HE/Prabhupada 0192 - לחלץ את החברה האנושית כולה מפסגת האשליה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0191 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0193

לחלץ את החברה האנושית כולה מפסגת האשליה
- פרבהופאדה 0192


הרצאה על שׂ.בּ. 6.1.62 - וְרּינְדָאוַנַה, ה-29 באוגוסט, 1975

בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא נאמר, פַּרַם בְּרַהְמַה פַּרַם דְהָאמַה פַּוִיתְרַם פַּרַמַםּ בְּהַוָאן, פּוּרוּשַׁם שָׂאשְׂוַתַם אַדְיַם (בּ.ג. 10.12). קְרּישְׁנַּה, הריבון, מתואר כְּפּוּרוּשַׁה, ואף ישויות החיים מתוארות כְּפְרַקְריתי : אַפַּרֵיַם אִיתַס תוּ וידְדְהי מֵא פְּרַַקְרּיתיםּ פַּרָא, גִ'יוַה-בְּהֻוּתוֹ מַהָא-בָּאהוֹ יַיֵדַםּ דְהָארְיַתֵה גַ'גַת (בּ.ג 7.5). קְרּישְׁנַה הסביר. ישנה אנרגיה חומרית ואנרגיה רוחנית. אז, גִ'יוַה-בְּהֻוּתַה, ישויות החיים, הם תוארו כְּפְרַקְרּיתי, וּפְרַקְרּיתי משמעותו נקבות. ואילו קְרּישְׁנַּה תואר כְּפּוּרוּשַׁה. אז פּוּרוּשַׁה הוא הנהנה, וּפְרַקְרּיתִי הוא המהנה. אל תחשוב ש"מהנה" פירושו רק סקס. לא. "מהנה" פירושו כפוף, לביצוע ההוראה של הַפּוּרוּשַׁה. זה המעמד של קְרּישְׁנַּה ושלנו.

אנחנו איברים בלתי-נפרדים, כמו שהידיים והרגליים הם איברים בלתי-נפרדים בגוף. אז החובה של הידיים והרגליים היא לבצע את הפקודה שלי. אני אומר לרגליים, "בואו הנה." היא... זו תעשה זאת מיד. היד שלי - "פשוט קחי זאת". היא תיקח. היד תיקח זאת. אז אלו הם פְּרַקְרּיתִי וּפוּרוּשַׁה. הַפּוּרוּשַׂה נותן הוראה, ואילו הַפְּרַקְרּיתִי מבצע זאת כחובה. זה הדבר האמיתי..., לא שמיד כשאנו אומרים פְּרַקְרּיתִי וּפוּרוּשַׁה, מיד ישנה שאלה של מין. לא. הפירוש... פְּרַקְרּיתי פירושו צייתן, צייתן כלפי הַפוּרוּשַׁה. זו הדרך הטבעית.

במדינות המערב הם מנסים באופן מלאכותי להיעשות שווים, אבל זה לא אפשרי מן הטבע של הדברים. ואילו אין שום שאלה כזאת, נחיתות או עליונות. אין שום שאלה כזאת. בדיוק כמו, בהתחלה, בראשית, יַתוֹ וָא אימַני בְּהֻוּתָאני גַ'יַנְתֵה. גַ'נְמָאדי אַסְיַה יַתַהּ (שׂ.בּ. 1.1.1). מהיכן יחסי הַפּוּרוּשַׁה עם הַפְּרַקְרּיתִי התחילו? גַ'נְמָאדי אַסְיַה יַתַהּ : הם הֵחֵלּוּ מן האמת המוחלטת. לכן האמת המוחלטת היא רָאדְהָא-קְרּישְׁנַּה, אותם פּוּרוּשַׁה וּפְרַקְרּיתִי. אבל רָאדְהָארָאנִּי היא המשרתת, מעניקה שירות. רָאדְהָארָאנִּי היא כה מומחית שהיא תמיד מושכת את קְרִישְׁנַּה בשירותה. זה המקום של רָאדְהָארָאנִּי. קְרּישְׁנַּה נקרא מַדַנַה-מוֹהַנַה. כאן בְּוְרּינְדָאוַנַה ישנו מַדַנַה-מוֹהַנַה ואילו רָאדְהָארָאנִּי נקראת מַדַנַה-מוֹהַנַה-מוֹהִינִי. קְרּישְׁנַה הוא כל כך מושך ש... אנו נמשכים על ידי קוּפּידון, ואף קְרּישְׁנַּה מושך את קוּפּידון. לכן שמו הוא מַדַנַה-מוֹהַנַה. וכן רָאדְהָארָאנִּי היא כל כך גדולה שהיא מושכת את קְרּישְׁנַּה. לכן היא הגדולה ביותר. בְּוְרּינְדָאוָנַה, לכן, אנשים רגילים לזמר את שמה של רָאדְהָארָאנִּי יותר משמו של קְרּישְׁנַּה - "גַ'יַה רָאדְהֵא." כן. אם אתה רוצה את הטובה של קְרּישְׁנַּה, פשוט נסה לרצות את רָאדְהָארָאנִּי. אז זו הדרך.

עתה זה נאמר, מַנַה מַדַנַה-וֵפִּיתַם: "הַמֶּחְשָׁב היה נסער" : אז המחשב ימשיך וִיסָּעֵר אלא אם כן אדם נמשך על ידי מַדַנַה מוֹהַנַה. אם לא נִימָּשֵׁך אל מַדַנַה מוֹהַנַה, כל עוד איננו נמשכים למַדַנַה מוֹהַנַה אנחנו צריכים להימשך אל מַדַנַה, מַדַנַה-וֵפִּיתַם. זה התהליך. אם אינך יכול לשלוט בְּמֶחְשַׁבְךָ, אם אין יכול אתה לשלוט בו על מנת שלא יִיסָּעֵר בידי מַדַנַה, אין אף שאלה של גאולה או שחרור.

המטרה העליונה של החיים היא כיצד להשתחרר מהעיסוק החומרי, שכרוך בחזרה על לידה, מוות ושלוש מצוקות. זוהי השלמות. הם אינם יודעים מהי מטרת החיים, מהי שלמות החיים, העולם כולו. במיוחד בעידן הזה הם כל כך נפולים שכך אינם יודעים מהי מטרת החיים. כל המפלגות הגדולות הללו, פילוסופים, מדענים, אין להם ידע. הם בעלטה. לכן זה נקרא אשליה, באפלה. אבל אנחנו מבינים שֶׁקְּרּישְׁנַּה סֻוּרְיַה סַמַה : קְרּישְׁנַּה הוא בדיוק כמו השמש. קְרּישְׁנַּה סֻוּרְיַה-סַמַה ; מָאיָא אַנְדְהַקָארַה: "וחשכה זו פירושה מָאיָא" :

קְרּישְׁנַּה סֻוּרְיַה-סַמַה; מָאיָא אַנְדְהַקָארַה
יָאהָאןֹ קְרּישְׁנַּה, תָאהָאןֹ נָאהִי מָאיָארַה אַדְהִיקָארַה
(צ'.צ'. מַדְהִיַה 22.31)

מָאם אֵוה יֵה פְּרַפַּדְיַנְתֵה מָאיָאם אֵתָאםּ תַרַנְתִי תֵה (בּ.ג. 7.14) זהו התהליך.

אז זהו מדע גדול. התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה היא התנועה הכי מדעית כדי לחלץ את כל החברה האנושית מִרּוּם האשליה.