SL/Prabhupada 0150 - Ne bi smeli prenehati z mantranjem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

We Should Not Give Up Chanting - Prabhupāda 0150


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Athāpi te deva padāmbuja-dvayaṁ prasāda-leśānugṛhīta eva hi, jānāti tattvaṁ na cānya eko 'pi ciram vicinvan (SB 10.14.29). Tisti, ki si so prejeli brezvzročno milost Kṛṣṇe, lahko razumejo Kṛṣṇo. Ostali, na cānya eko 'pi ciram vicinvan. Ciram pomeni dolgo časa, mnogo let, če samo špekulirajo kaj je Bog, ali kaj je Kṛṣṇa, takšen proces nam ne bo pomagal. Obstaja mnogo takih Vedskih procesov:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
(CC Madhya 17.136)

Kṛṣṇa, Njegovo ime, Njegove slave, Njegove lastnosti, Njegove aktivnosti... Śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved... Nāmādi pomeni začne se s svetim imenom. Torej ni možno... Torej če ostanemo na materialnem nivoju, potem tisoče let lahko mantramo in bo težko. Temu se reče nāmāparadha. Seveda je sveto ime tako močno, da celo če mantramo s žalitvami, postopoma se prečistimo. Torej nebi smeli opustiti mantranja. V katerihkoli okoliščinah, bi morali mantrati Hare Kṛṣṇa. Vendar je opozorilo to, da če ostanemo na materialnem nivoju, potem ne bo možno razumeti Kṛṣṇe, Njegovega imena, Njegovih lastnosti, Njegove podobe. Ne bo možno. Torej proces je bhakti. In ko pridete na nivo razumevanja Kṛṣṇe, potem takoj postanete primerni za prehod v duhovni svet. To je... Kṛṣṇa je rekel v Bhagavad-gīti, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9).