HE/Prabhupada 0192 - לחלץ את החברה האנושית כולה מפסגת האשליה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0179 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0201

לחלץ את החברה האנושית כולה מפסגת האשליה
- פרבהופאדה 0192


הרצאה על שׂ.ב. 6.1.62 - וְרִינְדָאוַנַה, ה-29 באוגוסט, 1975

בבְּהַגַוַוד-גִיתָא נאמר, פַּרַם בְּרַהְמַה פַּרַם דְהָאמַה פַּוִיתְרַם פַּרַמַםּ בְּהַוָאן, פּוּרוּשַׁם שָׂאשְׂוַתַם אַדְיַם (ב.ג. 10.12). קְרִישְׁנַה, הריבון, מתואר כפּוּרוּשַׁה, וישויות החיים מתוארות כפְּרַקְרּיתי. אַפַּרֵיַם אִיתַס תוּ וִידְדְהִי מֵה פְּרַַקְרּיתים פַּרָה, גִ'יוַה-בְּהוּתוֹ מַהָא-בַּהוֹ יַיֵדַם דְהָארְיַתֵה גַ'גַת (ב.ג. 7.5). קְרִישְׁנַה הסביר. ישנה אנרגיה חומרית ואנרגיה רוחנית. אז, גִ'יוַה-בְּהוּתַה. גִ'יוַה-בְּהוּתַה, ישויות החיים, הם תוארו כפְּרַקְרּיתי, ופְּרַקְרּיתי פירושו נקבות. וקְרִישְׁנַה תואר כפּוּרוּשַׁה. אז פּוּרוּשַׁה הוא הנהנה, ופְּרַקְרּיתי הוא המהנה. אל תחשוב ש"מהנה" פירושו רק סקס. לא. "מהנה" פירושו כפוף, לביצוע ההוראה של הפּוּרוּשַׁה. זה המעמד של קְרִישְׁנַה ושלנו. אנחנו איברים בלתי-נפרדים, כמו שהידיים והרגליים הם איברים בלתי-נפרדים בגוף. אז החובה של הידיים והרגליים היא לבצע את הפקודה שלי. אני אומר לרגליים, "בואו הנה." היא... היא תעשה זאת מיד. היד שלי - "פשוט קחי זאת". היא תיקח. היד תיקח זאת. אז אלו הם פְּרַקְרּיתי ופורשה. הפּוּרוּשַׂה נותן הוראה, והפְּרַקְרּיתי מבצע זאת כחובה. זה הדבר האמיתי..., לא שמיד כשאנחנו אומרים פְּרַקְרּיתי ופּורוּשַׁה, מיד ישנה שאלה של מין. לא. הפירוש... פְּרַקְרּיתי פירושו צייתן, צייתן כלפי הפּוּרוּשַׁה. זו הדרך הטבעית. במדינות המערב הם מנסים באופן מלאכותי להפוך שווים, אבל זה לא אפשרי מן הטבע של הדברים. ואין שום שאלה כזאת, נחיתות או עליונות. אין שום שאלה כזאת. בדיוק כמו, בראש, בהתחלה, יַתוֹ וָה אִימַנִי בְּהוּתָאנִי גַ'יַנְתֵה. גַ'נְמַדִי אַסְיַה יַתַהּ (ש.ב. 1.1.1). מאיפה יחסי הפּוּרוּשַׁה והפְּרַקְרּיתי החלו? גַ'נְמָאדִי אַסְיַה יַתַהּ. הם החלו באמת המוחלטת. לכן האמת המוחלטת היא רָדְהָא-קְרִישְׁנַה, אותם פּוּרוּשַׁה ופְּרַקְרּיתי. אבל רָאדְהָארָאנִי היא המשרתת, מעניקה שירות. רָאדְהָארָאנִי היא כה מומחית שהיא תמיד מושכת את קְרִישְׁנַה בשירותה. זה המקום של רָאדְהָארָאנִי. קְרִישְׁנַה נקרא מַדַנַה-מוֹהַנַה. כאן בוְרִינְדָאוַנַה ישנו מַדַנַה-מוֹהַנַה ורָאדְהָארָאנִי נקראת מַדַנַה-מוֹהַנַה-מוֹהִינִי. קְרִישְׁנַה הוא כל כך מושך ש... אנחנו נמשכים על ידי קוּפידון, וקְרִישְׁנַה מושך את קופידון. לכן שמו הוא מַדַנַה-מוֹהַנַה. ורָאדְהָארָאנִי היא כל כך גדולה שהיא מושכת את קְרִישְׁנַה. לכן היא הגדולה ביותר. בוְרִינְדָאוָנַה, לכן, אנשים רגילים לזמר את שמה של רָאדְהָארָאנִי יותר משמו של קְרִישְׁנַה - "גַ'יַה רָאדְהֵה." כן. אם אתה רוצה את הטובה של קְרִישְׁנַה, פשוט נסה לרצות את רָאדְהָארָאנִי. אז זו הדרך.

כעת זה נאמר, מַנַה מַדַנַה-וֵפִּיתַם: "המֶחְשַׁב היה נסער." אז המחשב יהיה נסער אלא אם כן אדם נמשך על ידי מַדַנַה מוֹהַנַה. אם לא נמשך אל מַדַנַה מוֹהַנַה, כל עוד איננו נמשכים למַדַנַה מוֹהַנַה אנחנו צריכים להימשך אליו, מַדַנַה-וֵפִּיתַם. זה התהליך. אם אינך יכול לשלוט במֶחְשַׁבְך, אם אין יכול אתה לשלוט בו כדי שלא ייסער בידי מַדַנַה, אין שום שאלה של גאולה או שחרור. המטרה העליונה של החיים היא כיצד להשתחרר מהעיסוק החומרי, שכרוך בחזרה על לידה, מוות ושלוש מצוקות. זוהי השלמות. הם אינם יודעים מהי מטרת החיים, מהי שלמות החיים, העולם כולו. במיוחד בעידן הזה הם כל כך נפולים שאינם יודעים מהי מטרת החיים. כל המפלגות הגדולות הללו, פילוסופים, מדענים, אין להם ידע. הם באפלה. לכן זה נקרא אשליה, באפלה. אבל אנחנו מבינים שקְרִישְׁנַה סוּרְיַה סַמַה: "קְרִישְׁנַה הוא בדיוק כמו השמש." קְרִישְׁנַה סוּרְיַה-סַמַה; מָאיָא אַנְדְהַקָארַה: "וחשכה זו משמעותה מָאיָא."

קְרִישְׁנַה סוּרְיַה-סַמהַ; מָאיָא אַנְדְהַקָארַה
יָאהָאן קְרִישְׁנַה, תָאהָאן נָאהִי מָאיָארַה אַדְהִיקָארַה
(צ'.צ'. מַדְהִיַה 22.31)

מָאם אֵוה יֵה פְּרַפַּדְיַנְתֵה מָאיָאם אֵתָאםּ תַרַנְתִי תֵה (ב.ג. 7.14). זהו התהליך.

אז זהו מדע גדול. התנועה לתודעת קרישנה היא התנועה הכי מדעית כדי לחלץ את כל החברה האנושית מהפסגה של האשליה.