SK/Prabhupada 0780 - Môžeme získať náhľad poznania o Absolútnej pravde

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Môžeme získať náhľad poznania o Absolútnej pravde
- Prabhupāda 0780


Lecture on SB 7.6.20-23 -- Washington D.C., July 3, 1976

Prabhupāda: Takže táto Devī-dhāma je ovládaná najsilnejšou energiou, Durgou. Sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir eka (Bs 5.44). Ale ona jedná ako chāyeva, tieň Najvyššej Božskej Osobnosti. Toto je tiež zhrnuté v Bhagavad-gīte:

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate
(BG 9.10)

Takže ak takto študujeme šástru, je tam všetko. Ak chcete zistiť aká je Najvyššia Pravda, ako? Śāstra cakṣuṣā (SB 10.84.36): cez šástru. Cez védske poznanie, zistíte aká je Najvyššia Pravda. Ak prijmeme, že Véda znamená poznanie... Vetthi veda vida jñāne. Váda znamená poznanie, jñāna. Takže Veda-anta, posledný, posledný stupeň poznania. Posledný stupeň poznania je Najvyššia Pravda. Musíte ísť až k tomu. Ak idete k Absolútnej Pravde cez špekuláciu... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo (Bs. 5.34). To nebude možné. Śata-vatsara-sampragamyo, ak idete stovky a stovky rokov takouto rýchlosťou... Čo je táto rýchlosť? Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Lietadlo, vāyor athāpi. A čo je tá rýchlosť? Vāyor athāpi. Panthās tu koṭi-śata-vatsara sampragamyo vāyor athāpi. Manaso vayu: rýchlosťou vzduchu a mysle. Myseľ je veľmi rýchla. Sedíte tu môžete si spomenúť na niečo čo je desať tisíc míľ vzdialené, je to také rýchle. Takže dokonca rýchlosťou mysle nemôžete prejsť vesmír, koṭi-śata-vatsara, mnoho miliónov rokov stále ostáva nepoznaný. Takže toto nie je spôsob ako pochopiť Absolútnu Pravdu, ale ak príjmeme védsky proces, avaroha panthā, kde poznanie pochádza z Absolútnej Pravdy, potom to je možné.

Takže my čo sme Krišna vedomí, myslím tým oddaní, sa snažíme pochopiť Absolútnu Pravdu milosťou Najvyššej Pravdy. Najvyššia Pravda je Krišna. Krišna hovorí mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7): "Ja som Najvyšší." Vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). Ak sa takto snažíme pochopiť Krišnu čo hovorí, ako to je uvedené v šástre, ako to je príjmané ačárami, potom môžeme mať kúsok Najvyššej Pravdy. Ako Krišna hovorí,

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Ako funguje expanzia Najyššej Pravdy Krišna zhrnul pred Arjunom tak, že tento materiálny svet, materiálny svet.... Ekāṁśena sthito jagat, tento hmotný svet. Čo je hmotný svet? Tento hmotný svet vidíme našim zrakom ako jeden vesmír. Rovnako je mnoho miliónov vesmírov. Yasya prabhā prabhavato jadad-aṇḍa koṭi (Bs. 5.40). Jagad-aṇḍa znamená jeden vesmír a v každom vesmíre, koṭiṣu aśeṣa. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭisv aśeṣu vibhūti-bhinnam. Sú v nich milióny planét a každá planéta je odlišná od tejto. To je Božie stvorenie. Takže toto spoločne, ekāṁśena sthito jagat, tento materiálny svet je jedna štvrtina prejavu Božieho stvorenia. A tri-štvrtiny sú Vaikuṇṭhaloka, duchovný svet. Takže špekuláciou, našim výskumom je to nemôžné, ale môžeme letmo uzrieť Najvyššiu Pravdu, keď ju dostaneme cez Najvyššiu Pravdu, Krišnu. To je Hnutie pre vedomie Krišnu.

Ďakujem veľmi pekne.

Oddaní: Jaya Śrīla Prabhupāda.