהצטרפו עלינו, הטו אוזן לקבלה שמיעתית, דרך הקשבה. השמיעה, הכל השתנה בתוך עצמם והם הצטרפו בלב שלם, בצורה מלאה, וכך ... זה נמשך. אז שמיעה היא מאוד חשובה. אנחנו פותחים כל כך הרבה מרכזים רק כדי לתת לאנשים הזדמנות לשמוע את המסר הַטְּרַנְסצֵנְדֶנְטָלִי. אז נצלו צָ'אנס זה, קחו אותו, אני מתכוון, את היתרון שבתהליך השמיעה.