SL/Prabhupada 0151 - Učiti se moramo od ācārij

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

We Have to Learn From the Acaryas - Prabhupāda 0151


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

Delamo različne načrte, vendar ne bodo uspešni. To sem vam razložil prejšnji večer, da razmišljamo neodvisno in planiramo toliko stvari neodvisno, da bi bili srečni. To ni možno. To ni možno. To je māyina iluzorna igra. Daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā. Ne morete preseči. Kaj je potem dokončna rešitev? Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Če se predamo Kṛṣṇi, potem obudimo našo originalno pozicijo. To je... Zavest Kṛṣṇe pomeni, da namesto zadrževanja toliko stvari v naši zavesti... Imajo okuženo zavest. Resnično... Imamo zavest, to je dejstvo, vendar je naša zavest onesnažena. Torej moramo prečistiti našo zavest. Prečistiti zavest pomeni bhakti. Bhakti, definicija je podana v Nārada Pañcarātri... Rūpa Gosvāmī... Rūpa Gosvāmī pravi,

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

To je prvorazredna bhakti, da ni nobenega motiva. Anyābhilā... Ker tu v materialnem svetu, pod kontrolo materialnega sveta, Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ, ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartā... (BG 3.27). Smo pod kontrolo prakṛti, materialno energijo. Vendar ker smo naivni, smo pozabili našo pozicijo, torej ahaṅkāra, lažna ahaṅkāra. Ta lažna ahaṅkāra: "Jaz sem Indijec," "Jaz sem brāhmaṇa," "Jaz sem kṣatriya." To je lažna ahaṅkāra. Zato Nārada Pañcarātra pravi sarvopādhi-vinirmuktaṁ (CC Madhya 19.170). Torej moramo postati svobodni, nekontaminirani od teh lažnih identifikacij, "Jaz sem Indijec," "Jaz sem Američan," "Jaz sem to," "Jaz sem..." Sarvopādhi vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam. Ko je prečiščen, nirmalam, brez kakršnihkoli identifikacij, ve "Jaz sem sestavni delček Kṛṣṇe." Ahaṁ brahmāsmi.

To je ahaṁ brahmāsmi. Kṛṣṇa je Para-brahman. Opisan je v Śrīmad-Bhagavad-gīti. Arjuna... Paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān puruṣaṁ śāśvatam ādyam (BG 10.12). Arjuna je prepoznal in rekel "Ti si priznan s strani vseh avtoritet". Prahlāda Mahārāja je eden od avtoritet. Opisal sem že te avtoritete. Brahmā je avtoriteta, Gospod Šiva je avtoriteta, Kapila je avtoriteta, Kumāre, štiri Kumāre so avtoritete in Manu je avtoriteta. Podobno, Prahlāda Mahārāja je avtoriteta. Janaka Mahārāja je avtoriteta. Dvanajst avtoritet. Torej Arjuna je potrdil, da "Praviš, sam, da si Vsevišji Gospod", mattaḥ parataraṁ nānyat (BG 7.7), "in na podlagi razprave v Bhagavad-gīti te tudi jaz sprejemam za Para-brahman. In ne zgolj to, vse avtoritete, te prav tako sprejemajo". Nedavno, v našem času, āmānujācārya, Madhvācārya, vsi ācārje, tudi oni also sprejemajo Kṛṣṇo. Celo Śaṅkarācārya, on sprejema Kṛṣṇo. Sa bhagavān svayaṁ kṛṣṇaḥ. Torej Kṛṣṇa je sprejet kot Vsevišja Božanska Osebnost s strani vseh ācārij.

Torej se moramo naučiti od ācārij, ne od kakega posvetnega človeka ali samooklicanega ācārye. Ne. To ne bo šlo. Tako kot mi... Včasih na sodišču damo sodbo nekega drugega, zunanjega sodišča in to je resno obravnavano, ker ima avtoriteto. Ne moremo ponarediti sojenje. Podobno, ācāryopāsanaṁ, v Bhagavad-gīti je priporočeno. Moramo iti do ācārij. Ācāryavān puruṣo veda: "Ta, ki je sprejel ācārjo iz duhovnega nasledstva, pozna te stvari". Torej vsi ācārje sprejmejo Kṛṣṇo, Vsevišjo Božansko Osebnost. Nārada, on sprejema, Vyāsadeva, on sprejema, in Arjuna prav tako sprejema, on je osebno slišal od Kṛṣṇe Bhagavad-gīto. In gospod Brahmā. Včeraj je nekdo spraševal "Če je obstajalo ime Kṛṣṇe pred Dvāpara-yugo?" Ne, bilo je. V śāstrah je Kṛṣṇa. V Vedah, v Atharva Vedi in drugih, Kṛṣṇovo je tam. In v Brahma-saṁhiti - Gospod Brahmā, on je napisal Brahma-saṁhito - tam je jasno obrazloženo, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1), anādir ādiḥ. Anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (Bs. 5.1). In Kṛṣṇa prav tako pravi, mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8). Sarvasya pomeni da vključuje vse devate, vsa živa bitja, vse. In v Vedānti je rečeno, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Torej Kṛṣṇa je Absolutna Vsevišja Oseba, īśvaraḥ paramam, pravi Gospod Brahma. Ki je delilec Vedskega znanja in Kṛṣṇa prav tako pravi, vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). To je najvišji cilj.