HE/Prabhupada 0171 - אין שאלה של ממשלה טובה בלי ורנאשרמה-דהרמה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0170 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0172

אין שאלה של ממשלה טובה בלי ורנאשרמה-דהרמה
- פרבהופאדה 0171


הרצאה על שׂ.ב. 1.2.29-28 - וְרִינְדָאוַנַה, ה-8 בנובמבר, 1972

אז לפי הוַרְנָאשְׂרַמַה, צריך להיות אימון. סוגים מסויימים של אנשים צריכים להתאמן כבְּרָאהְמַנִים נחמדים. חלק מהאנשים צריכים להתאמן כקְשַׂתְרִיוֹת נחמדים. חלק מהאנשים צריכים להתאמן כוַיישְׂיות נחמדים. ושׂוּדְרַה לא דורש אף... כולם שׂוּדְרַה: גַ'נְמַנָה גָ'איַתֵה שׂוּדְרַהּ - מלידה, כולם שׂוּדְרַה. סַמְסְקָארָאד בְּהַוֵד דְוִיגַ'הּ - על ידי אימון, אחד הופך וַיְישְׂיַה, אחד הופך קְשַׁתְרִיַיה, אחד הופך בְּרָאהְמַנַה.

מהו האימון? כולם שׂוּדְרוֹת. ואיך אפשר לצפות לממשלה טובה, ממשלת שׂוּדְרוֹת? כל השׂוּדְרוֹת נותנים קול בבחירות ויהיה מה שיהיה. והם מאיישים את עמדתם בממשלה. לכן העסק היחיד שלהם הוא..., קלי, בעידן זה במיוחד - מְלֵצְ'צְ'הַה רָאגַ'נְיַה-רוּפִּינַהּ : אכילה ושתיה, אכילת בשר, שתית יין. מְלֵצְ'צְ'הוֹת, יַוַונוֹת, כולם מקבלים מקום בממשלה. לאיזו ממשלה טובה תוכלו לצפות?

שכחו, שכחו מממשלה טובה למשך מיליונים של שנים, אלא אם כן תבססו וַרְנַאשְׂרַמַה-דְהַרְמַה זאת. אין שום שאלה של ממשלה טובה. צריך להיות קְשַׁתְרִיַיה מהדרגה הראשונה שיכול לדאוג לממשלה. בדיוק כמו פַּרִיקְשִׁית מַהָארָאגַ'ה. הוא היה במסע, ובזמן שראה שאיש שחום-עור אחד ניסה להרוג פרה, מיד הוא לקח את החרב: "מי אתה, סכל, כאן?" זהו קְשַׁתְרִיַיה. זהו וַיְישְׂיַה, מי שיכול לתת הגנה לפרות - קְרֶשִׁי-גוֹ-רַקְשִׁיַה-וָאנִיגְ'יַםּ וַיְישְׂיַה-קַרְמַה סְוַבְּהָאוַה-גַ'ם (ב.ג. 18.44). הכל נמצא שם באופן ברור. מה היא התרבות?

לכן התנועה הזו למען תודעת קְרִישְׁנַה כל כך חשובה. המנהיגים של החברה, הם צריכים להקדיש תשומת לב מאוד רצינית איך ניתן לשפר את המצב החברתי בעולם הזה. לא רק פה, בכל מקום, אדוני. פשוט זה מתנהל בבערות ובאשליה, הכל. ערטילאי ואפלולי, ללא רעיון ברור.

הנה הרעיון הברור: וָאסוּדֵוַה-פַּרָה וֵדָהּ - וֵדַה, חינוך, אתם מחנכים אנשים, אבל איפה החינוך שלכם ללמד אנשים אודות וָאסוּדֵוַה, על קְרִישְׁנַה? בְּהַגַוַוד-גִיתא נאסר. וָאסוּדֵוַה מדבר אודות עצמו, אבל זה נאסר. ואם מישהו קורא, טיפש כלשהו קורא, הוא מחסיר משם את וָאסוּדֵוַה. זה הכל - בְּהַגַוַוד-גִיתָא פחות קְרִישְׁנַה. דבר זה הולך. שטויות במיץ עגבניות. אתם לא יכולים לצפות לציוילזציה אנושית בחברה שהכל בה שטויות.

הנה המטרה האמיתית של חיי אדם: וָאסוּדֵוַה-פַּרָא וֵדָה וָאסוּדֵוַה-פַּרָא מַקְהָה, וָאסוּדֵוַה-פַּרָא יוֹגָהּ. ישנם כל כך הרבה יוגים. אני יכול לומר בברור, שבלי וָאסוּדֵוַה, יוֹגה - זה פשוט ללחוץ על האף. זה הכל. זה בכלל לא יוֹגה.