HE/Prabhupada 0110 - הֱיוּ בּוּבּוֹת בִּידֵי הָאָצָ'ארְיוֹת הקודמים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0109 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0111

הֱיוּ בּוּבּוֹת בִּידֵי הָאָצָ'ארְיוֹת הקודמים
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0110


הליכת בוקר - ה-19 באַפְּרִיל, 1973, לוֹס אַנְגֵ'לֶס

סְוַרֻוּפַּה דָמוֹדַרַה: אם הם שומעים שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם, אז הלב שלהם יתרכך.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: בוודאי. אתמול, מישהו הודה לתלמידים שלנו כך: "הוֹ, אנו כל כך אסירי תודה לך שאתה מספק את הבְּהָאגַוַתַם ". האם זה לא, מישהו אמר?

דְּבֵקִים: כֵּן כֶּן. תְרִיפּוּרָארי אמר זאת. תְרִיפּוּרָארי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הוֹ תְרִיפּוּרָארי כֶּן. מישהו אמר ככה?

תְריפּוּרָארי: כן, שני בחורים אתמול בשדה התעופה, הם קנו שתי מהדורות של שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם.

גַ'יַתִירְתְהַה: שְׁלֵמוֹת?

תְרִיפּוּרָארי: שישה כרכים. הם החזיקו את כִּרְכֵי הַבְּהָאגַוַתַם ואמרו: "תודה רבה לכם." והם שמו אותם בארוניות שלהם והמתינו למטוס וכל אחד מהם החזיק את הַקַּנְתוֹ הראשון...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כל אדם כן ירגיש מחויב לנו, לתנועת ההסברה הזו. על ידי הפצת הספרים הללו, אתם עושים שירות גדול לְקְּרּישְׁנַּה. הוא רצה לומר לכולם: סַרְוַה-דְהַרְמָאן פַּרִיתְיַגְ'יַה מָאם אֵקַםּ שַׂרַנַּםּ וְרַגַ'ה (ב.ג. 18.66). הוא בא, לכן. אז כל אחד שעושה את אותו השירות, כך: "התמסר לקרישנה," הוא מוּכָּר לְקְרּישְׁנַּה כַּיאוֹת. זה מצוין בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא: נַה צַ'ה תַסְמָאן מַנוּשְׁיֵשׁוּ (ב.ג. 18.69) - בחברה האנושית, איש אינו יקר יותר מהאיש שעוזר להסברה ולהזמנה. הַרֵא קְרּישְׁנַּה.

בְּרַהְמָאנַנְדַה: אנחנו פשוט הַבּוּבּוֹת שלך, שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה. אתה נותן לנו את הספרים.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לא. אנחנו כולנו שׁוּרַת בּוּבּוֹת של קְרּישְׁנַּה. גם אני בּוּבָּה. בּוּבָּה. זו שושלת המורים. אנחנו, עלינו להפוך לְבוּבָּה. זה הכל. כפי שאני בּוּבָּה של גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלי, אם תהפכו לְבוּבָּה שלי, אז זו הצלחה. ההצלחה שלנו שם כשאנו הופכים לְבוּבָּה של הקודמים. תָאנְֹדֵרַה צַ'רַנַּה סֵוי בְּהַקְתַה סַנֵה וָאסַה - לחיות בחברה של הַדְּבֵקִים ולהפוך לְבוּבָּה של הָאָצָ'ארְיוֹת הקודמים. זו הצלחה. אז אנו מנסים לעשות זאת. חֶבְרָה מודעת לְקְרּישְׁנַּה ושירות לקודמים שלנו. זה הכל. הַרֵר נָאמַה הַרֵר נָאמַה ... (צ'.צ'. אָדִי 17.21). אנשים יבואו. אנשים יעריכו את המחאה וההסברה שלנו. זה ייקח זמן.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: הם מעריכים זאת כעת יותר מאשר לפני כמה שנים.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כֵּן, כֶּן.

סְוַרוּפַּה דָאמוֹדַרַה: הם כעת מתחילים להבין הפילוסופיה האמיתית.