OR/710626 ପ୍ରବଚନ - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାରିସ ରେ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି

OR/Oriya - ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ
"ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଏହି ମାନବ ଜୀବନ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେମାନେ ଅବସର ହଜାଇଦେଉଛେ । ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଚୁନୌତି ଦେଇଥାଉ ଯେ "ଭଗବାନ ନାହାଁନ୍ତି", "ମୁଁ ଭଗବାନ" କିମ୍ବା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ।" କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚୁନୌତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଷ୍ଠୁର ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ।"
710626b - ପ୍ରବଚନ at Olympia Theater - ପାରିସ