HE/Prabhupada 0175 - דְהַרְמַה פירושה הַמַּעֲבָר מעורב לברבור

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0174 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0176

דְהַרְמַה פירושה הַמַּעֲבָר מעורב לברבור
- פרבהופאדה 0175


הרצאה על שׂ.בּ. 1.8.33 - לוס אנג'לס, ה-25 באפריל, 1972

כל ספרות שאין לה קשר עם הַיֶּדַע של האלוהים: תַד, תַד וַיַסַם תירְתְהַם, היא כמקום בו העורבים מהנים את נפשם. איפה העורבים מהנים את נפשם? במקום מטונף. ואילו הברבורים, הברבורים הלבנים, הם נהנים להם במים צלולים, נחמדים היכן שישנו גן, במקום בו ישנן ציפורים. אז ישנן, מאידך גם בחיות, ישנן מחלקות. מַחְלֶקֶת הַבּרבורים וּמַחְלֶקֶת הָעורבים. חלוקה טבעית. העורב לא יבוא אל הברבור. הברבור לא ילך אל העורב.

באותו האופן בחברה האנושית, ישנן מחלקות לאנשי עורב ואנשי ברבור. מחלקת אנשי הברבור יבואו לכאן כיוון שכאן הכל צלול, חביב, פילוסופיה טובה, אוכל טוב, חינוך טוב, לבוש טוב, מחשבות טובות, הכל טוב. מאידך מחלקת אנשי העורב תלך למועדונים כאלה ואחרים, מסיבות כאלו ואחרות, ריקוד עירום, וכיוצא בזה. אתם רואים.

אז תנועה זו לתודעת קְרּישְׁנַּה נועדה לְמַחְלֶקֶת אנשי הברבור. לא למחלקת אנשי העורב. לא. אבל אנחנו יכולים להפוך את העורבים לברבורים. זו הפילוסופיה שלנו. מי שהיה עורב כעת שוחה כמו ברבור. זאת אנו מסוגלים לעשות. זו התועלת בתודעת קְרּישְׁנַּה. אז כאשר הברבורים הופכים לעורבים, זה העולם החומרי. זה מה שֶׁקְּרּישְׁנַּה אומר: יַדַה יַדַה הי דְהַרְמַסְיַה גְלַניר בְּהַוַתי (בּ.ג. 4.7).

ישות החיים כלואה בגוף החומרי הזה ומנסה לענג את חושיו, גוף אחד אחרי השני, גוף אחר אחרי נוסף, בסדרה של גופים. זה המעמד. ואילו דְהַרְמַה משמעותה להפוך את העורבים בהדרגה לברבורים. זו דְהַרְמַה. בדיוק כשם שאיש אחד עשוי להיות מאוד לא בקיא, לא מתורבת, אבל אפשר לעשותו לאיש משכיל, תרבותי. על ידי חינוך, על ידי אימון. אז אפשרות זו שם בצורת חיי האדם.

אינני יכול לאלף כלב לעשותו דָּבֵק. זה אפשרי. אמנם ייתכן ואינני כה עוצמתי. כך עשה צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ. כשהוא עבר דרך הג'ונגל, גְ'הַריקְהַנְדַה, הנמרים, הנחשים, האיילים, כל בעלי החיים, נעשו דְּבֵקִים. הם הפכו לְדְבִקִים. אז מה שהיה אפשרי לְצַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ... מפני שהיה אלוהים בעצמו. הוא יכול לעשות הכל. איננו יכולים לעשות כך. אבל אנחנו יכולים לעבוד בחברה האנושית. זה לא משנה, ויהא אדם רחוק ממעמדו. אם הוא עוקב אחר ההוראה שלנו אפשר להשיב את פניו. זה נקרא דְהַרְמַה. דְהַרְמַה פירושה להביא מישהו למעמדו המקורי - זו דְהַרְמַה.

אז ייתכנו כמה מעלות שונות. אבל המעמד המקורי הוא שאנו חלקים בלתי-נפרדים של אלוהים, וכשאנו מבינים שאנו חלק בלתי-נפרד מאלוהים, זה מעמד חיינו למעשה. זה נקרא שלב הַבְּרַהְמַה-בְּהוּתַה (שׂ.ב. 4.30.20), ההבנה של האחדות שלנו עם הַבְּרַהְמַן.