HE/Prabhupada 0311 - המדיטציה שלך תיכשל

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0238 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0353

המדיטציה שלך תיכשל
- פרבהופאדה 0311


הרצאה - ה-2 באוקטובר, סיאטל, 1968

ילד: אמ, כשבודהא היה כאן, הוא ישב ועשה מדיטציה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן.

ילד: האמת, שחשבתי שבעידן הזה אי אפשר לעשות מדיטציה, אבל בּוּדְהָא הריבון, שהיה הבן של אלוהים, עשה מדיטציה.

פרבהופאדה: כן.

ילד: זה לא היה עידן קַלִי?

פרבהופאדה: כן.

ילד: זה היה?

פרבהופאדה: כן.

ילד: אז איך אתה יכול, לעשות מדיטציה?

פרבהופאדה: טוב מאוד. (צחוק) לכן אנחנו יותר טובים מבודהא. אנחנו אומרים שמדיטציה היא לא אפשרית. אתם רואים? עכשיו אתם מבינים? הריבון בּוּדְהָא אמר, "עשו מדיטציה", אבל אלו שהלכו אחריו לא יכלו. הם נכשלו. אנחנו נותנים אור חדש, "מדיטציה תסתיים בצורה כושלת. קחו את זה." האם זה ברור? כן. אם מישהו אמר לכם משהו, ואם אתם נכשלים בזאת, אז אני אומר, "אל תעשו את זה. קחו זאת. זה יהיה נחמד." כמו שאתה ילד, ואתה לא יכול לעשות מדיטציה, אבל אתה יכול לרקוד ולזמר הַרֵא קְרִישְׁנַה. בודהא הריבון ידע שהם לא היו מסוגלים לעשות מדיטציה. אתה ילד נבון מאוד. אבל כדי לעצור את השטויות שלהם, הוא פשוט אמר, "שבו. עשו מדיטציה." זה הכל. (צחוק) בדיוק כמו ילד שובב, הוא השתמש בתעלול. ההורה אומר, "ג'ון היקר שלי, שב פה בבקשה." הוא יודע שהוא לא יכול לשבת, אבל בינתיים הוא ישב. האב יודע שהוא לא ישב, אבל לפחות בינתיים שיעצור את הפעילויות השטותיות שלו. בסדר גמור. זמרו הַרֵא קְרִישְׁנַה.