HE/Prabhupada 0167 - החוקים מעשה יד-האל לא יכולים להיות בלתי-מושלמים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0166 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0168

החוקים מעשה יד-האל לא יכולים להיות בלתי-מושלמים -
פרבהופאדה 0167


הרצאה על שׂ.בּ. 6.1.13-8 - ניו יורק, ה-24 ביולי, 1971

חוק מעשה יד אדם - בו חושבים על האדם הֶהָרוּג. אחר, הרוצח, צריך להיהרג. מדוע לא חיה? גם בעל-החיים ישות חיה. האדם אף הוא ישות חיה. אז אם יש לך חוק שאם אדם הורג איש עליו להיהרג, למה אם אדם הורג חיה אין עליו גם כן למות? מהי הסיבה? חוק זה מעשה יד-אדם, לוקה בחסר.

אבל לא יכול להיות פגם בחוקים מעשה יד-האל. חוק מעשה האל, אם הרגת בעל-חיים, עליך להיענש באופן שווה כַּהֲרוֹג אדם. זה החוק האלוהי. אין שום מחילה, מחד והרגת אדם אתה בר-עונש, ומאידך על הרג חיה אינך בר-ענישה. הרי זה תַרְקִיחַ. אין זאת חקיקה שלמה. חוק מושלם. לכן הריבון יְשׁוּעַ מִנַצרת מעיד על עשרת הדברות: "לא תִרְצָח". חוק זה מושלם. אין עליך להבחין, "לא אהרוג איש, אך אהרוג חיות."

ישנן כַּפָּרוֹת שונות. לפי ההשקפה הַוֵּדִית, אם פרה אחת מתה בזמן שהיא רתומה בצווארה... מפני שהפרה איננה בטוחה, ובאופן זה או אחר מתה, והחבל סביב הצוואר, בעל הפרה חייב בְּכַפָּרָה כלשהי. כיוון שכביכול גוועה הַפָּרָה כתוצאה מהחבל שכרוך לה סביב הצוואר, יש לכך כַּפָּרָה. כעת אם אתה הורג ברצון פָּרוֹת וחיות כֹּה רבות, עד כמה אנו אחראיים?

לכן ברגע הנוכחי ישנה מלחמה, ואילו החברה האנושית נעשית נתונה לְהֶרֶג במימדים של טֶבַח - חוק הטבע. אינך יכול לעצור מלחמה ולהמשיך להרוג חיות. זה איננו אפשרי. תהיינה תאונות כה רבות כתגובה לַהֶרֵֶג. הרג קבוצתי. כְּשֶׁקְרּישְׁנַּה הורג, זה הרג קבוצתי. כשאני הורג - אחד אחרי השני. אלא כאשר קְרּישְׁנַּה הורג, מתאספים כל ההורגים יחדיו ונהרגים. לכן ישנה בַּשָּׁאסְתְרוֹת כַּפָּרָה. בדיוק כמו בתנ"ך שלכם ישנם גַם כֵּן כַּפָּרָה, וידוי, תשלום של קנס כלשהו. אמנם אחרי עשיית הַכַּפָּרָה, למה אנשים מבצעים את אותו החטא בשנית? זאת יש להבין.