SK/Prabhupada 0549 - Skutočným cieľom jogy je ovládať zmysly

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skutočným cieľom jogy je ovládať zmysly
- Prabhupāda 0549


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: "...zo zmyslov, človek vyvíja pripútanosť k nim, a z tejto pripútanosti vzniká žiadostivosť a zo žiadostivosti vzniká hnev (BG 2.62)." Význam. "Ten, kto si nie je vedomý Kṛṣṇu je podrobený hmotnými túžbami, zatiaľ čo uvažuje o objektoch týchto zmyslov. Zmysly vyžadujú skutočnú pripútanosť, a ak nie sú zamestnané v transcendentálnej láskyplnej službe Pánovi, iste budú hľadať zamestanie v službách materializmu."

Prabhupáda: Áno. Tu je tajomstvo yogy. Yoga indriya-saṁyama. Skutočným cieľom jogy je ovládať zmysly. Naše hmotné činnosti znamenajú zapojiť zmysel pre nejaký konkrétny účel alebo potešenie. To je naše materiálne angažovanie sa. A jógový systém znamená, že musíte ovládať zmysly a odpojiť zmysly od hmotného pôžitku alebo hmotných potešení a bolestí, a odkloniť ich so zameraním vidieť Naddušu, Viṣṇua, v sebe. To je skutočný účel jogy. Jóga neznamená, že... Samozrejme, že na začiatku sú rôzne pravidlá a predpisy, polohy sedenia, aby dostali myseľ pod kontrolou. Ale to nie samotný koniec. Koniec je zastaviť materiálne angažovanie sa a začať sa angažovať duchovne. Tak tu je to vysvetlené. Pokračuj v čítaní.

Tamāla Kṛṣṇa: "v hmotnom svete všetci, vrátane Pán Śivu a Pána Brahmu - nehovoriac o ostatných polobohoch na nebeských planétach - sú vystavení vplyvu zmyslových objektov."

Prabhupáda: zmyslových objektov, áno.

Tamāla Kṛṣṇa: "zmyslových objektov. A jediný spôsob ako sa dostať z tejto skladačky hmotnej existencie je stať sa vedomím si Kṛṣṇu."

Prabhupáda: To je učenie z védskej literatúry, ktorá... Samozrejme, ukazujú nám, že Pán Śiva, Pána Brahmā. Oni boli tiež niekedy priťahovaní zmyslovými objektami. Ako Pán Brahma, jeho dcéra Sarasvatī... Sarasvatī je považovaná za najdokonalejšiu podobu krásy, ženskej krásy, Sarasvatī. Tak sa Pán Brahmā stal očarený krásou svojej dcéry len preto, aby nám ukázal príklad, že aj osobnosti, ako je Pán Brahmā sa niekedy stanú očarenými. Táto māyā je taká silná. Zabudol, že "Ona je moja dcéra." Potom sa Brahmā za to kajal a musel opustiť telo. Tieto príbehy sú tam v Śrīmad-Bhāgavatame. Podobne, Pán Śiva tiež, keď sa pred ním objavil Kṛṣṇa ako Mohinī-mūrti... Mohinī-mūrti... Mohinī znamená najočarujúcejšia, krásna ženská podoba. Pán Śiva tiež začal šalieť po nej. Kamkoľvek Ona išla, Pán Śiva Ju prenasledoval. A to sa uvádza, že zatiaľ čo naháňal Mohinī-mūrti, Pán Śiva mal výron semena. Takže tieto príklady existujú. Ako je uvedené v Bhagavad-gīte, daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Všetky hmotné energie očarujú každého z nás touto krásou, ženskou krásou. Vlastne, nie je žiadna krása. Je to ilúzia. Śaṅkarācārya hovorí, že "Idete za touto krásou, ale už ste analyzovali túto krásu? Aká je to krása?" Etad rakta-māṁsa-vikāram. Je to ako naši študenti, Govinda dāsī and Nara-nārāyaṇa, liali pálenú sadru. V tom okamihu to nemalo žiadne čaro. Ale táto sadra, keď bude pekne vymaľovaná, bude taká atraktívna. Podobne, toto telo je kombináciou krvi a svalov a žíl. Ak rozrežete hornú časť tela, a pozriete sa do vnútra, to sú veľmi odporné hrozné veci. Ale navonok sú vymaľované iluzórnou farbou māye, ach, vyzerá to tak veľmi atraktívne. A to priťahuje naše zmysly. To je príčinou našej pripútanosti.