HE/Prabhupada 0175 - דְהַרְמַה פירושה המעבר מעורב לברבור

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0174 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0179

דְהַרְמַה פירושה המעבר מעורב לברבור
- פרבהופאדה 0175


הרצאה על שׂ.ב. 1.8.33 - לוֹס אַנְגֵ'לֶס, ה-25 בְּאַפּרִיל, 1972

כל ספרות שאין לה קשר עם הַיֶּדַע של האלוהים, תַד, תַד וַיַסַם תירְתְהַם, היא כמו המקום בו העורבים מהנים את נפשם. היכן העורבים מהנים את נפשם? במקום מטונף. ואילו הברבורים, הברבורים הלבנים, הם נהנים להם במים צלולים, נחמדים היכן שישנו גן, במקום בו ישנן ציפורים. אז ישנן, מאידך גם בחיות, יש מחלקות. מַחְלֶקֶת הַבּרבורים וּמַחְלֶקֶת הָעורבים. חלוקה טבעית. העורב לא ילך אל הברבור. הברבור לא יבוא אל העורב.

באותו האופן בחברה האנושית, ישנן מחלקות לאנשי עורב ואנשי ברבור. מחלקת אנשי הברבור יבואו לכאן כיוון שכאן הכל צלול, חביב, פילוסופיה טובה, אוכל טוב, חינוך טוב, לבוש טוב, מחשבות טובות, הכל טוב. מאידך מחלקת אנשי העורב תלך למועדונים כאלה ואחרים, מסיבות כאלו ואחרות, ריקוד עירום, וכיוצא בזה. אתם רואים.

אז תנועה זו לתודעת קְרּישְׁנַּה נועדה למחלקת אנשי הברבור. לא למחלקת אנשי העורב. לא. אבל אנו יכולים להפוך את העורבים לברבורים. זו הפילוסופיה שלנו. מי שהיה עורב כעת שוחה כמו ברבור. זאת אנו מסוגלים לעשות. זו התועלת בתודעת קְרּישְׁנַּה. אז כאשר הברבורים הופכים לעורבים, זה העולם החומרי. זה מה שֶׁקְּרּישְׁנַּה אומר: יַדַה יַדַה הי דְהַרְמַסְיַה גְלַניר בְּהַוַתי (ב.ג. 4.7).

ישות החיים כלואה בגוף החומרי הזה ומנסה לענג את חושיו, גוף אחד אחרי השני, גוף אחר אחרי נוסף, בסדרה של גופים. זה המעמד. ואילו דְהַרְמַה משמעותה להפוך את העורבים בהדרגה לברבורים. זו דְהַרְמַה. בדיוק כפי שאיש אחד עשוי להיות מאוד לא בקיא, לא מתורבת, אבל אפשר לעשותו לאיש משכיל, תרבותי. על ידי חינוך, על ידי אימון. אז אפשרות זו שם בצורת חיי האדם.

אינני יכול לאלף כלב לעשותו דָּבֵק. זה אפשרי. אמנם אפשר ואינני כה עוצמתי. כך עשה צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ. כשהוא עבר דרך הג'ונגל, גְ'הַריקְהַנְדַה, הנמרים, הנחשים, האיילים, כל בעלי החיים, נעשו דּבקים. הם הפכו לְדבקים. אז מה שהיה אפשרי לְצַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ... מפני שהיה אלוהים בעצמו. הוא יכול לעשות הכל. איננו יכולים לעשות כך. אבל אנו יכולים לעבוד בחברה האנושית. זה לא משנה, ויהא אדם רחוק ממעמדו. אם הוא עוקב אחר ההוראה שלנו אפשר להשיב את פניו. זה נקרא דְהַרְמַה. דְהַרְמַה פירושה להביא מישהו למעמדו המקורי - זו דְהַרְמַה.

אז ייתכנו כמה מעלות שונות. אבל המעמד המקורי הוא שאנו חלקים בלתי-נפרדים של אלוהים, ו, כשאנו מבינים שאנו חלק בלתי-נפרד מאלוהים, זה מעמד חיינו למעשה. זה נקרא שלב הַבְּרַהְמַה-בְּהוּתַה (שׂ.ב. 4.30.20), ההבנה של האחדות שלנו עם הַבְּרַהְמַן.