TE/670303 ఉపన్యాసం - ప్రభుపాద కృపామృత బిందువులు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కొ

TE/Telugu - ప్రభుపాద కృపామృత బిందువులు
"భాగవత-ధర్మం అంటే భగవంతునితో వ్యవహరించడం. అనేక రకాల వ్యవహారాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మన వ్యవహారాలు పరమేశ్వరునితో ఉన్నప్పుడు, అది భాగవత-ధర్మం అని పిలువబడుతుంది. భాగవతం అంటే భగవన్ అనే పదం నుండి. భగవన్ అంటే వ్యక్తి అని అర్థం. అతను మొత్తం ఆరు సంపదలను సంపూర్ణంగా పొందాడు. అతడిని భగవాన్ లేదా దేవుడు అని పిలుస్తారు. ప్రపంచంలోని చాలా గ్రంథాలలో దేవుడి ఆలోచన ఉంది, కానీ నిజానికి దేవుడికి నిర్వచనం లేదు. కానీ శ్రీమద్-భాగవతంలో ఇది శాస్త్రం. దేవుడా, నిర్వచనం ఉంది, దేవుడు అంటే మీ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? నిర్వచనం ఏమిటంటే ఆరు సంపదలు పొందిన ఒక వ్యక్తి, అతడు దేవుడు."
670303 - ఉపన్యాసం SB 07.06.01 - శాన్ ఫ్రాన్సిస్కొ